دانلود پایان نامه ارشد در مورد بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 THESIS-LAW (7)

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

مادة پنج كنوانسيون: «دولتهاي متعاهد به اين كنوانسيون تابعيت خود را به شخصي كه در قلمرو متعاهد متولد نشده ولي بدون تابعيت است و در صورتي كه تابعيت يكي از والدين شخص مورد نظر به هنگام تولد وي از آن كشور مذكور بوده اعطاء مي كنند و حتي در شرايطي كه تابعيت والدين مذكور متعلق به كشور مزبور نيست باز تحت شرايطي كه در ذيل مادة 4 آمده است تابعيت كشور مورد نظر به وي اعطاء مي گردد.»

در نهايت كنوانسيون اين ماده را در تكميل مواد ديگر آورده است تا اگر تحت شرايطي در هيچ صورتي كودك نتواند تابعيت مؤثر چه از طريق خاك و چه از طريق خون يا بصورت اكتسابي بدست آورد، كنوانسيون اين راه را قرار داده است تا از بي تابعيتي همچنين كودكي از حين تولد جلوگيري كند.

توضيح اين ماده به اين صورت است كه چنانچه كودكي در كشوري كه عضو كنوانسيون نيست بدنيا بيايد و بدون تابعيت بماند، چنانچه يكي از والدين كودك در هنگام تولد كودك، تابعيت يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون را داشته باشد كودك تابعيت والدين خود را مي گيرد.

اين ماده هم مي تواند دليل مناسبي جهت كاهش موارد بي تابعيتي باشد و در مواقعيكه كودك در آن كشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش مي دهد. در بسياري از كشورها اين نقص وجود دراد كه كودك فقط تابعيت خود را از پدر مي گيرد و مادر نقشي در انتقال تابعيت ندارد، در اينگونه موارد باز هم اين ماده از كنوانسيون است كه مي گويد اگر مادر هم تابعيت كشور كنوانسيون را داشته باشد براي انتقال تابعيت كفايت مي كند. و نكتة ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دراد اين است كه اين مورد در جايي صدق مي كند كه كودك بدون تابعيت باشد و چنانچه كودك در هنگام تولد داراي تابعيت مؤثر باشد ديگر نيازي به اين ماده نمي باشد

بخش سوم: بررسي مواد شش گانه كنوانسيون

علاوه بر موارد فوق مسئلة ديگري كه در اين كنوانسيون بر آن تأكيد گرديده بحث ترك تابعيت است به نحوي كه اين ترك تابعيت نمي بايست سبب بروز بي تابعيتي براي افراد گروه و در موارد 6 و 7 به اين موضوع پرداخته است و دولتهاي طرف كنوانسيون متعهد گرديده اند كه تنها زماني بحث تابعيت اتباع خود را بپذيرند كه تبعه شان تابعيت كشور ديگري را تحصيل نموده باشد و يا از كسب آن اطمينان داشته باشد[1] و مادة 8 و 9 اين كنوانسيون سعي نموده اند تا بند 2 مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد تأكيد مجدد قرار مي دهد.

بند اول: مادة پانزده اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هيچ كس را نبايد خود سرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»

مادة هشت كنوانسيون مي گويد: بند يك «يك كشور متعاهد فرد را از تابعيتش در صورتي كه شخص بدون تابعيت بماند محروم نمي كند.»         بند دو «عليرغم مقررات بند يك اين ماده ممكن است يك فرد بدلايل نامبرد از تابعيت يك كشور متعاهد محروم گردد»

الف: در شرايطي كه در آن طبق بندهاي چهار و پنج مادة هفت گرفتن تابعيت شخص مجاز شمرده است.

و حالا بايد ببنيم بند چهار و پنج مادة هفت چه مي گويد: بند چهار از مادة هفت: «شخصي كه تابعيت كشور ديگري را بدست آورده تابعيت خود را بدليل اقامت در خارج از كشور به مدت هفت سال پياپي از دست مي دهد، اين مقررات طبق قوانين كشور متعاهد موردنظر تعيين گرديده است اين در صورتيست كه شخص مزبور به مرجع ذيصلاح، قصد خود مبني بر حفظ تابعيت خود را اطلاع نداده باشد.»

بند دوم: بند پنجم از مادة هفت: «در صورتي كه تبعه يك كشور متعاهد در خارج از قلمروي آن كشور متولد شود قوانين آن كشور مي تواند تابعيت مذكور را پس از انقضاي يكسال از تاريخ رسيدن به سن قانوني مشروط بر آنكه در آن زمان در قلمرو كشور موردنظر اقامت داشته يا نزد مرجع ذيصلاح ثبت نام نموده باشد، ايفا نمايد.» 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92