تحقیق درباره دوران کودکی، قرون وسطی، جنگ جهانی اول، تعبیر و تفسیر

دانلود پایان نامه

نظر می گیرند ، تناسب ها را رعایت می کنند ، هرآنچه که از لحاظ اهمیت قابل روئیت نیست را حذف و در طرح کلی ، پرسپکتیو را رعایت می کنند . اما نقاشی های کودک از فرم های هندسی ساده ای تشکیل شده اند که در آن به ویژگی های متفاوتی از شئ تکیه شده و به دیدگاه ها و شکل ظاهری توجهی نشده است و اغلب از معیار های متعارف ما برای ارزیابی و تعریف و تمجید ، خارج می شوند . البته ، نسبت به تعریف باطنی ما از ” نقاش خوب ” ، کودک فاقد مهارت کافی است و به همه چیزدقت نمی کند . برای تعریف مثبت از نقاشی های او ، باید درنظرگرفت که کودک به خوبی بزرگترها اما به صورتی متفاوتی نقاشی می کشد . جهان بینی ، زبان گرافیکی و برداشت ما از نقاشی کودک همانند بزرگترها نیست . نقاشی های وی ترکیب های گرافیکی خلاقی را ارائه می دهند که زبانشان با زبان فرد بالغ متفاوت است . ما باید برای هرآنچه که هستند با دیدی مثبت آن ها را ارزیابی کنیم . نقاشی هاچطور کشیده شده اند ؟ مطابق با کدام ساختار فضایی ؟ با کدام شکل گرافیکی ؟ این شکل ها چه ارتباطی با واقعیت دارند ؟
پرسشی دارم ! آیا بزرگتری که درقرون وسطی زندگی می کرده بهتر از یک کودک 8 یا 10 نقاشی می کشد ؟ ازدوران کودکی تا کنون ، نمودار گرافیکی ما تا حد زیاد پیشرفته شده اند ؟ امتحان کنیم . قبل از خواندن این کتاب چند برگه کاغذ بردارید و بدون آنکه سئولات زیادی از خود بپرسید ، نقاشی کنید ؛ ابتدا صورت آدمک و بعد نیم رخ او را ، آدمکی که از پله بالا می رود یا یک اسب ، سوارکاری سوار بر اسب خود ، اسبی که گاری را می کشد ، سگی که از روی مانعی می پرد ، یک خانه و یا منظره ای که از حدود ده عنصر شکل یافته است . هنگامی که فصل هایی که در مورد آن هاست ، مطالعه کنید ، به نقاشی های خود رجوع خواهید کرد . خودتان به خوبی پی خواهید برد . من که شخصاً با این گونه تمرین ها می توانم ساده تر و فروتنانه تر داوری کنم .
هنگامی که در موزه به تابلویی نگاه می کنیم ، تنها تصویر کامل شده اثر را می بینیم . فقط متخصصین قادر به تصور این هسنتدکه هنرمند درمقابل سه پایه نقاشی خود ، با هر ضربۀ قلم مو ، چگونه تابلو نقاشی را خلق کرده است . چند فیلم از هنرمندان درحال کار موجوداست اما این ها استثنا محسوب می شوند . ما می توانیم نظاره گرکودکی باشیم که نقاشی می کند ، مداد خود را برروی کاغذ حرکت می دهد ، برای ارزیابی نقاشی خود ، دست از کار می کشد و شک می کند ، با به کارگیری اعضای بدن خود ، حرکاتش را از سر می گیرد ، زبانش را بیرون می آورد و کاملاً درکارش غرق می شود . او از کجا شروع می کند ؟ عملش چگونه سازمان یافته است ؟ چگونه یک آدمک ، حیوان ، خانه و یا یک منظره را می کشد ؟ با چه روش هایی نقاشی ها سرهم می شوند ؟
هدف از نگارش این کتاب ، ارائه بخشی از پاسخ ها به این سؤال ها و سؤال های دیگر است . در فصل های اول ، با تکیه بر توصیف ها و توضیحات مطرح شده به وسیلۀ لوکه 14، به تاریخ نقاشی کودک نگاهی می اندازیم . سپس نمایش در فضای پیاژه و اینهِلدِر15 را واژه به واژه تعبیر و تفسیر خواهیم کرد و برخی از مفاهیم همچون ” هنر تصویری ” و ” واقع گرا ” را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. این تجزیه و تحلیل ما را به سمتی هدایت خواهد کرد که نقاشی را در عین حال مانند یک زبان و یک نشان قابل مشاهده درنظر بگیریم که به وسیلۀ حرکت یک دست ایجاد شده که قلمی را گرفته است . به درستی نشستن ، تنظیم وکنترل عضلات خود در هنگام نقاشی ، مداد را به درستی در دست گرفتن، فشار ندادن بیش از حد مداد بر روی کاغذ ، آرام کردن حرکات دست برای رسم خطوط منحنی ، زیگزاگ و سپس رسم یک خورشید….. و خواهیم دید که نقاشی کردن از همان ابتدا وحتی هم زمان ، تکامل فکری و حرکات دست و نیز عمل و عکس العمل را با هم متحد می کند . حتی لئوناردُ داوینچی16 به ما توضیح می دهد که او تابلوهایش را به اتمام نرساند زیرا دستش نمی توانست هم سطح با درک و ذهنش عمل کند . پس با درنظرگرفتن نقاشی از آدمک ، حیوان ، روایت ترسیمی از یک داستان ، پرسپکتیوی از یک خانه ، خط راه آهن ، و یا یک منظره ، به مرور گسترده ای از نقاشی کودک و ارزیابی آن می پردازیم . چند کلمه ای در مورد کاربرد رنگ ها خواهیم گفت و نقاشی های که به وسیلۀ رُزالیا 17 را که در سنین 2.5 تا 5 سالگی کشیده است ، بررسی خواهیم کرد . در نهایت ، پس از بررسی نقاشی های تخیلی ، در فصل های آخر ، از خود خواهیم پرسید که آیا به راستی کودک هنرمند است و اینکه چگونه یک بزرگتر می تواند او را دریادگیری نقاشی همراهی کند .
صحبت از نقاشی ها بدون نمایش آن ها بسیار دشوار است . بنابراین تفاسیر خود را با شکل های متعددی توضیح خواهیم داد البته سعی کرده ایم برای هر یک از تفاسیر بیشترین تعداد نقاشی را جای دهیم . بیشتر آن ها ازمجموعه نقاشی هایی است که خود گردآوری کرده ایم و مابقی ، از دیگر نویسندگان برگرفته شده اند .
درعوض ، تابلوهای اعداد وارقامی که برای متخصصین آشنا و در مقالات علمی ضروری هستند ، کمتر ارائه شده اند چرا که خواندنشان اغلب دشوار است و برای برخی خوانندگان که آگاهی کمتری دارند ، مبهم هستند .

