دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری

– واژه شناسی در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم 1-2-1- اهلیت      اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص

روش تحقیق  روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی

: توجیه مدلل بودن صدور رأی       محتوای اصلی رأی باید متضمن ادعاها و دفا‌عیات طرفین، نتیجه‌گیری‌های هیات داوری و دلایل اصلی برای رسیدن به تصمیم باشد. قانون‌گذار با هدف تسریع در... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی

امضاء رأی داوری       پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به‌ صورت کتبی باشد و به امضای داور یا... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : آشنایی با نقش و اختیارات دادستان در زمینه پیگیری جرایم در قوانین موضوعه

5 دادیاران: دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

مفاهیم ، تاریخچه  1-1 تبیین مفاهیم در این قسمت به بررسی مفاهیم وتعاریف اشخاص درگیر در دادسرا می پردازیم. 1-1-1- مفهوم دادسرا: دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی می باشد. در اصطلاح اداره ای... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

تعریف بزه  بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای خطا و جور می­باشد.( . معین1386،170 ). از دیدگاه جرم شناسی، جرم  به هر فعل یا ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق می­شود که مخلّ نظم اجتماعی و مغایر... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه

رويكرد روانشناختي:…………………………………………………………………………………………….. در رويكرد هاي روانشناختي... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تعریف جرم علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اختیارات استقلال قاضی

دوره عباسیان مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این... ادامه