دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی آثار و شرایط اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد

با در نظر داشتن اطلاق ماده 412 قانون تجارت وماده 512 قانون آ.د.م (ماده ی 708 سابق ) که در صورت توقف از هزینه دادرسی در خواست ورشکستگی را پیش بینی کرده می باشد ، به نظر می رسد تجاری بودن دین ملاک اقدام قرار نگیرد [1]

دین تجاری دینی می باشد که ناشی از عملیات تجاری باشد یا بین تجار این دین ناشی شده باشد ویا بین تجار وغیر تجار از امور تجاری ناشی شده باشد .

دین مدنی دینی می باشد که مابین غیر تجار ایجاد می گردد ویا مابین تاجر وغیر تاجر در صورتی  که اقدام مربوط به امور تجارتی نباشد .

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده

در اغلب کشور ها وهمچنین  طبق رویه معمول در ایران زیرا دارایی مدنی وبازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست ، به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود را چه جنبه مدنی داشته باشد ،چه جنبه بازرگانی نپردازد اورا مشمول مقررات ورشکستگی می دانند .به همین طریق در مورد… ».واژه (کس) برای اشخاص حقیقی به کار می رود، لذا چنان چه قانون گذار می خواست از دامنه شمول اعسار را به اشخاص حقوقی به ویژه دولت گسترش دهد ، از کلمه «شخص » بهره گیری می نمود .به عبارت بهتر در این قانون اعسار را وضعیت وحالتی میداند که در شخص حقیقی به وجود می آید.

در قانون نحوه محکومیت های مالی که در مواد 2و3 آن از معسر واعسار صحبت کرده می باشد ، نیز قانونگذار در ماده 2 تصریح نموده « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد …». پس ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می گردد .

اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضاییه در نظریه شماره 6315/7 مورخ 24/06/1370 اظهار داشت : « مفاد ماده ی 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/08/1377 ناظر به افراد حقیقی می باشد وکلمه «هرکس »به اشخاص حقوقی تسری ندارد .بعلاوه ذکر کلمه «معسر »در همین ماده که ناظر بر شحص حقیقی غیر تاجر می باشد موید مراتب فوق می باشد مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد کما اینکه در ماده 19 قانون صدور جک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی ،این امر ملحوظ می باشد ».

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Add your widget here