پایان نامه ارشد با موضوع بی تابعیتی براساس کنوانسیون های بین المللی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

همكاري ميان دول عضو

در اين گفتار بررسي خواهد شد كه چگونه دولتهاي عضو با همكاري ميان خود از طريق قوانين كنوانسيون گامهاي مطمئن تري در جهت حفظ هماهنگي و اجراي هر چه بهتر قوانين تابعيتي بر مي دارند و سعي در حل و فصل مشكلاتي از قبيل بي تابعيتي و چند تابعيتي مي كنند.

بند اول:تسهيل همكاري دول عضو: به منظور تسهيل همكاري ميان دولت عضو كنوانسيون مقامات صالحه بايد:

الف: كليه اطلاعات راجع به قوانين داخلي خود را در مورد تابعيت از جمله: موارد بي تابعيتي، تابعيت هاي چندگانه و پيشرفتهاي مربوط به اجراي كنوانسيون را براي دبير كل شوراي اروپا ارسال كنند.

ب: در صورت تقاضا همديگر را از اطلاعات مربوط به قوانين داخلي خود در مورد تابعيت و پيشرفتهاي راجع به اعمال كنوانسيون آگاه سازند.

پ: دول عضو بايد با يكديگر و ساير دول عضو شوراي اروپا در چارچوب ركن بين الدولي ذي ربط شوراي اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پيشبرد توسعه تدريجي اصول و رويه هاي حقوقي مربوط به تابعيت و موضوعات راجع به آن همكاري نمايند.

بند دوم:راهكارهاي ان: يكي از راهكارهايي كه در خصوص ارتباط و همكاري ميان دول عضو در نظر گرفته شده است اين است كه هر يك از دولتهاي عضو مي تواند اعلاميه اي صادر كند و طي آن به ديگر كشورهاي عضو كه اعلاميه اي مشابه اعلاميه خودش صادر كرده اند، اطلاع دهد كه افراد آن دولتها مي توانند بصورت ارادي دست به تحصيل تابعيت اين دولت عضو كه اعلاميه صادر كرده است بزنند كه اين امر يعني اين اعلاميه مي تواند متضمن شرابط خاصي باشد كه هر دولتي با توجه به قوانينش مي گذارد و كشور عضو مي تواند هر زمان كه خواست اعلاميه خود را مسترد نمايد.

كنوانسيون اروپايي تابعيت نقش همكاري بين دول عضو را بسيار برجسته مي داند و از همين روست كه در بسياري از قسمتهاي كنوانسيون مي بينيم كه نقش آن را حتي پررنگ تر از مقررات كنوانسيون مي داند.

بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازي افراد چند تابعيتي اينگونه مي گويد كه آنها بايد در كشوري كه بصورت عرفي در آن سكونت دارند به انجام تعهدات نظام وظيفه خود بپردازند ولي در ادامه مي گويد باز هم اگر توافقي بين كشورها و اين خصوص صورت پذيرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و اين نشان دهندة اهميت توافق و همكاري دولتهاست كه وقتي اين توافق وجود دارد حتي ارزشش از قوانين كنوانسيون هم بيشتر مي شود.[1]

بخش هفتم: اجراي كنوانسيون

در اين فصل از كنوانسيون به بررسي شرايطي كه طي آن كشورها به عضويت اين كنوانسيون در مي آيند مي پردازد و همچنين در خصوص حق شرط و اينكه آيا در اين كنوانسيون پذيرفته شده است يا خير بحث مي شود و نكته جالب اين است كه در اين كنوانسيون هاي بين المللي كه در خصوص تابعيت به تصويب رسيده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.

در خصوص كنوانسيون 1963 در خصوص بي تابعيت گفته است كه مواد كنوانسيون اروپايي تابعيت تأثير در اين كنوانسيون نخواهد داشت واين كنوانسيون در روابط بين كشورهاي عضو از اعتبار سابق يعني قبل از تصويب كنوانسيون اروپايي تابعيت برخوردار خواهد بود و همچنين توافق نامه هايي كه بين كشورهاي عضو به تصويب رسيده است تا جائيكه مغاير با مواد كنوانسيون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار دوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر[2]

اعلاميه جهاني حقوق بشر يك پيمان بين المللي است كه در مجموع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است و شامل سي ماده است كه به تشريح ديدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مي پردازد.

مفاد اين اعلاميه حقوق بنيادي، مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي باشد كه تمام اتباي بشر در هر كشوري بايد از اين حقوق بهره مند باشند را مشخص كرده است.

مفاد اين اعلاميه از لحاظ بسياري از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بين الملل برخوردار مي باشدف زيرا به صورت گسترده اي پذيرفته شضده است و براي سنجش رفتار كشورها به كار مي رود.

كشورهاي تازه استقلال يافته بسياري به مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر استناء كرده و آن را در قوانين بنيادي يا قانون اساسي كشورهاي زيادي مي بينيم كه اين امر بعلت موجه بودن و تنظيم اين مواد براساس اصول كلي حقوقي مي باشد كه سبب شده است كشورها رو به سمت مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر بياورند و از آن در قوانين اساسي خود استفاده كنند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92