پایان نامه بررسی دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

1  الغا گرايان

با اين حال پاره‌ای از انديشمندان با اشاره به معايب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادي هستند. به موجب اين نظريه، از آنجايي كه زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسي انسان‌ها را فراهم كند و نه می‌تواند انساني شود بايد لغو شود.

اما عده‌ای ديگر از طرفداران جريان لغو زندان كه با فضا و شرايط اجتماعي و سياسي و تأثير و كارايي پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و كنترل اجتماعي مواجه هستند، می‌پذیرند كه در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نيست [1]. جنبش دفاع اجتماعي، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار مي‏دهد، اما با عناياتي كه اين جنبش به واقعيات دارد معتقد است كه در اوضاع و احوال كنوني هنوز افرادي هستند كه بايد زنداني شوند. مارك آنسل بيان می‌کند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع يك مادۀ قانوني و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه كه در مجازات اعدام عمل شد، مجازات زندان را نیز ملغی كرد[2].» امروزه بر اين نكته تاكيد می‌شود كه مجازات زندان بايد به عنوان آخرين حربه كه تنها در محدودترين و شديدترين جرايم قابل اجرا است نگريسته شود.

1-8-2-2 جایگزین‌های مجازات سالب آزادي

به منظور گريز از معايب زندان و تحديد قلمروي مجازات سالب آزادي، راه حل‌های جايگزين از چند دهه اخير مورد توجه محافل علمي، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های كيفري قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادي، ابتدا در کنگره ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در كنگره هفتم(1985) تقليل تعداد زندانيان، راه حل‌های جايگزين كيفر زندان و باز پذیر كردن اجتماعي بزهكاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابير غيرسلب آزادي موسوم به ( قواعد توكيو ) در قالب قطع‌نامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عموم می‌رسید. مساعد كردن زمينه براي توسل به اقدامات غير سالب آزادي و تضمین‌های حداقل براي افرادي كه موضوع اين اقدامات قرارمي گيرند، هدف اين قواعد می‌باشد [3].

1-9 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم

چنانكه گفتيم حبس نوعي مجازات است كه از قضا از قدمت زيادي نيز برخوردار است چرا كه وجود رفتارهاي ضد دين، ضد جوامع و ضد سلاطين ايجاب می‌نموده مرتكبين اين رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان يك نوع مجازات كه در نتيجه ارتكاب معصيت يا جرم بر شخص بزهكار تحميل می‌شده است، داراي اهدافي بوده كه در طول زمان تغيير نموده است : زماني مجازات صرفاً جنبه انتقامي داشته و زماني هدف از آن برقراري عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهي هدف از مجازات ارعاب فردي و عمومي بوده كما اينكه هدف اصلي مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوين در خصوص كيفرها اصلاح و تربيت مجرمين است.

[1] – مجله كانون وكلا، شماره 160، مقاله زندان و حقوق بشر، ماري فيليپ فترجمه محمد حسين حاجي فيروزآبادي، ص 416 و415

[2] – دفاع اجتماعي فرهنگ عميد، عميد، حسن،ص مارك آنسل، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي،ص70

[3] – مجله تحقيقات حقوقي، شماره 25، سيسات جنايي سازمان ملل متحد، ص 340-338

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Author: مدیر سایت