اختلالات روانی

برای خود چنین زندانی داشته است. «جز در موارد استثنائی»
2-زندان اصلاحی :
این نوع زندان در مورد کسانی است که عادت به بدی کرده اند، «مانند معتادان به مواد مخدر که اندرز و آموزش در آنها تأثیر نمی گذارد، چاره ای جز این نیست که آنها را از پیکر اجتماع و جامعه جدا کنند، تا ترک عادت بد را کرده و اصلاح شوند.»
3-زندان احتیاطی
گاهی حادثه ای مهم مانند قتل نفس در جائی رخ می دهد که قاتل بدرستی شناخته نشده است، ولی فرد یا افرادی متهم به قتل هستند. بدون شک باید درباره قاتل تحقیق شود. ولی ممکن است متهم فرار کند و بعد از به دست آمدن مدارک کافی برای ارتکاب جرم دسترسی به او ممکن نباشد در اینجا متهم یا متهمین را موقتاً بازداشت می کنند، پس از تحقیق اگر بی گناه باشند یا عذرخواهی آزاد می شوند و اگر گناهکار باشند به سزای عمل خود می رسند. این نوع زندان نیز مانند انواع دیگر تقریباً در همه جا معمول است. بدیهی است شخص متهم ممکن است بی گناه باشد باید هر چه زودتر تحقیقات درباره او انجام گیرد و دوران بازداشت وی هر چه ممکن است کوتاهتر باشد. در زمینه مشروعیت اینها از نظر قوانین اسلامی و مدارک آن به خواست خدا به گونه ای مبسوط سخن خواهیم گفت.
4-زندان تأدیبی
این زندان بیشتر برای کودکان است که مشمول قوانین نیستند. ولی اگر آزادی مطلق نیز به آنها داده شود سوء استفاده کرده، راه انحراف را پیش می گیرند. لذا در مقابل پاره ای از گناهان آنها را به زندان می افکنند تا تأدیب و تربیت شوند.
5-زندان سیاسی
معمولاً زندانی سیاسی به کسانی می گویند که فعالیتهای سیاسی آنها مخالف مصالح جامعه و نظام موجود است، گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نمی باشد بلکه موافق آن است ولی با مصالح یا مطامع رژیم حاکم تضاد دارد (مانند زندانیان سیاسی در زمان طاغوت و زندانیان بسیاری از کشورهای دنیای امروز)
6-زندان استحقاقی :
منظور از استحقاق در اینجا گرفتن حق است. مثلاً کسی طلبی از دیگری دارد که در عین توانائی از ادای دین خودداری می کند. در اینجا گاهی بدهکار را به زندان می افکنند تا تحت فشار قرار بگیرد و حاضر به ادای حق طلبکاران بشود و به محض اینکه اظهار آمدگی برای ادای دین کرد از زندان آزاد می شود چون هدف و فلسفه زندانی شدن او پایان یافته است.
7-زندان حفاظتی
این نوع زندان که بندرت ممکن است صورت پیدا کند در مورد کسانی است که مردم از آنها سخت عصبانی هستند به طوری که اگر آزاد بمانند جانشان به خطر می افتند در حالی که مستحق اعدام نیز هستند در اینجا حکومت که حافظ منافع مردم است تا زمان فرونشستن آتش خظم مردم مدتی این گونه افراد را به چهار دیواری زندان منتقل می کند تا با عادی شدن شرایط و رفع خطر آنها را آزاد سازند.
البته همان گونه که گفتیم این نوع زندان بسیار کم است و معمولاً در انقلابها و طوفانهای اجتماعی و هیجان احساسات عمومی مصداقهایی پیدا می کند.
آنچه تا کنون گفته شد فلسفه های معقولی است که برای زندانها تصور می شود که البته حدود و ثفور آن بعداً بطور دقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت و مجدداً یادآوری می کنم که نظر اسلام را در زمینه انواع هفتگانه فوق در آینده شرح خواهیم داد. در برابر این فلسفه های معقول، انگیزه های نامعقول یا ظالمانه ای هم وجود دارد که عامل اصلی وجود بسیاری از زندانها در دنیای دیروز و امروز بوده است.
انواع زیر را می توان در این سلسله نام برد :

ب – زندانهای نامعقول
1-زندان انتقامی :
زندانی است که هیچ هدف معقولی ندارد، فقط جباران یا اربابان برای انتقام گرفتن از مردم آزاده یا رعایایی که کینه و عداوتی به ناحق از آنها به دل دارند اعمال می کنند. چه بسا دیده شده که در آنجا می پوسند و از بین می روند.
