منابع پایان نامه با موضوع بهره بردار

فعالیت های تومورهای بدن شوند (بوتروک و همکاران،2000). بنابر این در سال های اخیر تلاش برای شناخت آنتی اکسیدان های طبیعی با منشا گیاهی افزایش یافته است.(زینول و همکاران،2003).آنتی اکسیدان های طبیعی علاوه بر داشتن خصوصیات آنتی اکسیدانی میتوانند در کاهش سرطان ها، بیماری های قلبی و سایر مشکلات حادی که با پیری در ارتباط هستند تاثیر داشته باشند.(هنری و همکاران،2000)
1-2- روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان یکی از سالمترین روغنهای نباتی بوده و از نظر کاربرد علمی نیز برای مصارف متعدد مناسب است. برای استفاده در سسهای سالاد، محصولات نانوایی، طباخی و سرخ کردن است. نقطه دود روغن در حدود 232/2 درجه سانتیگراد بوده (بالاتر از سایر روغن های مشابه) و این یکی از محاسن این روغن برای کاربرد در سرخ کردن مواد غذایی است (مالک، 1379).
روغن آفتابگردان اسیدهای چرب ضروری بدن را فراهم میکند که پیش ماده هورمونهای مهم از جمله پروستاگلاندینها میباشد و همچنین در کنترل بسیاری از عوامل فیزولوژیکی مانند فشار خون، سطح کلسترول و دستگاه تناسلی نقش دارد.(والسیویک و همکاران، 1997).
رنگ روغن آن زرد روشن و دارای ویتامینهای متعدد و ارزش غذایی فراوان است (اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی1376.( روغن آفتابگردان بعلت رنگ روشن، طعم شیرین، نقطه دود بالا، پایداری و فقدان بوی نامطبوع از بهترین روغنها جهت تهیه مارگارین محسوب میشود و در آشپزی روغن مناسبی است.) خواجه پور 1373 ، کوچکی 1368)
در روغن آفتابگردان حدود 15 درصد اسیدهای چرب اشباع شده و 85 درصد غیر اشباع هستند. اسیدهای چرب غیراشباع آن شامل اسیدهای چرب دارای یک پیوند غیراشباع (اولئیک) است که هر دو برای سلامتی مفید و در کاهش مقدار کلسترول خون موثرند. چون مقدار اسید لینولنیک (سه اتصال دو گانه) موجود در روغن آفتابگردان کم و در حدود 5/0 درصد است این روغن در مقایسه با روغن های دارای اسید لینولنیک زیاد نظیر سویا، عمر نگهداری بیشتری داشته و برای بهبود پایداری نیازی به هیدروژناسیون قسمتی روغن نبوده، ولی برای تهیه محصولاتی نظیر مارگارین و شورتنینگ (روغن نباتی جامد هیدروژنه) روغن تا حد مورد نیاز هیدروژنه میشود (مالک، 1379).
بزرگترین کشورهای تولید کننده آفتابگردان در دنیا به ترتیب آرژانتین، روسیه، اکراین، فرانسه، آمریکا و هندوستان هستند (اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی1376). بیشترین سطح زیر کشت مربوط به روسیه با 4127 هزار هکتار و کمترین 1000 هکتار مربوط به مکزیک میباشد.
بالاترین میزان عملکرد مربوط به کشور ایتالیا با 2478 کیلوگرم در هکتار و بیشترین مجموع تولید آرژانتین با 5520 هزار تن گزارش شده است.
1-3- بیان مسأله
اکسیداسیون روغنها علاوه بر تغییر ویژگیهای ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغنها را کاهش میدهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرفکنندگان تاثیر سوئی دارند. از اینرو پایدارسازی روغنها تحت شرایط حرارتی و ذخیرهسازی اجتناب ناپذیر است (آدم و همکاران ،2002).روشهای مختلفی برای پایدارسازی روغن کاربرد دارد که یکی از مهمترین روشها استفاده از آنتیاکسیدانها است. علیرغم اینکه آنتیاکسیدانهای سنتتیک طی فرآیند‏ های حرارتی و شرایط ذخیرهسازی موثر عمل میکنند اما استفاده نمودن از این آنتیاکسیدانها از جهت امنیت مواد غذایی و سمی بودن بحث برانگیز است.
