دانلود پایان نامه ارشد : بررسی بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

مزاياي قانون ژاپن براي جلوگيري از بي تابعيتي:

قانون ژاپن پس از طي مسير حدود 140 ساله به تكامل نسبي رسيده است و سعي كرده است كه طي اين مدت بكوشد تا نقص هايي كه در اين قانون وجود داشته است و سبب بي تابعيتي و يا تابعيت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در اين راه موفقيت هايي بدست آورده است كه به آن خواهيم پرداخت:

الف) در خصوص اولين مورد مي توان گفت كه قانون ژاپن سعي كرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن يك استثناي كوچك از اصل خاك بر ماده 24 ميثاق حقوق مدني و سياسي صحه بگذارد و گاهي در جهت كاهش موارد بي تابعيتي بر دارد زيرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف يك اصل با اصل ديگر سبب اين مي گردد كه راهي براي حدوث بي تابعيتي باقي نماند و كمتر كسي از لابه لاي اين قوانين بي تابعيت شود مخصوصاً در آن جا كه ميگويد، هرگاه والدين طفل نامعلوم يا بي تابعيت باشند و طفل در خاك ژاپن متولد گردد در اينجا قسمتي از اصل خاك را پذيرفته است و اين ماده با روح قوانين بين الملل در خصوص جلوگيري از بي تابعيتي سازگاري كامل دارد.

ب) ماده قابل توجه ديگري كه براي جلوگيري از بي تابعيتي به چشم مي خورد بند 4 از ماده اي است كه تابعيت ژاپن از طريق تقاضا را بررسي مي كند كه در اين بند افرادي كه بدون تابعيت هستند و يا تابعيت اصلي خود را از دست داده اند را از طريق تقاضا تابعيت ژاپني اعطاء خواهد كرد البته پس از بررسي در وزارت دادگستري ژاپن در اين ماده هم سعي شده است كه گامي در جهت كاهش بي تابعيتي برداشته شود به اين صورت كه اگر كسي در كشور ژاپن به هر نحوي تابعيت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعيت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستري ژاپن شانس زيادي براي كسب تابعيت جديد خواهد داشت كه اين بند از ماده هم با قوانين بين الملل در جهت كاهش موارد بي تابعيتي سازگاري كامل دارد.

ج) نكته قابل توجه ديگري كه در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعيت وجود دارد اين است كه چنانچه شخصي بخواهد تابعيت كشور ديگري را تحصيل كند، اگر بتواند تابعيت آن كشور را تحصيل كند تابعيت ژاپني از وي سلب خواهد شد و قراردادن اين ماده پيشرفته مي تواند سبب جلوگيري از بي تابعيتي در خيلي از موارد شود اگر بخواهيم توضيح در اين زمينه بدهيم،شخصي كه تابعيت اصلي از وي سلب مي شودو از طرف ديگر نتواند تابعيت كشور ديگر را كسب كند اين امر سبب بي تابعيتي شخص مي شود ولي قرار دادن اين نكته كه چنانچه شخص موفق به تحصيل تابعيت كشور ديگر بشود تابعيت اصلي وي از او سلب خواهد شد كه كشور ژاپن داراي قانون مترقيافه مي باشد و اين امر را در نظر گرفته است.

بند چهارم: معايب قانون تابعيت ژاپن از حيث عدم رعايت اصول كاهش موارد بي تابعيتي:

الف) يكي از موارد نقص قانون تابعيت ژاپن اين است كه سيستم خاك را جز در مواردي استثنايي نپذيرفته است و اين امر سبب بي تابعيتي كودكي مي شود كه پدر و مادر وي بي تابعيت نمي باشند و نامعلوم هم نيستند. ضمن اينكه كشور متبوع پدر و مادر هم از سيستم خاك تابعيت مي كند و سيستم خون را نپذيرفته اند و در اينجا هست كه اگر كودكي از اين والدين متولد شود بدون تابعيت مي باشد زيرا نه از طريق پدر و مادر خود مي تواند تابعيت بگيرد و هم اين كه كشور ژاپن يا كشور ديگري كه اين سيستم را پذيرفته است و اين به دليل تعارض قوانين كشورها در زمينه تابعيت مي باشد.

