دانلود پایان نامه های ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق همه گرایش جزا و جرم شناسی ، عمومی و خصوصی
گرایش بین الملل و تطبیقی کشورها حقوق تجارت

در سایت ارشدها دات آی آر شما می توانید حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش های جزا جرم شناسی خصوصی عمومی و بین الملل را در موضوعات مختلف مانند :حقوق تجارت حقوق ایران و  تطبیقی با دیگر کشورها -قراردادها – بیمه -شرکت ها -رژیم حقوق و حقوق کودک – بیع بین المللی-نکاح-طلاق-حقوق محیط زیست و حقوق بشر را دانلود کنید

لیست عناوین بعضی از پایان نامه ها:

پایان نامه ارشد حقوق: نقش اکراه بر اراده و اثر آن
پایان نامه ارشد حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
پایان نامه ارشد حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید
پایان نامه ارشد حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
پایان نامه ارشد حقوق: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
پایان نامه ارشد حقوق: تعذر اجرای قرارداد
پایان نامه حقوق: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود
پایان نامه ارشد حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه ارشد حقوق: بررسی حقوق و قانون پيش فروش ساختمان

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه

وبلاگ پایان نامه های ارشد حقوق و فقه و الهیات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی
پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه های ارشد حقوق و علوم سیاسی

 • پایان نامه حقوق: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری
 • پایان نامه حقوق: بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
 • پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
 • پایان نامه حقوق: بررسی حقوق و قانون پيش فروش ساختمان
 • پایان نامه حقوق: بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس
 • پایان نامه حقوق: بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران
 • پایان نامه حقوق: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی
 • پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی
 • پایان نامه حقوق: تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود
 • پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعذر اجرای قرارداد
 • پایان نامه حقوق: حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
 • پایان نامه حقوق: حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه
 • پایان نامه حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید
 • پایان نامه حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
مطلب مشابه :  پایان نامه اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

منبع : دانلود پایان نامه ارشد حقوق

Author: 92