2-زندان برای درهم شکستن مقاومتها :
جباران برای اینکه مقاومتهای روحی یا جسمی مبارزان راه حق را در هم بشکنند، آنها را به زندان می افکنند و گاه آن را با انواع تحقیرها و شکنجه های روحی و جسمی توأم می سازند، بدیهی است افرادی که مقاومت هستند نه تنها از این بوته آزمایش سالم بیرون می آیند بلکه گاهی آبدیده تر و مقاومتر می شوند همانند مولادی که برای آب دیدن به کوره می رود. این گونه زندانها برای افراد ضعیف و متوسط مؤثر است و بسیاری از آنها پس از آزادی مسیر خود را تغییر می دهند و حتی گاهی به صورت آلتی در دست جباران در می آیند.
3-زندان به منظور از بین بردن رابطۀ رهبری :
این نوع زندان مخصوص رهبران مذهبی و سیاسی است که وقتی جباران از مبارزات آنها به ستوه می آیند برای گسستن رابطه پیروان با این رهبران بزرگ آنها را به زندان می افکنند.
نکته جالب این استکه این گونه زندانها در اکثر موارد نتیجه معکوس می دهد. یعنی پیروان منسجم تر و رهبران عزیزتر، بزرگتر و معروف می شوند.
4-زندان برای رفع مزاحمت :
گاهی می شود وجود یک مرد عالم، مخترع، فرمانده و خلاصه یک مرد لایق، مزاحم خودکامگی ارباب زورگو است. او این گونه افراد را به زندان می افکند تا آسوده خاطر و بدون وجودمزاحم به خودکامگیهای خود ادامه دهد و حتی گاهی جباران پلید و کثیفی در طول تاریخ بوده اند که شوهران زنان زیبا را به زندان افکنده تا همسران آنان را صاحب شوند و تصاحب کنند!
5-زندان بخاطر پاکی :
عجیب ترین نوع زندان در طول تاریخ زندانهائی هستند که افراد به خاطر بی گناهی گرفتار آن می شوند و باید قبول کرد که در یک محیط ننگین و آلوده بی گناه بودن کم گناهی نیست و پاکدامن بودن البته عیب بزرگی محسوب می شود زیرا که نقشه ها و طرحههای گناهکاران را به هم می ریزد. در طول تاریخ یوسف و یوسف ها به زندان جباران رفته اند چرا که می خواسته اند پاک باشند. این است که گفته اند :
بی گناهی کم گناهی نیست در ایوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است کاملاً روشن است که این گونه زندانها هیچگونه فلسفه عقلی و شرعی ندارد و از موضوع سخن ما بیرون است و تنها بعنوان توضیح اشاره ای به آنها شد. اکنون با روشن شدن فلسفه های زندان به احکام آنها باز می گردیم!
4- انواع زندانها در قرن حاضر
الف-زندانهای عمومی یا دسته جمعی :
بر حسب اقتضا در این روش، زندانیان بطور دسته جمعی در زندان نگهداری می شوند، باین ترتیب که روزها با هم کار می کنند و شبها نیز در خوابگاههای عمومی استراحت می نمایند و آزادی معاشرت و مصاحبت با یکدیگر را دارند. تنها طبقه بندی بین زندانیان، تفکیک بین زنان و مردن است. گاهی اطفال و بزرگسالان را نیز از یکدیگر جدا می کنند. در سیستم زندانهای دسته جمعی به جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمی شود و این از نکات ضعف سیستم به شمار می آید، زیرا اتخاذ این روش سبب می شود که محکومان اصلاح پذیر و قابل تأیب، در اثر معاشرت با مجرمین سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر و نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتری شوند، و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر زندان که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد. به همین جهت بسیاری از علمای حقوق با روش مذکور موافق ندارند.
حسن سیستم زندانهای عمومی در کم خرج بودن آن است، به همین مناسبت در کشورهای فقیر و کم درآمد یک روش معمول به شمار می آید.
ب-زندانهای انفرادی یا پنسیلوانی :
این روش درست نقطه مقابل سیستم قبلی است، باین معنی که بر حسب اقتضای آن زندانیان در سلولهای انفرادی بسر می برند، حق مصاحبت و معاشرت با یکدیگر را ندارند، در تمام مدت اجرای حکم شب و روز از یکدیگر جدا هستند. این سیستم بوسیله بنیامین فرانکلین آمریکائی پیشنهاد شد و برای نخستین بار در زندانهای ایالت بیسیلوانیا و سپس در زندان مخصوص فیلادلفیا در آمریکا بمورد اجرا درآمد. بهمین مناسبت این روش را ینسیلوانی یا فیلادلفیایی نیز می گویند.
کلیساها این روش را بهترین طریق اجرای مجازات می پنداشتند و اجرای آن را مجدانه توصیه می کردند و آن را برای تزکیه نفس مفید می دانستند و معتقد بودند که تنهایی انسان را به تفکر و اندیشه وا می دارد و موجبات تنبیه و آگاهی او را فراهم می سازد.