مطلب مشابه :  انگیزش درونی، ادراک شایستگی، عوامل اجتماعی، درونی سازی

فصل اول
زمانی که نقاشی کودکانه
به بحثی علمی تبدیل می شود

اگر بتوانیم فکر کنیم که کودک از زمانی نقاشی می کشد که بزرگترها نقاشی می کنند ، باید گفت نقاشی هایش همیشه از انگیزه ای خاص ، بر نمی خیزد . مقایسه های تاریخی و قوم نگاری نشان می دهند که اهمیت در رفتارهای کودکانه ، که نقاشی کشیدن جزئی
از آن محسوب می شود ، به بینشی از دوران کودکی بستگی دارد که به وسیله فرهنگ به او منتقل شده است . تمدن قرون وسطی که ما آن را به وسیله راهبه ای در حال ترسیم پیکرۀ مریم مقدس مطرح کردیم ، نگرش دوران کودکی را رد می کند . کودک در واقع همان فرد بزرگسال اما در ابعاد کوچک تر و ضعیف تر است که البته از جهات دیگر شخصیتی ، شبیه به اوست . کودک ، بزرگسالی نا آگاه است و فعالیت های کودکانه او که دربارۀ آن ها قضاوت های منفی می شود تنها در مطالعات علمی و دست کم برای مشاهدات اصولی اهمیت پیدا می کند . بزرگترها هیچ گاه کودک را به حساب نمی آورند اما به محض اینکه توانست گلیم خود را به تنهایی از آب بیرون بکشد ، به جامعۀ بزگترها تعلق پیدا می کند و در تمامی فعالیت های روزمره زندگی شرکت داده می شود . نقاش ها در تابلوهای خود ، کودک را با خطوطی نشان می دهند که نشانگر فردی بزرگسال با ابعادی کوچک است .
آریس18 ثابت می کند که تغییر بینش دوران کودکی در دل مشغولی های زندگی روزمره ، چگونه خود را نشان می دهد . او خاطر نشان می کند که طی قرون گذشته ، اعضای خانواده که روز به روز کم جمعیت تر می شوند ، در روابط عاطفی ، تربیتی و بهداشتی خود با کوک تغییر روش داده اند . کودک، محور مراقبت می شود . به او شیر می دهند ، پیشرفت او را دنبال می کنند ، محیط فیزیکی از جمله اتاق ، لوازم بازی ، اسباب و اثاثیه وی را مرتب می کنند و نگران آموزش او هستند . والدین تنها کودکان را به دنیا نمی آورند بلکه آن ها را همانند موجودات زنده ای می شناسند که شایسته است هم از معصومیتشان حمایت کنند و هم آینده آن ها را مهیا سازند . دوران کودکی دوران سرمایه گذاری است. ما دریافته ایم که اگر کودک به عشق نیاز دارد به تربیت نیز نیازمند است . از آنجایی که او موجودی در حال رشد است ، بهتر است که قابلیت هایش بیشتر در خانواده و در مدرسه به یک میزان رشد کند. او باید خوب حرف زدن ، نقاشی کشیدن ، خواندن ، نوشتن و شمردن را یاد بگیرد . به تدریج ، خانواده برنامه های خود را مطابق با کودکی برنامه ریزی می کند که در مرکز دغدغه ها قرار گرفته است . تحصیل با قوانین فری19 ، تحقیق در زمینه روانشناسی و فن آموزشی این هدف را به دنبال دارد تا کودک از مشکلات دور باشد . روابط میان کودک و دنیای اطراف او به واسطه گرانی ختم می شود که همانا والدین و آموزگاران مدرسه هستند .
