دانلود پایان نامه ارشد:شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

كليات:

در ابتداي اين تحقيق تعريفي و توضيحي راجع به بي تابعيتي خواهيم داد كه اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعيت تعريف شود و بصورت شفاف توضيح دهيم تا بعد بتوان مفهوم بي تابعيتي را شرح داد.

گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت

در اين گفتار ابتدا تعريفي راجع به تابعيت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاريخچه اين امر را بررسي خواهيم كرد.

بخش اول: تعريف تابعيت

اصطلاحي است در حقوق بين المللي خصوصي كه به معناي عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهندة دولت است.

تابعيت در لغت به معناي پيرو و فرمانبردار است و تابع كسي است كه عضو جمعيت اصلي[1] دولتي باشد.

تابعيت در حقيقت نشان دهندة يك رابطة سياسي، حقوقي و معنوي بين فرد و دولت مي باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد و منظور از دولت شخصيت حقوقي مستقلي است كه داراي 4 عنصر سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت مي باشد كه از نظر بين المللي دولتهاي ديگر آنرا به رسميت شناخته اند.[2])

تابعيت يك رابطه سياسي است زيرا از حاكميت دولت ناشي مي شود و الزام و وفاداري فرد نسبت به تكاليف و وظايفش در جامعه و همچنين حمايت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعيت يك رابطة حقوقي است زيرا در مجامع بين المللي و داخلي آثار حقوقي خاصي را دارد و در حقيقت ارتباط بين فرد و دولت از طريق همين رابطة حقوقي است كه برقرار مي شود و حقوق است كه به اين رابطه نظم مي دهد.

و تابعيت رابطة معنوي است زيرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبيل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پيوند مي زند و در هم مي آميزد.

بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت

در اين بخش سعي مي كنيم نگاهي مختصر بر تاريخچه تابعيت بيندازيم و اين تاريخچه را به سبب وابستگي ما به دين مبين اسلام و اينكه و ايراني هستيم در اين دو قسمت تدارك ديده ام:

بند اول: تابعيت در اسلام                              بند دوم: تابعيت در ايران

بند اول: تابعيت در اسلام: اولين دولت اسلامي همراه با هجرت پيامبر از مكه به مدينه شكل گرفت كه پس از رسيدن به مدينه پيامبر اكرم با پيمان مدينه[3] جمعيت دولت خويش را از مسلمانان (براساس پيمان ديني) و يهوديان (براساس پيمان سياسي) تشكيل دادند و پس از فتح شهر مكه و شهرهاي ديگر تابعان اين دولت افزايش پيدا كردند و تابعيت دولت اسلامي با نزول سورة توبه و تشريح پيمان ذمه علاوه بر يهوديان مدينه به ساير اهل كتاب تسري پيدا كرد.

اين تابعيت بر 2 معيار ايمان و پيمان استوار بود كه بعد از پيامبر اكرم (ص) نيز اين رويه در ساير دولتهاي اسلامي رواج پيدا كرد، به گونه اي كه هم مسلمانان، هم ذمي ها در جهان اسلام جزو تابعان كشورهاي اسلامي به شمار مي رفتند و در قلمرو عثماني هم اين امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از كليه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد،[4] ولي در ادامه و تحت تأثير حقوق اروپايي مفهوم تابعيت از مذهب و دين جدا شده و قوانين تابعيت براساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت شكل گرفت.

انواع تابعيت در نظام حقوق اسلامي عبارتند از:

 الف) تابعيت تأسيسي و تابعيت استمراري: تابعيت تأسيسي در اسلام برخلاف ساير دولتها كه گاهاً بر پايه عدم اختيار شكل مي گرفت بر 2 مبناي ايمان و پيمان شكل مي گرفت و تابعيت استمراري نيز همچنين حقوق عرفي تابعيت مسائلي همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسي قرار مي دهد.

ب) تابعيت ديني و تابعيت سياسي: از آنجا كه تابعيت مسلمانان براساس دين آنها مي باشد تابعيت ديني و تابعيت براي كساني است كه غيرمسلمان هستند و براساس قرارداد سياسي ذمه مي باشد.

ج) تابعيت عالي و تابعيت عادي: تابعيت عادي براي غير مسلمانان است و تابعيت عالي براي مسلمانان است كه تفاوت اين دو دسته در كسب پست ها و يكسري امتيازات است، از جمله قضا و شهادت عليه مسلمانان كه در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتيازاتي هم براي تابعان عادي در نظر گرفته شده است از جمله معافيت از دفاع از سرزميني در مقابل دشمن و البته عضو عادي يا عالي شدن در جامعه اسلامي امري اختياري است و شخص مي تواند وارد گروه مسلمانان يا غير مسلمانان شود و تابعيتش متفاوت گردد.[5]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92