دانلود تحقیق با موضوع اجرای عین تعهد

ایجاب با رد مخاطب تمام می شود . ولی اگر مخاطب قبل از اینکه نامه رد به ایجاب کننده برسد ، نامه قبول را به او برساند ، قرارداد واقع می شود . در UCC به همین صورت می باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایجاب وقتی نافذ می باشد که به نحوی ابراز و به مخاطب برسد و توسط شخص یا اشخاص معین قبول گردد، در UCC باید چیزی دلالت بر آن کند ، اعم از لفظ ، نوشته و یا عمل باشد .
ایجاب تا وقتی که مورد قبول قرار نگرفته ، قابل رجوع می باشد، مگر مخاطب در برابر این التزام تعهدی را پذیرفته باشد .
در UCC ایجاب همراه با التزام یا مدت دار را قابل رجوع نمی داند و التزام به صورت کتبی کافی می باشد و التزام به حفظ ایجاب ، تا سه ماه اعتبار دارد .
در مورد قبول، رضایت غیر مشروط مخاطب ایجاب به کلیه شرایطی که ایجاب کننده ، بیان داشته را قبول می دانند قبول در مزایده ها همواره منجر به قرارداد نمی گردد . قبولی باید اعلام گردد و تعهد ، در اعلام همزمان ، در مکان و زمان که قبولی اعلام می گردد و دریافت می شود منعقد می گردد . در قراردادهای یک جانبه ، در قبولی به وسیله پست و مواردی که از اعلام قبولی صرف نظر می شود اعلام قبولی لازم نمی باشد . در صورتی که شیوه خاصی برای اعلام قبولی تعیین گردد ، فقط به همان شیوه اعلام صورت می گیرد و در صورتی که ایجاب مورد قبول واقع نگردد اثری ندارد، مسترد شدن ایجاب تا قبل از قبول سبب لغو ایجاب و قبول می گردد . در صورتی که برای قبول مدتی باشد پس از آن مدت و در غیر این صورت پس از مدتی معقول و متعارف ایجاب مقتضی می گردد و با مرگ ایجاب و قبول لغو و بی اثر می گردد ، مگر مربوط به خدمات شخصی نباشد و طرف ایجاب از مرگ او مطلع نگردد .
وقتی قبولی به طرف مقابل برسد ، در این لحظه تعهد واقع می شود، ولی می شود ایجاب کننده ، وصول قبول را لازم نداند، در UCC به همین صورت است .
قبول را در مهلتی که برای اعتبار ایجاب معین شده ، قابل قبول می دانند و در عدم تعیین مهلت ، باید در مهلتی متعارف اعلام گردد و خارج از مهلت باشد اعتبار ندارد ، UCC در این زمینه ساکت است .
در تعهدات کتبی ، قبول از زمان تحویل نامه قبول به پست می باشد در موارد دیگر از زمان وصول است . قبول از لحظه تحویل نامه به پست است و مکان همان مکان تحویل نامه به پست است . در UCC نص خاصی در این مورد وجود ندارد .
گفتار چهارم: عین تعهد در انگلیس
در تفسیر باید به الفاظ به کار رفته از لحاظ ظاهری توجه و معنا را بر آن دانست و بسته به مورد هر پرونده به صورت مضیق یا موسع تفسیر صورت می گیرد، مثلاً در امور کیفری تفسیر مضیق و بر اساس تعهدات بین المللی انگلیس قانون به صورت موسع تفسیر می گردد و محاکم از طریق قواعد تفسیری نظارت و کنترل بر تعهدات دارند .
ممانعت، ابزاری است در تعهدات بلاعوض که جهت الزام آور بودن آن می باشد و باید متعهد اظهار نماید که حقوق خود را صرف نظر می کند، متعهدله تکیه بر تعهد نماید، بازگشت متعهد به حقوقش غیر منصفانه تلقی گردد و فقط به عنوان دفاع کاربرد دارد ، تا نیروی الزام آور تعهدات از بین نرود، وجود عوض لازم و ضروری و از بین نرود .
برای انعقاد تعهدات وجود اهلیت ضروری می باشد و در شرکت ها که به ثبت می رسند ، دارای اهلیت می باشند ، مگر خارج از صلاحیت عمل نمایند . در مؤسسات که به موجب قوانین ایجاد می شوند ، صلاحیت آنها مشخص می شود و باید در همان راستا اقدام نمایند، مؤسسات ایجاد شده به وسیله احکام سلطنتی نیز دارای اهلیت هستند . اشخاص مختل المشاعر ومست اگر در هنگام تعهد دارای درک لازم نباشند ، حق فسخ دارند . در مورد صغار یعنی افراد زیر هجده سال نیز قراردادهای که مربوط به کالاهای ضروری و بهبود زندگی، از نظر کامن لا معتبر است و قراردادهای مربوط به زمین، سهام، حقوق مالی در ازدواج و شرکت، از طرف صغیر قابل فسخ اند، و امها و کالاهای غیر ضروری را پس از بلوغ حق تنفیذ و رد دارد.
