دانلود پایان نامه در مورد بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

كنوانسيون اروپايي تابعيت:[1]

اين دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضاء كننده اين كنوانسيون با ملاحظه اينكه هدف شوراي اروپا رسيدن به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است با در نظر داشتن اسناد بين المللي بي شماري كه در مورد بي تابعيتي، چند تابعيتي و تابعيت مضاعف وجود دراد، با شناسايي اين امر كه در ميائل راجع به تابعيت بايد منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود با توجه به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در مورد امور راجع به تابعيت، با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در مادة 8 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري دولت ديگر قائل مي شود.

با توافق نسبت به مطلوب بودن يافتن راه حل هاي مناسب در خصوص آثار چند تابعيتي و به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دوگانه يا تابعيت مضاعف، تعهدات نظامي خود را فقط نسبت به يكي از كشورهاي عضو ايفا نمايد.[2]

در نهايت اين دولتها تصميم به تصويب كنوانسيوني در خصوص تابعيت براي حل معضلات تابعيتي گرفتند كه به بررسي مواد مهم آن در خصوص پيشگيري و كاهش موارد بي تابعيتي بپردازيم.

در اين بخش سعي خواهيم كرد تا در گفتارهاي 7 گانه، قسمتهاي مختلف كنوانسيون اروپايي تابعيت را مورد بررسي قرار دهيم و مشخص كنيم كه آيا اين كنوانسيون راهكار منحصر به فردي براي كاهش موارد بي تابعيتي در نظر گرفته است و اينكه تا چه حدي بر كشورهاي حوزة اروپايي تأثير گذاشته و آيا قدرت اجرايي براي عملي كردن مقاصدش را دارد يا خير؟

بخش اول: موضوعات عمومي تابعيت:[3]

در اين كنوانسيون سعي شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيت هاي گوناگون را مقرر مي دارد. اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضو بايد از آن پيروي نمايد و در ادامه به تعريف تابعيت از ديدگاه كنوانسيون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومي و مذهبي ندانسته و يك رابطه حقوقي ميان شخصي و دولت دانسته است و شخصي را كه داراي تابعيت هاي متفاوت باشد را داراي تابعيت چندگانه مي داند.

در قسمتي ديگر به تعريفي در خصوص طفل از ديدگاه كنوانسيون پرداخته است و مي گويد: «طفل از ديدگاه كنوانسيون كسي است كه به سن 18 سال نرسيده باشد البته اگر در قانون خود آن كشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولي در شرايطيكه در قانون داخلي كشورهاي عضوش بلوغ بيشتر از 18 سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سني كه توسط كنوانسيون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92