هر چند این روش ممکن است در تزکیه نفس بزهکاران مؤثر باشد و تنهائی آنان را به تفکر و اندیشه وا دارد تا راه صواب برگزینند و قوانین و مقررات را محترم بشمارند ولی نباید غافل از آن بود که تنهائی و انزوا اگر به درازا بکشد اثر روحی و روانی نامطلوب در انسان بجا می گذارد. به نظر روانشناسان و روان پزشکان تنهائی و انزوا در دراز مدت، اختلالات روانی در انسان بوجود می آورد و حتی در بعضی موارد به دیوانگی و جنون منجر ی گردد، بهمین دلیل جرم شناسان اجرای این روش را در حبس های دراز مدت توصیه نمی کنند.
چنانچه گفته شد روش های زندانهای انفرادی عاری از عیب و منقصت نیست و در دنیای فعلی طرفداری ندارد. در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و سوئیس که زندانهای انفرادی ساخته شده است از آنها فقط برای حبس های کوتاه مدت استفاده می کنند.
ج-زندانهای متناوب :
این روش ترکیبی است از سیسمتهای زندانهای عمومی و زندانهای انفرادی، در این روش سعی می شود محاسن دو سیستم یاد شده حفظ و از معایب آنها دوری شود.
بر حسب اقتضای روش متناوب، زندانیان روزها به طور دسته جمعی کار می کنند و با هم معاشرت و مصاحبت دارند، ولی شبها در سلولهای انفرادی خود بسر می برند، این روش چون برای نخستین بار در زندان اُبرن ایالت نیویورک آمریکا به موقع اجرا گذاشته شد بهمین مناسبت به سیستم ابرنین شهرت دارد.
د-سیستم تدریجی یا ایرلندی :
بر حسب این روش محکوم علیه نخست به صورت انفرادی و بعد از تمام شدن مدت معین، بطور دسته جمعی زندانی می شود، و به تدریج موفق به اخذ آزادی مشروط یا آزادی تحت مراقبت و یا نیمه آزادی می گردد. خصوصیت اصلی روش فوق در پیشرفت تدریجی آن است. باین ترتیب که محکوم علیه مرحله به مرحله از آزادی بیشتری بهره مند می شود و بالاخره آزادی کامل خود را باز می یابد.
5-سیستمهای جدید :
در دنیای پرتحرک امروزی جوامع بشری شاهد تحول و دگرگونیهای مهم در نحوه نگهداری زندانیان می باشد. ایجاد زندانهای تربیبی و آموزشی، توسعه رژیمهای کار خارج از زندان همراهبا مراقبتهای امنیتی، گسترش زندانهای باز و نیمه باز توقیف های آخر هفته، سیستمهای نیمه آزادی یا نیمه توقیف و روش های متعدد دیگر که در روش های متمدن جهان وجود دارد، نشانگر این واقعیت است که هنوز در جوامع مختلف بشری، زندان بعنوان یک مجازات اصلی و مفید و متناسب با شخصیت افراد جای خود را حفظ کرده است، شاید بشریت نتواند در کوتاه مدت و به سهولت از این مجازات صرفه نظر کند و برای آن جانشین دیگر برگزیند.
البته جنبه های منفی و زیان بار زندان را می توان با اتخاذ تدابیر خردمندانه به حداقل ممکن کاهش داد. چنانکه ملاحظه شد روشهای جدید زندان بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی پی ریزی شده و با توجه به طرز رفتار و شایستگی اخلاقی و شخصیت و میزان محکومیت او به موقع اجرا گذاشته می شود. سیستم نیمه آزادی یا نیمه توقیف روشی است بین زندانی کردن مطلق سنتی و آزادی کامل. در اجرای این روش از یکطرف تدابیری اتخاذ می شود که خشونتهای مجازات زندان را کاهش می دهد و از سوی دیگر اقداماتی قرار دارد که آزادی مجرم را برای مدتی معین محدود می کند تا زمانی جنبه مجازاتی حبس را فراموش ننماید. در سیستم نیمه آزادی بزندانی اجازه و امکان داده می شود تا قسمتی از روز را در بیرون از زندان بگذراند و به انجام کارهای عادی خود یا ادامه تحصیل و یا آموزش حرفه ای اشتغال ورزد. از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان معاف باشد و فقط شبها در زندان بسر برد.
بازداشت ادواری عبارت از این است که محکوم علیه فقط تعطیلات آخر هفته یا اوقات تعطیل دیگر را در مؤسسات زندان بگذراند و بقیه ایام را آزاد باشد. یکی از هدف های مهم زندانی کردن بویژه در مورد نوجوانان، تعلیم و تربیت آنان است، برای دست یافتن باین منظور می توان فرصتهائی را فراهم کرد تا زندانی به تحصیل ادامه بدهد، تجربه نشان داده است که هر گاه ادامه تحصیل اجباری باشد نتایج بهتر و سریعتری ببار می آورد. در برخی از کشورها، نظیر ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تحصیل دوره دبیرستان اجباری است زندانی نیز مکلف به گذرانیدن آن می باشد. در جمهوری دموکراتیک آلمان زندانیان علاوه بر تکمیل تحصیل دوران متوسطه باید در کلاسهای آموزش عمومی و حرفه ای هم شرکت کنند.