به همین دلیل است که از اواخر قرن 19 میلادی اولین مقایسه ها پیرامون دوران کودکی و به خصوص نقاشی کودک در این دوران ثبت شد که در اثری از پرنود20 با عنوان ” نو آوری نقاشی کودک در فرانسه، در آستانۀ پیشتازی ” اشاره شده است . کودکان به طور ناگهانی نقاشی را شروع می کنند . ما می دانیم که آن ها از مدت ها قبل نقاشی می کشیدند . اما هنرمندان پیشتاز ، روان شناسان ، مربیان و قوم شناسان در صدد آن هستند تا نکات قابل توجهی را در نقاشی کودکان بیابند . دیدی که ما به نقاشی داریم ماهیت آن را تغییر می دهد . همانند حرکت پاندول ، آن چیزی که جز چرک نویس ، بی مهارتی ، جهالت و نفی زیبایی نبود و بهترین حالت برایش این بود که تصحیح و در بدترین حالت ، نکوهش شود ، به ناگاه به اثری هنری و موضوع علمی تبدیل شد . بین سال 1900 تا جنگ جهانی اول ( 1918 – 1914 ) ، بر تعداد نمایشگاه های نقاشی کودکان و همچنین نمایشگاه های آثار هنرمندان به همراه نقاشی کودکان ، افزوده شد21. کانونیسکی22 به مناسبت نمایشگاه بین المللی سال 1900 ، اولین نمایشگاه نقاشی کودکان را در پاریس تدارک دید . مسابقات آثار کودکانه ترتیب داده شد ، موزه های هنر کودکانه درهای خود را گشودند ، عالمانی چون لامپرشت 23، کرشن اشتاینر24 ، کلا پارد 25و دیگران مجموعه های شخصی از آثار کودکان را جمع آوری کردند . هنرمندانی همچون میرو26، کل 27، ماتیس28 و پیکاسو 29 خصوصاً از ورای نقاشی کودکان خود ، به نقاشی های کودکان علاقه مند شدند . مطالعۀ روان شناسان نشان می دهد که طرز فکر کودکان همانند افراد بزرگسال نیست اما پاسخگوی منطق خاص کودک است . کودک تنها فردی بزرگسال با جثۀ کوچک نیست بلکه موجودی است که باید به بزرگسال تبدیل شود پس شایسته است روند تکامل وی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد . دانشمندان به مفهوم جدیدی از رشد روانی رسیدند که طی قرن بیستم نقش اساسی داشته است . پیاژه مراحل منطق را شرح داد و در سال 1908 ، فروید که به نقاشی های هانس کوچولو علاقه مند شده بود ، آن ها را به سائقه های جنسی ( لیبیدو )30 توصیف کرد . مارگارت مید31 به این مطلب اشاره دارد که هر کودکی با فرهنگ قوی خود ، الگوی تمامی کودکان نیست . پیشگامانی همچون ریچی32، سولی33، روما 34، لوکه35 و دیگر پیشگامان ، اولین مطالعات اصولی خود را بر نقاشی هایی که نظر ما را جلب می کنند ، در کتاب هایی با تصاویر بسیار به چاپ رساندند . برای مثال لوکه نشان می دهد که 1700 نقاشی از دختر خود به نام سیمون 36 را جمع آوری و نزدیک به 600 برگه از آن ها را به عنوان ضمیمۀ کتاب خود ارائه کرد .

