دسته‌بندی نشده

بررسی ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده 536 ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می داند ، ماده 537  ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می گردد قرار می دهد و از طرف دیگر ماده 565 ق . ت . مقرر می دارد:

« تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت اقدام در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….»

ضمناً برابر ماده 566 قانون مزبور « عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده گردد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده می باشد».

ملاحظه می گردد که تاریخ اعلان ورشکستگی چه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می باشد.

بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می گردد که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟[1]

در حقوق فرانسه حکم ورشکستگی تاجر بلافاصله پس از صدور توسط مدیر دفتر دادگاه در دفتر ثبت تجارتی ثبت. بنابر این شکایت از حکم ورشکستگی ممکن می باشد به وسیله اعتراض یا پژوهش یا فرجام به اقدام آید.[2]

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم

حکم ورشکستگی ، بر خلاف  اصول کلی ، بلافاصله پس از صدور قابل اجراست . ماده 417 قانون تجارت به صراحت می گوید : « حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می گردد » .

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق واسناد ، وحفظ ونگهداری اموال ورشکسته می باشد واقدامات دیگر پس از قطعیت حکم انجام گردد.[3]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Share article:

Permalink:
Add your widget here