دانلود پایان نامه ارشد : آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

5 دادیاران: دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

مفاهیم ، تاریخچه  1-1 تبیین مفاهیم در این قسمت به بررسی مفاهیم وتعاریف اشخاص درگیر در دادسرا می پردازیم. 1-1-1- مفهوم دادسرا: دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی می باشد. در اصطلاح اداره ای... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

تعریف بزه  بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای خطا و جور می­باشد.( . معین1386،170 ). از دیدگاه جرم شناسی، جرم  به هر فعل یا ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق می­شود که مخلّ نظم اجتماعی و مغایر... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

رويكرد روانشناختي:…………………………………………………………………………………………….. در رويكرد هاي روانشناختي... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تعریف جرم علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اختیارات استقلال قاضی

دوره عباسیان مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی

فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی  اولین نشانه های قضاوت و دادرسی را می توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی استقلال قضات در حقوق ایران

«توماس کارلایل» فیلسوف اسکاتلندی می نویسد: جهان بشریت در تاریخ طولانی خود قضاتی عادل تر از قضات اسلام و حکامی مهربان تر از حکام مسلمین به خود ندیده است. قاضی باید در تمام مراحل قضا،... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم عدالت درازدواج مجدد

گفتار سوم- مفهوم عدالت درازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آنها در تعریف عدالت... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شروط تعدد زوجات مرد در اسلام

ضمانت اجرای شرط عدالت عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در... ادامه