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیدوران کودکی، قرون وسطی، جنگ جهانی اول، تعبیر و تفسیر

فصل دوم
تاریخچه مطالعات بر نقاشی کودکان
مطالعات بر نقاشی کودک در نظریه های تئوری متفاوتی از جمله میان فرهنگی ، آسیب شناسی روان شناختی ، روان سنجی و نیز نظریه های هنری جای گرفته اند . ما اولین نظریه ها در مورد تکامل نقاشی کودک را به خاطر می سپاریم که به وسیله ریچی ، سولی ، روما و لوکه مطرح شده اند ، چرا که این نظریه ها سه اصل مهم را بیان می کنند . نخست این که ، این نویسندگان فراموش شده به صورت های متفاوتی مشخصه های اصلی نقاشی کودکانه را مطرح ک
رده و مفاهیم اصلی را به صورت گزارشی ارائه داده اند . گفته های آن ها می تواند به عنوان نقطه شروعی برای اندیشه های ما محسوب شود . دوم ، نظریه لوکه که جایگزین مطالعات پیشین است که پس از بررسی هایی که خود بر روی نقاشی های دخترش انجام داد ، در چهار چوبی ادراکی و با یکپارچگی گسترده ای قرار می گیرد که فراتر از قرن بیستم پیش رفته است . در آخر ، سومین اصل این است که این نظریه های تقریباً صد ساله که صحت نقاشی های رایج کودکان را مد نظر قرار داده اند ، از یک قرن پیش وجود داشته اند و امروزه تقریباً از میان رفته اند . این مورد ، به خصوص در نقاشی آدمکی دیده می شود که از نیمرخ ترسیم شده است ولی دو چشم او از رو به رو دیده می شود . ما دوباره به موضوع این تکامل تاریخی باز خواهیم گشت.

1. پیشگامان : ریچی

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید