دانلود پایان نامه : بررسی بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي[1]

بخش اول: كليات

كنوانسيون هاي بسياري هستند كه بصورت جسته و گريخته به بحث بي تابعيتي پرداخته اند ولي در اين ميان كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي، از حيث شمول و گستردگي و خاص بودن موضوع آن، همانطور كه از اسمش مشخص است فقط به بحث بي تابعيتي مي پردازد، با ساير كنوانسيون هاي بين المللي متفاوت مي باشد.

پيش نويس اين كنوانسيون در سال 1953 و 1954 توسط كميسيون حقوق بين الملل تدوين شد و اين پيش نويش در يكي از كميسيونهاي سازمان ملل متحد در سال 1959 به بحث و بررسي گذاشته شد ولي نتيجه چنداني از اين جلسات بدست نيامد تا اينكه مجدداً در سال 1961 اين بحث ها و جلسات بر روي پيش نويس كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي ادامه پيدا كرد و نهايتاً در 30 آگوست 1961 بود كه اين كنوانسيون به تصويب رسيد و در سال 1975 نيز لازم الاجرا گرديد.[2]

لازم به ذكر است كه اين كنوانسيون بصورت آشكار به انعكاس مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته است و سعي در عملي كردن اين ماده داشته است.

اين كنوانسيون شامل شرايطي است كه متضمن عدم پديد آمدن معضل بي تابعيتي به عنوان نتيجه فقدان حق دارا بودن تابعيت است كه بواسطه اين بي تابعيتي ممكن است هر تغييري در وضعيت شخصي، اجتماعي و اقتصادي فرد پديد آيد.اگر بخواهيم دقيق تر به مواد اين كنوانسيون نگاه كنيم مي بينيم كه در مادة يك، دو، سه و چهار اين كنوانسيون تدوين كنندگان سعي در تبيين بند 1 مادة 15 اعلاميه جهاني حققو بشر داشته اند كه مي گويد «هر فردي حق دارد كه تابعيتي داشته باشد»

در حقيقت بنده با بررسي اين كنوانسيون مواد اين كنوانسيون را به 2 بخش تقسيم كرده ام و اين تقسيم بندي از حيث ارتباط اين مواد با بندهاي يك و دو مادة 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد كه موادي كه در بالا ذكر شد مرتبط با بند 1 اعلاميه مي باشد كه در خصوص اعطاي تابعيت توسط كشورها مي باشد ولي از مادة 5 به بعد اين كنوانسيون موضوع متفاوت مي شود و در قالب بند 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي رود كه در خصوص ترك تابعيت و اينكه اين موضوع نبايد سبب بي تابعيتي افراد شود بحث مي كند يعني در مواد شش، هفت، هشت و نه اين بحث انجام خواهد شد و اكنون به بررسي مواد كنوانسيون در گفتارهاي بعدي خواهيم پرداخت.

بخش دوم: بررسي مواد يك تا پنج كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي:

اين مواد از كنوانسيون به بررسي راههاي اعطاي تابعيت توسط كشورها و اينكه اين روشها به گونه اي باشند كه از بي تابعيتي جلوگيري كند بحث مي كند.

بند اول: بررسي مادة يك كنوانسيون: «يك دولت عضو معاهده بايد تابعيت خود را به فردي كه در سرزمين آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعيت آن فرد بي تابعيت شود، اعطاء كند»

اين اعطاي تابعيت ممكن است با شروطي از سوي كشورها همراه باشد كه كنوانسيون اين شرايط را هم خودش گذاشته، كشورها فقط طبق همين ضوابط به اجراي اين ماده از كنوانسيون بپردازند.

اگر بخواهيم به توضيح اين ماده بپردازيم و ببينيم در چه مواردي تحقق پيدا مي كند مي توانيم اينگونه توضيح دهيم كه چنانچه طفلي در سرزميني متولد شود و پدر و مادر اين طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعيت خواهد شد در اينجا مادة 15[3] اعلاميه جهاني حقوق بشر و مادة يك كنواسيون كاهش موارد بي تابعيتي مي گويد كه اين دولت بايد تابعيت خود را به اين طفل اعطاء كند و در آخر ماده آورده شده است كه اين امر ممكن است تحت شرايطي خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون كشور روسيه اين است كه چنانچه شخصي با همچنين شرايطي در آن كشور متولد شود بايد پس از رسيدن به سن بلوغ يا هجده سال درخواست كتبي خود را طبق ضوابط به وزارت روسيه تحويل دهد والا از وي سلب تابعيت خواهد شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92