قویترین آنتیاکسیدان سنتتیک TBHQ در ژاپن، کانادا و اروپا اجازه مصرف ندارد و BHA نیز از لیست ترکیبات GRAS حذف شده است، بنابراین تحقیق برای آنتیاکسیدانهای طبیعی به عنوان جایگزینی برای آنتیاکسیدانهای مصنوعی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. (آگویلار گارسیا و همکاران، 2007)
از اینرو در این تحقیق منابع طبیعی آنتیاکسیدانی نسبتا فراوان و ارزان و قابل دسترس از جمله عصاره سبوس برنج به روغن آفتابگردان که یکی از مهمترین منابع روغن گیاهی میباشد و حدود 85 در صد از اسیدهای چرب آن از نوع غیر اشباع (عمدتا اسید لینولئیک) میباشد، جهت پایداری اضافه میشود و اثرات پایدارسازی آن در شرایط ذخیرهسازی نسبت به روغن آفتابگردان حاوی آنتیاکسیدان سنتتیک (TBHQ) مقایسه خواهد شد.
1-4- فرضیهها
1-سطوح مختلف غلظت عصاره سبوس برنج، پایداری اکسیداتیو مختلفی را در روغن ایجاد میکنند.
2-اثر آنتیاکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدارسازی اکسیداتیو روغن آفتابگردان قابل توجه است.
3-مقادیر کل ترکیبات فنولیک و توکوفرولها در عصاره سبوس برنج بالا است.
1-5- اهداف تحقیق
با توجه به مشخص شدن اثرات سوء آنتیاکسیدانهای سنتتیک که اثرات سمی بر مصرفکنندگان دارد و فعالیت آنزیمهای کبدی را مختل مینماید و منجر به ایجاد انواع سرطانها میگردد و در دنیا کاربرد آنها در حال محدود شدن است لذا شناسایی آنتیاکسیدانها از منابع قابل دسترس و ارزان و تعیین اثرات پایدارسازی آنها بر روی روغنها تحت شرایط مختلف جزء مهم اهداف این تحقیق میباشد. در پایان این تحقیق، بهترین غلظت عصاره سبوس برنج تحت شرایط مختلف ذخیرهسازی و حرارتی معرفی میگردد.
1-6- هدف کاربردی
– صنایع روغن و چربیهای خوراکی
– کلیه واحدهایی که از روغنهای نباتی بخصوص برای انجام فرآیند‏‏ حرارتی مواد غذایی استفاده میکنند.
فصل دوم
بررسی منابع
2- بررسی منابع
2-1- برنج
برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نیمی از جمعیت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. برنج برای تغذیه بسیاری از مردم در آسیا، آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و آفریقا حیاتی است و امنیت غذایی بیش از نیمی از جمعیت جهان به آن وابسته است.
برنج مهم ترین دانه با توجه به تغذیه انسان و مصرف کالری است و جهت تولید بیش از یک پنجم کالری مورد نیاز در سراسر جهان توسط بشر مصرف می شده است (اسمیت،1998)
تولید جهانی برنج به طور پیوسته از حدود 200 میلیون تن در سال 1960 به بیش از 678 میلیون تن در سال 2009 است. سه کشور بزرگ تولید کننده برنج در سال 2009، چین (197 میلیون تن)، هندوستان (131میلیون تن) و اندونزی (64 میلیون تن) بوده است.
جدول تولید برنج کشور (میلیون تن)- 2010 (Carolina Gold Rice Foundation.2012)
197.2
چین
120.6
هند
66.4
اندونزی
49.3
بنگلادش
39.9
ویتنام
33.2
میانمار
31.5
تایلند
15.7
فیلیپین
11.3
برزیل
11
ایالات متحده امریکا
10.6
ژاپن
8.2
کامبوج
این جدول بیانگر این است که دو کشور چین و هندوستان به تنهایی مسئول نیمی از تولید جهانی برنج است (Food and Agriculture Organization of the United Nations، 2003)
در سال 2010 چین با 2/197 میلیون تن و هندوستان با 6/120 میلیون تن بیشترین تولید برنج را در جهان دارا می باشند. از نظر هزینههای تولید برنج در ایران هزینه تولید برنج در نظام بهره برداری سنتی کشور علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط طبیعی از روند تصاعدی دستمزدها به ویژه دستمزد کارگران در هنگام برداشت محصول و خرمنکوبی که مصادف با فصل بارندگی است، متأثر میشود و به صورت فرآیند‏ی حوضههای تولید و قیمت تمام شده برنج ر ا افزایش میدهد. کوچک بودن واحدهای بهره برداری هزینههای اجاره ماشین آلات و تأمین خوراک کارگران از عوامل دیگری هستند که در افزایش هزینه تولید موثر هستند. با توجه به ویژگیهای هر یک از گونههای برنج اعم از برنج دانه بلند مرغوب، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب، برنج دانه کوتاه مرغوب هزینه تولید و قیمت انجام کلیه عملیات زراعی در یک هکتار شالیکاری با احتساب تهیه یک صد متر مربع خزانه حدود 1140 تا 1050 ساعت کار نیاز دارد.(اخگری،حسن،1374)
2-1-1- مشخصات گیاهشناسی برنج
برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد 130 تا 145 روز)، متوسط رس (150 تا 160 روز) و ارقام دیر رس (170 تا 180 روز) می باشد. جنس Oryza به زیر خانواده Bambusoideae و قبیله Oryzae تعلق دارد.