در صورتیکه نتوان در محیط زندان تسهیلات لازم را برای آموزش خاص فراهم کرد باید به زندانی مرخصی داد تا به ادامه تحصیل و آموزش فنی، حتی در سطح دانشگاهی بپردازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-اسامی زندانهای معروف بعد از اسلامی تا عصر امویان و مروانیان
1-زندان نافع :
در کوفه توسط امام علی(ع) از نی ساخته شده و زندانیان قادر به فرار از آن بوده اند.

2-المخیس :
پس از اینکه زندانیان به راحتی موفق به فرار از زندان نافع می شده اند به دستور امام علی(ع) زندان نافع تخریب و زندان المخیس در کوفه از گل ساخته شد.
3-المخیس :
می گویند حجاج بنی یوسف زندانی در کوفه به همین نام داشت.
4-عارم :
در طائف ساخته شده است و زندانی وحشتناک و تاریک که ظاهراً مسئول آن شخصی به نام زید عارم که زندان به اسم وی نامگذاری شده است.

5-الدیماس :
زندان حجاج بنی یوسف ثقفی است. دیماس به عنوان تاریکی قبر – نقاط کود و تاریک و امثالهم که نام زندان از وضعیت ظاهری و فیزیکی آن اقتباس شده است و بعضاً می گویند دیماس سقفی نداشت تا جلوی گرما یا سرما را بگیرد و هر دو نفر زندانی با یک زنجیر بسته می شدند.
6-الخضراء :
آمده است که این زندان در دمشق بوده و از چند منزل ساخته شده است جمعی از فرزندان ولید بن یزید و تعدادی از سفانیون و بنی امیه در آن حبس کشیده اند.
7-التویه :
در نزدیک کوفه است و بعضاً گفتند در نزدیکی حیره است. گفته اند که این زندان متعلق به لقمان بن المنذر پادشاه حیره بوده و افرادی که قصد کشتنشان را داشته در این زندان نگه می داشت.
8-زندان حران :
در نزدیک منطقه مضر (به فاصله دو روز با مسیر موصل و شام)
9-زندان دهلک :
می گویند عمر بن عبدالعزیز قصد داشت یزید بن مهلب را که از دادن مالیات خودداری نموده بود به زندان دهلک بفرستد و بنی امیه اگر قصد مجازات شدیدی کسی را داشته باشند او را به آنجا می فرستند. دهلک در جزیره ای در دریای یمن (بین یمن و حبشه) بوده است.
10-زندان دوّار :
این زندان در یمامه بود. می گویند ابراهیم بن عربی از سوی عبدالملک بنی مروان والی یمامه بود و یک نفر سارق بنام حجر را در آن زندان محبوس کرد.
6-فلسفه وجود زندان :
در کتاب احکام زندان در اسلام آمده :

پیدایش زندان ظاهراً از سه امر سرچشمه گرفته است :
اول – عشق انسان به مسأله آزادی و این که سلب آزادی شکنجه ای دردناک برای آدمی محسوب می شود. بنابراین بعنوان تنبیه از زندان استفاده کردها ند.
دوم – اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند تا ضرر آنها به اجتماع نرسد.
سوم – اینکه گاه جنایت مهمی رخ می داد و افرادی متهم می شدند که اگر آزاد گذاشته می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند و بجای امنی بگریزد.
این بود که تمام افراد متهم را موقتاً برای بازجوئی و بررسی توقیف و زندانی می کردند بنابراین فلسفه اصلی زندان عبارتند از :
1-مجازات 2-دفع شر 3-جلوگیری از فرار مجرم اصلی
مبحث دوم -انتخاب محل زندان و طرز ساختمان آن
در ازمنه گذشته، پادشاهان و حکمرانان و اشخاص صاحب نفوذ در زیر قصرهای خود و یا در قلاع، سیاه چالها و دخمه هایی برای زندانی کردن و از بین بردن مخالفین خود و مجرمین بنا کرده و زندانیان را به وضع تأثرانگیز در آنجا نگهداری می نمودند و زندانها تاریک، مرطوب و برای مرگ تدریجی بود. در سال 817 در مجمع روحانیون مسیحی برای اولین بار طرز ساختمان زندانها، مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که زندانها به روش انفرادی بنا شود.
با پیشرفت تمدن و تحول کیفرشناسی و علم زندانها و اجرای روشهای مختلف در زندانها، طر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *