پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

سوئيفت[1]

امروزه، بسياري از دستورات پرداخت بين بانكي به صورت الكترونيكي فرستاده مي شود كه در نتيجه واژه «انتقال سيمي» پديد آمده است. انتقال هاي بين المللي سيمي، بيشتر اوقات از طريق سيستم هاي محصور ارتباطات متعلق به بانك هاي بين المللي، كه تحت يك تعاوني در بروكسل بنياد نهاده شده است، انجام مي پذيرد. اين تعاوني سوئيفت نام دارد. سوئیفت شبکه جهانی بین بانکی جهت ارسال دستورهای پرداخت می باشد که جایگزین روش های قدیمی یعنی تلکس و تلگراف گردیده است. سوئیفت با بکارگیری کدها، الگوریتم ها و دیگر ویژگی های تکنیکی خود امکان انتقال سریع و تقریباً بدون اشتباه دستورات بانک ها در جابجایی میلیاردها دلار را ایجاد کرده است. بانك ها براي انتقال وجوه بين خود، همراه دستورهاي ارسال پول، اعلاميه هاي بستانكاري با مجوزهاي بدهكاري را هم مي فرستند.[2]

2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت[3]

بانك ها علاوه بر پرداخت وجه از طرف خريدارها، از طرف فروشنده نيز وجه را وصول     مي كنند. دو روش سنتي در خصوص دستور فروشنده به بانك براي وصول وجه وجود دارد:

الف- برات هاي تجاري

اولين راه برات است . به بيان ساده برات دستور پرداختي است كه در آن سه طرف وجود دارد. برات كش به برات گير دستور مي دهد تا پولي را كه برات گير به برات كش بدهكار است، به گيرنده خاصي بپردازد. معمولاً روش خاصي وجود دارد كه بر اساس آن يك برات قابل معامله مي شود. اين روش از يك كشور به كشور ديگر متفاوت است و تقريباً هميشه برات حاوي عبارت «قابل پرداخت به دستور شخصي» يا «قابل پرداخت به آورنده» است. در موضوع وصول هاي بين المللي، فروشنده مي تواند برات خود را به بانك محلي خود ببرد و برات را براي وصول به آن بانك بدهد. در هر حالتي وقتي بانك وصول كننده، برات را دريافت مي كند، آن را براي قبولي همراه با دستوراتي به بانك خريدار ارائه مي كند، يعني اينكه آن بانك برات را به خريدار نشان بدهد و قبولي آن را از او بخواهد. براي خريدار دو راه براي قبولي برات وجود دارد يا برات مدت دار گردد و يا ديداري باشد.

 ب- درخواست پرداخت

بعضي اوقات فروشنده فقط سياهه ها و ديگر اسناد را بدون برات براي وصول عرضه مي كند. درخواست پرداخت در مقايسه با برات قابل معامله رسميت كمتري دارد اما به اندازه برات، براي وصول وجه مورد تقاضا از خريدار موثر است تا انتقال وجه به فروشنده يا توافق براي انتقال وجه در تاريخي ديرتر انجام پذيرد.

 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم عدالت درازدواج مجدد

فصل دوم

 اعتبارات اسنادی

 مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادي

اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار[4] بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار[5] موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:

1- پرداختی را به شخص ثالث[6] یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا

2-  به بانک دیگری[7] اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده 2 مقررات متحدالشکل)

به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:

1- بانک باز کننده اعتبار

2- مشتری یا متقاضی اعتبار

3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.[8]

در تعریف دیگری داریم : اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.[9]

ماده دو یو.سی.پی.600 اعتبار اسنادی را چنین تعریف نموده است:  «اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. »[10]

تعریف مزبور که بدرستی ماهیت اعتبار اسنادی را بیان می دارد از این مزیت برخوردار است که نشان می دهد تعهد بانک گشاینده اعتبار اسنادی در قبال اسنادی که در متن اعتبار اسنادی درج شده است، قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با شرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.[11]

 1. 2. سوئیفت مخفف واژه Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication به معنای «انجمن جهانی بین بانکی برای انجام مبادلات مالی با تکنولوژی پیشرفته» می باشد.
 2. 3. گنجی، محمدرضا، اصول تجارت جهانی: آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی، انتشارات راهیان دانش، چاپ اول، تهران، 1371، ص 57.
 3. 4. والتر بیکر و جان اف دولان، راهنمای کاربران اعتبارات اسنادی، صص 46 تا 47.
 4. 1. The Issuing Bank
 5. 2. The Applicant For The Credit
 6. 3. The Beneficiary
 7. 4. The Advising Bank
 8. 5. زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، صص15 تا 16.
 9. 6. کاشانی، سید محمود، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی،چاپ اول، تهران،1377،ص 21.
 10. 1. نشریه «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی»600UCP، ترجمه محمدصالح ذوقی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول، 1385، به نقل از زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، ص 18.
 11. 2. اخلاقی، بهروز، مقاله « بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی»، انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1369، ص70.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد

Author: 92