پایان نامه ارشد : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

جايگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ايران

الف- اکراه در فقه اسلامی

اكراه در لغت به معني وادار نمودن و در اصطلاح فقهي عبارت از وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد: «حمل الغير علي ما يكرهه[1]»

اكراه از آن دسته كلماتي است كه معناي لغوي آن با معناي اصطلاحي آن نزد فقها چندان تفاوتي ندارد صرف نظر قيود، شرايط و اوصافي كه فقها براي اكراه و تحقق آن بر شمرده اند معناي اصطلاحي اين كلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. يعني اكراه عبارت است از واداشتن ديگري به كاري كه بدان مايل نيست در صورتي كه همراه با تهديد باشد.[2]

شافعي در تعريف اكراه در كتاب الام مي نويسد: «الاكراه أن يصير الرّجل في يد من لايقدر علي الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و يكون المكره يخاف خوفاً عليه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو اكثر منه او اتلف نفسه[3].

اكراه آن است كه شخصي اسير دست كسي شود كه قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق يا هر غلبه كننده اي باشد و شخص مكُره هراس داشته باشد كه اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شديد يا بالاتر از آن قرار گرفته يا كشته مي شود.

شمس الدين سرخي، از پيشوايان فقه و اصول حنفي در كتاب المبسوط در مقام تعريف اكراه چنين مي‌نويسد: «لااكراه اسمُ لفعلٍ يفعله المرءِ بغيره فينتفي به رضاه او يفسه به اختياره من غير ان تنعدم به الاهليه في حق المكره او يقسط عنه الخطاب[4]». اكراه نام كاري است كه شخص نسبت به غير خود روا مي دارد تا رضايت او را منتفي ساخته يا اختيارش را سلب كند؛ بدون اينكه اهليت كار و يا خطاب را از او بگيرد.

استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشريع الجنايي الاسلامي، پاره اي ديگر از اين تعاريف را گردآورده است. از جمله اين كه اكراه فعلي است كه به كسي تحميل شود؛ به نحوي كه سبب زوال رضا و فساد اختيار وي شود. يا اينكه اكراه فعلي است كه كسي با انجام آن در ديگري حالتي پديد آورد كه خود به خود او را به سوي انجام عمل مورد نظر سوق دهد و يا اكراه به منظور انجام عمل خاص تهديد به تحميل امري ناخوشايند است؛ به گونه اي كه رضاي شخص تهديد شده از بين رفته باشد نويسنده ي مزبور در تعريفي ديگر كه تعدادي از شرايط تحقق اكراه را در بردارد نيز چنين مي نويسد: اكراه تهديد شخصي است از سوي ديگري به تحميل شكنجه و آزار جسمي يا روحي؛ به گونه اي كه يك شخص عاقل براي رفع آن شكنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهديد كننده بنمايد؛ مشروط بر اينكه شخص اكراه شده ظن غالب داشته باشد كه در صورت امتناع و مقاومت در معرض شكنجه و آزاري كه براي تهديد شده قرار خواهد گرفت.[5]

ابن حزم اندلسي كه مذهبي ظاهري دارد در تعريف اكراه مي نويسد: «الاكراه هو كل ما سُمِيَ في اللغه اكراهاً و عرف بالحس انه اكراه[6]» و ايشان هم نيز در معناي كلي اكراه در لغت را به عبارتي همان معنايي بيان مي دارد كه در عرف و اجتماع كاربرد دارد و آنچه كه در هر ذهني متبادر مي گردد در وحله ي اول، نظر دارد.

و در نهايت امر بايد گفت آنچه كه از واژه ي اكراه با اين توضيحات برداشت مي شود، چكيده ي اظهارات علم فقه و مفسرين اين علم اين است كه معناي لغوي و فقهي واژه ي اكراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوي ديگر چون فقها و اصوليين در خصوص تعريف اكراه اختلاف نظر درخور توجهي ندارند، تعاريف آنان جداي از تفاوت هاي جزيي در بعضي قيود در اصل معنا و مفهوم آن تقريباً يكي مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92