پایان نامه ارشد با موضوع جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 سایت دانلود پایان نامه های حقوق

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سایر اسناد حقوق بشری

علاوه بر بیانیه ها، اعلامیه هایی با اهمیت کمتری وجود دارد که این اعلامیه ها اصول و یا راهبرد (رهنمود) نامیده می شوند. از آنجا که نتایج مطلوب و تاثیرگذار این بیانیه ها، اظهار نامه ها و رهنمودها مورد توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در عمل دولتها به صورت گزینشی وهوشیارانه با بررسی های دقیق وگوناگون در الحاق به این قواعد با احتیاط کامل برخورد می نمایند ودر بسیاری موارد وبر اساس حقوق بین الملل حق شرطهایی برای خود در موقع تصویب اعلام ومقرر می دارند .تعدادی از این قواعد به همه بشریت وبرخی دیگر برای گروههای خاص اجتماعی (کودکان، زنان ،اقلیتهاو……) تسری دارند. برخی از این مقررات که شامل هر دو گروه می باشند به قرار زیر می باشند:

۱- کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان سال ١٩٥٩

۲- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال ۱۹۵۳

۳-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر سال ۱۹۶۹

۴- کنوانسیون حمایت از معلولین سال١٩٧٥

۵- کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹

۶- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم سال ۱۹۸۱

۷-کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی یا خفت بار سال ۱۹۸۴

۸- کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹

۹- منشور اجتماعی اروپایی سال ۱۹۹۰

۱۰- اعلامیه اسلامی حقوق بشر سال ۱۹۹۰

۱۱- قانون حذف انواع خشونت علیه زنان سال ١٩٩٣

۱۲- بیانیه علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی٢٠٠١ سال

۱۳- بیانیه در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل ناپذیر سال ٢٠٠١

۱۴- قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ١٩٨٨ برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

۱۵- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

۱۶- قانون حمایت از اقلیت های قومی و فرهنگی در سال ١٩٩٣

۱۷- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۹۹

از جمله گامهایی است که در این زمینه و در بیانیه های حقوقی مختلفی متبلور شده است .

بند ششم نهادهای جهانی حقوق بشر 

مقصود از نهادهای جهانی حقوق بشر،ارگانیزم های دائم و غیر دائم بین الدولی هستند که وظیفه  اعتلا و ارتقای حقوق بشر (از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها ،بیانیه ها و عهدنامه ها )، مراقبت ونظارت بر اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی بر عهده دارند.مهمترین  نهاد های حقوق بشر عبارتند از:

1- کمیسیون حقوق بشر2- کمیساریای عالی حقوق بشر3- مرکز حقوق بشر 4-کمیته حقوق بشر 5-کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی 6-کمیسیون مقام زن 7-کمیته رفع تبعیض نسبت به زنان 8-کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان 9- کمیته رفع تبعیض نژادی

علاوه بر نهاد های جهانی، سازمانهای منطقه ای بین الدول اقدامات کما بیش گسترده ای داشته اند. مخصوصا  سازمانهای حقوق بشری مانند کمیسون حقوق بشر اروپایی و آمریکای ، سازمان وحدت آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی را ایفا می کنند.[1]   

[1] –  جزوه حقوق بین المللی عمومی، دپارتمان  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران ، گروه آموزشی حقوق بین الملل،1385،ص150-151.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

مطلب مشابه :  راه اندازی فود کورت توسط گروه سرآشپزان آسیا

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

Author: 92