ب) يكي ديگر از معايب قانون ژاپن اين است كه در اين قانون در بحث از دست دادن تابعيت ماده اي آمده است كه در آن ذكر شده است. چنانچه شخصي تابعيت كشور ديگري را به دست آورد اگر در قانون آن كشور به اجبار شخص بايد تابعيت ژاپني خود را از دست بدهد تابعيت ژاپني وي سلب مي شود ولي چنانچه از نظر آن قانون مشكلي در خصوص نگه داشتن تابعيت ژاپني وجود نداشته باشد شخص مي تواند تابعيت ژاپني خود را حفظ كند كه اين امر مخالف قوانين بين المللي مي باشد زيرا سبب به وجود آمدن تابعيت مضاعف مي باشد.

بخش دوم: بررسي قانون برزيل و راه هاي جلوگيري از بي تابعيتي در قانون اين كشور

اولين قانون تابعيت برزيل در سال 1949 به تصويب رسيد كه در سال 1969نيز دچار تغيير و تحول شد و سپس قانون اساسي مصوب 1994 مبناي مقررات تابعيت برزيل شده است.

بند اول: راههاي تحصيل تابعيت در كشور برزيل

در كشور برزيل برخلاف كشور ژاپن سيستم اصل تابعيت سيستم خاك قرار داده شده است و اين امر به دليل خاك گسترده برزيل مي باشد كه البته طي استثنايي سيستم خون را پذيرفته است كه در ادامه بررسي خواهيم كرد.[1]

الف) سيستم خاك:

هر گاه طفلي در خاك برزيل متولد گردد بدون توجه به تابعيت والدين وي برزيلي محسوب مي گردد.

ب) سيستم خون:

كشور برزيل در قانون تابعيت خود در كنار سيستم اصل تابعيت خود كه سيستم خاك مي باشد براي پر كردن خلاء هاي موجود به صورت استثنائي سيستم خون را نيز پذيرفته است و بدين صورت است كه هرگاه طفلي از پدر و مادر برزيلي در خارج از قلم و برزيل متولد شود اين طفل مشروط بر اينكه تقاضاي تابعيت نمايد برزيلي محسوب مي گردد.

از طريق ازدواج:

يكي از نقاط تاريك قانون تابعيت برزيل كه باعث بوجود آمدن منتقداني در خصوص اين بند شده است و هيچ تطابقي با كنوانسيون هاي بين المللي كه در راه جلوگيري از بي تابعيتي تلاش مي كنند ندارد اين است كه مي گويد: ازدواج اتباع بيگانه با اتباع برزيلي به هيچ وجه باعث تحصيل تابعيت برزيل نمي گردد و هدف آنها از تقنين اين ماده اين بوده است كه جلوي ازدواج اتباع برزيلي با بيگانان گرفته شود كه در ادامه به نقد اين مورد خواهيم پرداخت.

بند دوم: مزاياي قانون تابعيت برزيل

همانطور كه در توضيحات بالا گفته شود يكي از مزاياي كه قانون تابعيت برزيل دارد اين است كه در اين كشور هم از دو سيستم خون و خاك بصورت پوششي استفاده مي گردد و از هر دو روش براي اعطاي تابعيت برزيلي استفاده مي شود و اين امر سبب اين مي شود كه طفلي كه بدنيا مي آيد داراي تابعيت مؤثر باشد و بدون تابعيت قلمداد نگردد كه اين با كنوانسيون هاي بين المللي از قبيل كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي، كنوانسيون حمايت از حقوق مدني و سياسي تطابق دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  ، ساختارهای، شغل، کارکنان، مکانیکی، خلاق

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92