متن کامل – 
اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر  …

متن کامل – اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر …

– استرس صرفا یک تنش عصبی نیست؛
– استرس ممکن است پیامدهای مثبت نیز داشته باشد؛
– استرس فرد را از حالت نرمال خارج می کند و فرد نمی تواند کارکرد معمول خود را داشته باشد؛
– هر فردی استرس را به طور متفاوتی تجربه می کند؛
– ایجاد سازمان بدون استرس یک رویا است؛
۱-۳-۲ مراحل پاسخ دهی به استرس
هانس سلیه بیان می دارد که پاسخ معمول به رخداد هایی که استرس وارد می کنند، از یک الگوی نسبتاً سازگار به نام سندرم عمومی سازگاری[۵۴](GAS) تبعیت می کند]۶۴[.
آن شامل سه مرحله است:
B

  • ۱- اخطار(Alarm)

A
C

  • ۲- مقاومت( Resistance)
  • ۳- فرسودگی(Exhaustion)

منحنی ۱- ۱ : وقایع مربوط به مواجه شدن پس از استرس که توسط هانس سلیه بیان شده بود .
مرحله A : مرحله اخطار(Alarm) در این مرحله سطح اضطراب نسبتا پایین است و در این مرحله شخص از وجود استرس آگاه می باشد. افزایش هوشیاری و آگاهی؛ تلاش زیاد برای کاهش اضطراب؛ بالا رفتن فشار خون؛ افزایش ضربان قلب ؛ بزرگ شدن مردمک چشم و کش آمدن عضلات از مشخصه های این مرحله است.
مرحله B : مقاومت (Resistance) در این مرحله سطح اضطراب نسبتا بالا است. افراد در این مرحله منابع ذهنی، جسمی و احساسی خود را بکار می گیرند. احساس تهدید؛ زود رنجی و تحریک پذیری؛ احساس طاقت فرسایی و افسردگی از مشخصه های این مرحله است.
مرحله C : فرسودگی(Exhaustion) در این مرحله سطح اضطراب شدید است. در صورتی که فرد در مرحله مقاومت نتواند به سازگاری برسد، انرژی صرف شده برای مقابله، تعادل فرد را مختل کرده و وی دچار تحلیل رفتگی و فرسودگی می شود.احساس ترس، بی حمایتی، نگرانی، وحشت؛ از دست دادن کنترل؛ اختلال شخصیت؛ از دست دادن تفکر منطقی و گسستگی و بیماری از ویژگی های این مرحله به شمار می روند]۶۴[.
۱-۳-۳ پیامدهای استرس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  • پیامدهای فیزیولوژیکی
  • پیامدهای روانشناختی
  • پیامدهای شناختی
  • پیامدهای رفتاری
  • پیامدهای فیزیولوژیکی

تاثیر بر سیستم قلبی – عروقی:
افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، افزایش قند خون، سردی دستها و صورت، اختلال در ریتم قلبی
تاثیر بر سیستم عصبی – عضلانی:
سردرد، اتساع عروق، لرزش، بی خوابی، درد مفاصل
تاثیر بر سیستم گوارشی:
دردهای شکمی، گرفتگی عضلانی، تهوع، سوء هاضمه، اشکال در بلع، بی اشتهایی، کاهش حرکات روده
تاثیر بر سیستم تنفسی:
افزایش تعداد تنفس، کاهش اسیدیته خون، سرفه های بی مورد
۱-۳-۴ نوروآناتومی و فیزیولوژی استرس[۳۷]
پاسخ استرس در پستانداران توسط دو سیستم مجزا اما مرتبط به هم، اجرا می گردد :