ریشه برنج سطحی و افشان بوده و حد اکثر در عمق 20 تا 25 سانتی متری خاک نفوذ می کند. در این گیاه به غیر از ریشه های جنینی از محل گره ها نیز ریشه به وجود می آید. هر چقدر رشد برگ ها بیشتر باشد بر رشد ریشه ها هم افزوده شده و در نتیجه میتوان گفت که با افزایش تعداد پنجه ها تعداد برگی بیشتر شده و رشد ریشه ها نیز زیاد تر می گردد.در زمان باز شدن گل ها و به خوشه رفتن برنج رشد ریشه حداکثر مقدار خود را دارد.ساقه برنج بند بند و توخالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره های سختی قرار دارد که در آن قسمت ها ساقه تو پر می باشد و گره نام دارد. فاصله بین دو گره را میان گره می نامند.بین سلول های ساقه فضای بین سلولی زیادی وجود دارد که باعث می شود قسمتی از اکسیژن مورد نیاز ریشه از طریق منافذ تامین شود.برگ های این گیاه کشیده و دارای رگبرگ های موازی بوده و بدون دمبرگ است و قاعده برگ پهنتر از سایر نقاط آن می باشد و قسمتی از ساقه گیاه یا تمام محیط آنرا احاطه کرده که آنرا غلاف یا نیام می نامند.در قاعده برگ در طرفین غلاف دو صفحه کوچک یا بزرگ به نام گوشوارک(Stipule)وجود دارد.همچنین در محل اتصال غلاف به ساقه زائده کوچکی به نام زبانک(Liyule)وجود دارد.همچنین تعداد گره ها در این گیاه از 10 تا 20 عدد تغییر می یابد.ارتفاع بوته های برنج در ارقام مختلف از 50 تا 150 سانتی متر و گاهی اوقات تا 200 سانتی متر تغییر می یابد. (دکتر سید محمود اخوت و زراعت دکتر باقی).در این گیاه به غیر از ریشه های جنینی از محل گره ها نیز ریشه به وجود می آید. هر چقدر رشد برگ ها بیشتر باشد بر رشد ریشه ها هم افزوده شده و در نتیجه میتوان گفت که با افزایش تعداد پنجه ها تعداد برگی بیشتر شده و رشد ریشه ها نیز زیاد تر می گردد.در زمان باز شدن گل ها و به خوشه رفتن برنج رشد ریشه حداکثر مقدار خود را دارد.( دکتر سید محمود اخوت و زراعت دکتر باقی).تعداد برگ در برنج بین 10 تا 20 عدد در ارقام زود رس و دیر رس متغیر میباشد. انواع دیر رس و غرقابی تعداد برگ بیشتری تولید میکنند. قطر ساقه برنج بین 6 تا 12 میلیمتر میباشد. برگها بصورت متناوب بر روی ساقه قرار گرفتهاند. میانگره در برنج از نظر پهنا یکسان بوده و هر چه به انتهای ساقه میرسند طول آنها بلندتر میشود (خدا بنده، 1371 و هادی کریمی 1370). برگها دارای پهنک باریک و در o.sativa کرکدار بوده و زبانک (لیگول) آنها نسبتا بلند میباشد (خدآبنده، 1371).
گل آذین برنج خوشهای و هر خوشچه دارای سه گل بایک گل بارور، 6 پرچم، گلوم و گلومل با ریشک و خود گشن می باشد (خدا بنده، 1371 و هادی کریمی، 1370).
پنجه‌ها به جوانه‌های اولیه گفته می‌شوند که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تبدیل به ساقه می‌شوند. از مرحله ? تا ? برگی شدن گیاه پنجه‌زنی آغاز می‌گردد. پنجه‌ها در مراحل اولیه رشد برای تأمین مواد غذایی خود از ساقه اصلی استفاده می‌کنند و این عمل تا ظهور حداقل ? برگ و ? ریشه ادامه می‌یابد. موقعی که نشاءها از خزانه به زمین اصلی منتقل شدند. پنجه‌زنی شروع شده و تا یکماه بعد نیز ادامه می‌یابد. پس از پایان یک ماه رشد پنجه‌ها به حداکثر خود رسیده و پس از آن از تعداد آنها کاسته خواهد شد. شرایط اقلیمی بویژه آب و هوا در رشد پنجه‌ها بسیار مهم و مؤثر می‌باشد. قدرت تولید پنجه در برنج خیلی زیاد بوده بطوری که هر بوته برنج معمولاً ? تا ? پنجه تولید می‌نماید (سی

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعسنگین، رزین، شیمیایی

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید