پایان نامه بررسی بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

بررسي ماده دو كنوانسيون: «طفلي كه در سرزمين دولت طرف كنوانسيون بر اثر ازدواج قانوني متولد شده باشد و مادر طفل تابعيت دولت طرف كنوانسيون را داشته باشد از تابعيت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر اين كه طفل مذكور در صورت عدم اجراي اين قانون بي تابعيت شود.»

اين ماده از كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي به اين دليل قرار داده شده است كه اكثر كشورهاي دنيا در قانون خود در خصوص تابعيت، اعطاي تابعيت خود را از طريق پدر مي دانند. و روش خون به اين صورت است كه در يك كشور اجرا مي شود.

وقتي كودكي به دنيا مي آيد، آن كودك تابعيت پدر خود را مي گيرد و در بعضي از مواقع هم ممكن است كه به دلايلي زن تنها باشد و در آن زمان است كه اگر طفلي بدنيا آيد بدون تابعيت خواهد شد و شرطي كه در آخر ماده آورده شده است به اين دليل است كه چنانچه كودك از طرف پدر تابعيت را بگيرد ديگر از طريق مادر تابعيت نگيرد كه اين امر سبب بوجود آمدن تابعيت مضاعف مي گردد.

بند سوم: مادة سه كنوانسيون: «يك كودك سرراهي پيدا شده در خاك يك كشور متعاهد، متولد شده از والدين داراي تابعيت آن كشور تلقي مي گردد مگر آنكه خلافش ثابت شود.»

در اين كنوانسيون سعي شده است كه تمام مواردي را كه سبب بي تابعيتي از ابتداي تولد مي شود را بررسي كند و راهكارهاي آن را نيز در نظر بگيرد.در اين ماده اصل را بر اين قرار داده است كه هر كودكي كه در يك كشور عضو كنوانسيون بدنيا مي آيد از پدر و مادر با تابعيت همان كشور بدنيا آمده است[1] البته اين مورد در جايي كه پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق مي كند و به عنوان يك اماره در نظر گرفته مي شود و اگر غير از اين بود ممكن بود سبب بي تابعيتي كودكاني شود كه پدر و مادر نامعلوم در اين كشورها پيدا مي شوند.

لازم به ذكر است كه اكثر كشورهايي كه قوانين تابعيتي آنها را مرور كرده ام اين مورد را در قانون خود گنجانده اند و اين نشان دهندة پيشرفت و ترقي كشورها در بروز كردن قوانين خود مي باشد و اينكه كشورها دغدغه هايي را در مورد جلوگيري از بي تابعيتي دارند.

بند چهارم: مادة 4 كنوانسيون: «كودكي كه در كشتي يا هواپيما بدنيا مي آيد تابعيت آن وابسته به كشوري است كه آن هواپيما يا كشتي متعلق به آن كشور است» (كشور صاحب پرچم)

حتي در اين كنوانسيون به تولد يك نوزاد در كشتي و هواپيما هم توجه شده است و از آنجائيكه طبق قواعد حقوق بين الملل كشتي و هواپيماي يك كشور جزو خاك آن كشور محسوب مي شود و لذا اگر كودكي در كشتي و هواپيمايي كه متعلق به كشوري باشد كه خود را به كنوانسيون ملحق كرده است، مثل اين است كه در خاك آن كشور متولد شده است و البته موضوعي كه بين كلمات اين ماده پنهان مانده است اين است كه اين كودك در صورتي تابعيت اين كشور عضو ار بدست خواهد آورد كه قانون تابعيت اين كشور اين اجازه را در صورتيكه اين كودك در خاك كشور عضو بدنيا مي آمد را مي داد.بعنوان مثال اگر كودكي از پدر و مادر آندورايي در هواپيمايي كه متعلق به جزاير فارو مي باشد[2] بدنيا بيايد، از آنجا كه هر دو كشور سيستم خون را براي اعطاي تابعيت خود در نظر گرفته اند، پس كودك متولد شده درست است كه در كشتي يا هواپيماي كشور جزاير فارو بدنيا آمده است ولي از آنجا كه كشور جزاير فارو به سيستم خاك اعتقادي ندارد پس كودك تابعيت آندورايي بر طبق سيستم خون از پدر و مادر خود مي گيرد و اين مورد تنها در مورد كشوري است كه سيستم خاك را اجرا مي كند، زيرا كشتي و هواپيما جزء خاك يك كشور محسوب مي گردند.

و مثال صحيح كه تابعيت در هواپيما منتقل مي گردد در اين مورد است كه اگر يك طفل ايراني در هواپيماي ايراني بدنيا بيايد در حاليكه هواپيما در خاك كشور ديگري باشد هر چند در خاك كشور ديگري بدنيا آمده است و بايد طبق قوانين آن كشور تابعيتش مشخص شود ولي تابعيت ايراني بدوي منتقل خواهد شد و اين امر بدليل وجود اين قانون مي باشد كه هواپيما و كشتي جزو خاك يك كشور محسوب مي شوند[3] و در اينجا چون هواپيما ايراني بوده است اهميتي ندارد كه در مرزهاي برزيل بوده است و كودك تابعيت ايراني خواهد داشت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی   با فرمت ورد

Author: 92