در عدم وجود توافق قراردادی در مورد ریسک، وقتی طرفین به صورت قطعی و واضح تعهد متقابل را معین نمایند ، آن توافق و قرارداد ریسک کمتری دارد، مع ذلک تنها به ریسک های قابل پیش بینی پرداخته می شود و در مورد ریسک های غیر قابل پیش بینی، توافقی صورت نمی گیرد و این امر امکان دارد سبب اشتباه مشترک و تغییر در اوضاع و احوال گردد .
تشریفات در تعهدات : در اجاره ملک در بیش از سه سال باید با سند باشد و تعهدات بلاعوض اگر با سند باشند لازم الاجرا می گردند. قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان باید به شکل خاصی باشند، در غیر این صورت براساس دستور دادگاه بر علیه متعهد اجرا می گردند. قراردادهای ضمانت باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند، در قبول مسئولیت در مقابل بدهی و … شخص دیگر باید به صورت مکتوب مورد گواهی قرار گیرند در موردی که ضمانت ، قسمتی از معامله بزرگتری را تشکیل دهد و یا برای آزاد نمودن مالی باشد، ضامن باید مالک مال باشد و لازم نیست که به صورت مکتوب گواهی شود، مگر از استقلال برخوردار باشد.
شروط در تعهدات به اصلی و فرعی (صریح و ضمنی) تقسیم می شوند و اگر شرطی فاقد قطعیت لازم باشد، آن شرط باطل است. چنانچه تعهدی به صورت کتبی باشد، هیچ دلیل شفاهی در خصوص آن پذیرفته نمی باشد، استثنائاتی که بر این امر وجود دارد: یک مورد عرف می باشد که بر قرار داد کتبی مواردی را می افزاید، اما نقض نمی نماید و دلایلی که ثابت نماید تعهد از بین رفته و یا هنوز به جریان نیفتاده و یا اینکه موکول به امر دیگری بوده بنا به نظر محاکم قابل قبول می باشند و این امکان وجود دارد که دلایلی مربوط به اشتباه، تدلیس، عدم اهلیت و … ارائه و قبول شوند، یا اینکه اثبات شود قرار داد دارای دو قسمت شفاهی و کتبی می باشد. در مورد قراردادهای جنبی که در ارتباط با قرار داد اصلی منعقد می شوند نیز میتواند دلایل مذکور را در مورد آن پذیرفت.
شروط در یک تقسیم بندی به مهم، کم اهمیت و نامعین تقسیم می شوند. در مورد شروط مهم شخص زیان دیده حق دریافت خسارات و بری شدن از تعهدات را دارد، در غیر مهم فقط حق دریافت خسارات وجود دارد و در نامعین بستگی به ماهیت و شرایط و اوضاع و احوال آن، می شود فسخ یا خسارات را مطالبه نمود.

شروط ضمنی ، به وسیله دادگاه، عرف و یا قانون موضوعه در تعهدات وجود دارند. برخی از شروط وجود دارند که در امور تجاری باید قصد و اراده بر درج آن در قرارداد باشد، به این شروط ، شروط توسط دادگاه گفته می شود و شرط قانونی می باشند که در مواردی به خوبی تثبیت در قرار دادها و روابط گشته اند، امکان دارد عرف نیز چه تجاری و چه محلی شروطی را که در قرارداد اشاره نشده مفروض بداند، قوانین نیز شروطی را در تعهدات مفروض می دانند، مثلا در مورد مالکیت ، بایع حق فروش دارد و کالا باید با وصف منطبق باشد. کیفیت و متناسب بودن کالا، در قراردادهای تجاری نیز از این جمله اند و در تطابق کالاها با نمونه ارائه شده نیز این شرط ضمنی وجود دارد.
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد در انگلیس
اجرای تعهدات ( Performance ) در سقوط تعهدات آمده است . ( discharge of contract ) عناوین دیگری نیز شامل عقیم شدن تعهدات ، ابطال و باطل شدن ، تغییر تعهدات ، اعراض که به معنای ختم تعهدات ، تغییر در قراردادها ، صر ف نظر کردن ، گذشت اختیار کردن ( اعراض ) می باشد، وجود دارند.
اجرای عین تعهد، اجرای بی کم و کاست ، دقیق و کامل تعهدات است و بدون آن اجرای تعهدات نقض شده و اجرای تعهد نمی باشد . سختگیری فراوانی در مورد تعهدات و اجرای آن وجود دارد و دارای استثنا می باشد، یک استثنا : قابلیت تجزیه پذیری است (به اجزای مختلف تقسیم شود) نسبت به همان قسمت اگر دارای اثر باشد ، اجرای تعهد محقق و مستحق دریافت آن چه در قرارداد ذکر شده است و عدم تجزیه عدم اجرای تعهد است . مورد دیگر : هدف و انگیزه اصلی از تعهد انجام ،توابع و فرعیات که نقش اساسی نداشته ، انجام نشده باشد . با انجام موضوع اساسی مورد تعهد و نه موارد جزئی و بی اهمیت به تعهدات عمل شده و از مبلغ به همان نسبت کم می شود ، به دلیل جبران نقص در اجرا که نقص در اجرای جزیی است ، چون در این صورت اجرای ناقص صورت گرفته است ، خسارات پرداخت می شود . به عنوان مثال : دعوای در مورد اجرای ناقص : دعوای بولتون علیه ماهادوا ، در این دعوی با پرداخت 560 پوند قرار بود ، دستگاه تهویه ای در خانه ای نصب گردد، ولی دارای عیب بود و خانه را گرم نمی کرد و دودی سمی و آلوده به خانه می آمد و هزینه برای اصلاح این عیوب 174 پوند می شد. دادگاه استیناف کشور انگلستان رای داد : به دلیل این که اجرای عمده محقق نشده هیچ وجهی قابل دریافت نمی باشد .
مورد بعدی، قراردادی ناقص انجام می شود و طرف دیگر آن را می پذیرد و آن طرفی که می پذیرد دارای اختیار واقعی در آن تعهد باشد، این یک توافق جدید است در سیستم کامن لا و دارای اثر است :
( paritalpre formance Voluntary acceptance of ) در اجرای ناقص، اجرت المثل عمل انجام شده پرداخت می شود و در پرداخت بر اساس عرف و معمول عمل می شود ، مانند پرداخت خسارت نمی باشد، بر این اساس در جایی که بخشی از تعهد انجام و مورد قبول طرف دیگر واقع شود ، مطالبه وجه بر اساس قرارداد نسبت به مورد انجام شده ، مشکلی ندارد .
ممکن است شروط ضمنی بر اساس قانون ، عرف ، رویه تجاری و یا قضایی و … باشند، یا از شواهد و اوضاع و احوال به دست آید، در موارد معقول و منطقی می شود به آن توجه و رجوع گردد، ولی نباید با شرایط صریح دیگر در تعارض باشند .
علاوه بر ایجاب و قبول و قصد و اراده بر تعهد ، عوض از عناصر اصلی در تعهدات است، در انگلیس تعهدات بلاعوض قابلیت اجرایی ندارند . عوض اجرایی مربوط به انجام عملی در آینده می باشد . عوض مربوط به گذشته اثری ندارد ، ولی اگر دین پشتوانه برات باشد و در زمان خودش دینی مورد تأیید باشد ، مجدداً از تاریخ اقرار اثر دارد، در این موارد عوض مربوط به گذشته اشکالی ندارد . اگر عوض ارائه شود ، می شود تقاضای اجرای تعهد را مطالبه نمود و همین که دارای ارزش باشد کافی می باشد و این که متناسب باشد لازم نیست . خودداری از اجرای حق و تعهد به عدم اقامه دعوی ناحق ، می تواند به عنوان عوض باشد . در مورد ادای وظیفه عمومی مانند شهادت و … این موارد عوض نمی باشند، وظیفه قراردادی نیز به عنوان عوض نمی باشد .
در انجام توسط ثالث ، اگر متعهدله وظیفه قراردادی داشته باشد ، به عنوان عوض در تعهد طرفین می تواند قرار گیرد . در مورد انجام بخشی از دیون و بخشیدن بقیه بدهی در تعهد طرفین ، به عنوان عوض کافی نمی باشد، اما اگر شخص ثالث پرداخت کمتری را انجام دهد ، متعهدله حق دریافت بقیه طلب خود را ندارد .
در نقض تعهدات بایع ، خریدار درخواست جبران خسارات را می نماید و درخواست اجرای عین قرارداد ، استثنائاً بنا به شرایطی از او پذیرفته می شود . در UCC درخواست اجرای عین قرارداد ، در صورتی امکان پذیر است که در اجرای آن خریدار نفع خاصی داشته باشد .
مشتری برای نقض تعهد ، باید درخواست جبران خسارات وارده را بنماید و فسخ فقط در صورتی می باشد ، که یکی از شروط اساسی نقض شود . در عدم تسلیم مبیع باید این عدم تسلیم نقض اساسی باشد و جنبه اساسی داشته باشد تا فسخ امکان پذیر باشد . در UCC مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد ، ولی به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است .
قبول مبیع و پرداخت ثمن توسط خریدار ، از تعهدات اصلی خریدار محسوب می شود و به قبض مبیع اشاره ای نشده است، حقوقدانان این کشور بدون قبض ، آن را به منزله رد می دانند و آن را از تعهدات خریدار می دانند .
از تعهدات خریدار پرداخت ثمن است، چگونگی پرداخت ، مکان و زمان آن را تعهد معین می سازد و در عدم توافق ، پرداخت و تسلیم همزمان می باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصریح در قرارداد ، پرداخت و تسلیم همزمان است و حق حبس وجود دارد .

محل پرداخت ثمن ، محل اقامت بایع در حقوق انگلیس می باشد و زمان در قرارداد، یا عرف و رویه مشخص می شود . در UCC در عدم توافق ، ثمن در مکان تحویل مبیع است ، یا زمان و مکانی که اسناد را تحویل می گیرد ، ثمن پرداخت می شود و اگر پرداخت ثمن در محل معینی تصریح نشود و تأدیه ثمن ، منوط به تسلیم مبیع نباشد ،‌ثمن در محل تجارت بایع پرداخت می شود .
در اخذ ثمن ، در جایی که مالکیت به خریدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه می شود . در مورد پرداخت ثمن در روزی معین ، می شود الزام خریدار را چه مالکیت مبیع منتقل شده یا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده 49 قانون بیع کالا ) در UCC در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می تواند خسارات را مطالبه نماید، همچنین بهای کالای معیوب و تلف شده و بهای کالایی که فروشنده موفق به فروش مجدد با قیمتی مناسب نشده را اخذ نماید .
در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد، حق فسخ دارد و در UCC به همین شکل است و در انگلیس، اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می باشد .
در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد و در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است .
در بازفروش ، حق رد تمام یا بخشی از کالا در موارد خاص به خریدار داده شده است ، اما اگر کالا برای خریدار ارسال و بخواهد تحویل بگیرد و در مدت مناسب تحویل نگیرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتی است که وارد می شود . برای فروشنده که ثمن را دریافت نکرده ،‌همین امر صادق است . در UCC خریدار حق رد کالا را پس از تحویل به او دارد ، به شرطی که این امر در زمان مناسبی پس از دریافت کالا باشد و فروشنده را پیش از رد و به موقع از تصمیم خود مطلع نماید .
هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد و در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود .
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات در انگلیس
در کامن لا ، شرط در تعهدات ، برای ضمان و اجبار متعهد و سهولت دسترسی به خسارات و تعیین میزان مسئولیت در صورت خسارت ، استفاده می شود .
در مورد قابلیت پیش بینی ضرر بر اساس اصل بعید و دور از ذهن بودن خسارات ، ادعای متضرر در خسارات بعید و دور از ذهن قبول نمی گردد و نمی تواند آن را دریافت نماید .
هیچ تکلیف اولیه ای برای بیان ویژگی های تعهدات وجود ندارد، ولی در مرحله انعقاد تعهدات سکوت معتبر نمی باشد و اظهارات گمراه کننده و اغوا کننده نیز مورد حمایت نمی باشند، مع ذلک تکلیف کلی به بیان ویژگی های مورد معامله نمی باشد ، ولی باید به حسن نیت در این امر توجه نمود . استثنا هم وجود دارد ، یک مورد قرارداد بیمه می باشد .
در نقض قراردادها در مواردی فقط خسارات مطالبه می گردند و در موارد مهم تر شخص از تعهداتش نیز بری می گردد . در نقض پشی بینی شده، در قبل از زمان انجام تعهد شخص اعمالی را انجام می دهد که مشخص می گردد حاضر به انجام تعهد نمی باشد و صریح و یا ضمنی است، چه در همان زمان و یا در زمان اجرا می شود اقامه دعوی نمود و طرف مقابل را به انجام تعهدات ملزم نمود .
جبران خسارات وارده با سایر طرق دیگر از جمله فسخ ، قابل جمع می باشد . در UCC فسخ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمی باشد .
نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد . در UCC به همین صورت است .
در مورد فسخ، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، طرفین ملزم به آن نیستند و تعهداتی که بعد از فسخ می باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند، تعهدات مربوط به جبران خسارات نیز در اثر نقض از بین نمی روند .
در نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده ، اگر خریدار و یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *