دانلود پایان نامه : بررسی دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

هدف ارعابي اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتيم مجازات متخلفين و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلكه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفي مد نظر بوده است. از جمله اين اهداف، علاوه بر تسكين خشم مردم آن است كه مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجراي عدالت مطمئن گردند و اين اعتقاد در آن‌ها به وجود آيد كه رعايت حقوق ديگران و انجام تكاليف الزامي است و هركس قوانين را نقض نمايد از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجراي مجازات باعث مي‏شود که افراد جامعه مجدداً يقين پيدا كنند كه محدودیت‌های اجتماعي مربوط به همگان است و هركس اين محدودیت‌ها را نقض كند با عکس‌العمل منفي اجتماع روبرو خواهد شد و ديگر اينكه اجراي مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند چرا كه ارتكاب جرم باعث شده تا پایه‌های رواني اجتماع دچار تزلزل شود[1].

1-9-1-1 ارعاب فردي

  بي ترديد براي حبس خصوصيات و ویژگی‌هایی وجود دارد كه تأثير آن در جلوگيري از وقوع جرم را غير قابل انكارمي سازد. از جمله اين ویژگی‌ها خصوصيت رنج آور بودن و رسوا كننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختي و مشقت آن درمي يابد كه هر گاه در آينده باز هم مرتكب جرم شود همين سرنوشت شوم و وحشتناك و حتي شديدتر از آن در انتظار او خواهد بود و چون بشر به طور غريزي از رنج گريزان است از ارتكاب جرم خودداري خواهد كرد.

طرفداران تئوري ارعابي مجازات‌ها در اين خصوص معتقد بودند كه مجازات‌ها حتی‌المقدور بايدسنگين و شديد باشد تا در اذهان مجرمين اثري قطعي و قاطع بر جاي گذاشته و آن‌ها را از ارتكاب مجدد مجرم در آينده منصرف سازد. از جمله بنيانگذاران اين تفكر بنتام بود كه اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتكاب جرم به اين امرتوجه دارد كه با ارتكاب جرم چه سودي را تحصيل ميكند. طبيعي است وقتي ارتكاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن مي نمايد ولي زماني كه آگاه باشد مجازاتي كه ممكن است در نتيجۀ ارتكاب جرم بر او تحصيل شود به گونه اي است كه شديدتر از سود احتمالي ارتكاب جرم باشد از دست يازيدن به ارتكاب جرم استنكاف مي ورزد.

بدليل فوق بنتام معتقد بود بايد مجرمين به زندانهاي طويل المدت و حبس هاي با اعمال شاقه محكوم شوند تا هم خود از تكرار جرم منصرف شوند و هم اين مجازات باعث عبرت سايرين گردد[2].

بايد توجه داشت كه هرچند علم به سختي مجازات حبس ممكن است در برخي افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگي آن‌ها از ارتكاب جرم يا تكرار جرم گردد ولي از طرف ديگر بايد متوجه اين موضوع نيز بود كه صرف اجراي حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازين جرم شناسي خود موجب ايجاد اثرات منفي می‌گردد.برخي از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختي مجازات ها و تأثیر اين شدت در جلوگيري از ارتكاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگيري از ارتكاب جرم، مجازاتي است كه قطعي و حتمي اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بكاريا در رسالۀ جرايم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحيۀ مجرمين و جلوگيري از ارتكاب جرم به شدت انتقاد كرده و اعتقاد دارد كه  مجازات‌ها براي اينكه موثر باشد ملايم و معتدل و متناسب با جرم ارتكابي باشد و اين  مجازات حتماً اجرا گردد.

امروزه اكثر حقوق‌دانان، جامعه شناسان و… معتقدند كه حبس‌های طویل‌المدت توام با اعمال شاقه يا زجر و شكنجه بدني آنچانكه بايد و شايد نتوانسته است ريشه جرم و جنايت را برانداخته و يا لااقل در تقليل آن‌ها موثر واقع گردد[3].

بكاريا بيان می‌کند :« براي آنكه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد كافي است كه رنج حاصل از آن بيش از سودي باشد كه از جرم بدست می‌آید و براي رنج بيشتر بايد اثر قطعي كيفر و ناكامي از تحصيل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بيش از اين حد بيهوده و در نتيجه ستمگرانه است… شقاوت كيفرها موجب می‏شود هر قدر مصيبتي كه بزهكار را تهديد می‌کند بيشتر باشد جسارت او براي رهايي از آن بيشتر می‏شودبطوري كه براي فرار از كيفر يك جرم به ارتكاب چندين جرم مبادرت كند[4]

[1] – حقوق جزاي عمومي، صانعي، پرويز، ج1، ص21

[2] – كيفرشناسي، صلاحي،جاويد، ص9

[3] – همان، ص10

[4] – رساله جرايم و  مجازاتها، سزاربكاريا، ترجمه محمد علي اردبيلي، ص68و67

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Author: مدیر سایت