دانلود پایان نامه : ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در استان اصفهان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال سوم  تحقيق

سوال سوم  تحقيق : آيا اشتغال و بيكاري، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

براي پاسخ به اين سوال اصلي به 5 سوال فرعي ( گويه هاي 5 الي 9 پرسشنامه  ) در زمینه‌های تأثیر اشتغال، بيكاري، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي فرد بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصيفي ارائه شده در جدول توصيفي داده شماره 4-9 الي 4-13 تجمع  فراوانی‌ها را در سطح زياد و خيلي زياد نشان می‌دهد.

نتايج حاصله از گويه هاي 8، 7، 6،5 و 9 پرسشنامه  نشان می‌دهد اكثر معتادين مورد پژوهش از نظر شغلي بيكار يا در حد شغل كارگري بوده‌اند و 75  درصد ابراز داشتند كه هنگام ارتكاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر بيكار بوده‌اند. و از طرفي 90  درصد از معتادين مورد پژوهش در آمد ماهیانه‌ای در حد3 ميليون ريال داشته‌اند. 70  درصد آن‌ها با انگيزه مالي دست به ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر زده‌اند و به طور ميانگين 60  درصد از نمونه آماري مورد پژوهش وضعيت بد معيشتي خانواده را بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر موثر دانسته‌اند.

نتايج تحقق حاضر در زمينه تأثیر بيكاري، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي فرد بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج تحقيقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقيقات انجام شده توسط مسعود بابايي بنايي تحت عنوان « آسيب شناسي حمل و استعمال مواد مخدر و عوامل موثر بر آن در شهر تهران »، و  تحقيق سعيد معدني (1373) هم‌خوانی دارد. و اين خود دليل صحت نتايج می‌باشد. مضاعف بر اين  تحقيقات انجام شده در ايران در بين سال‌های 1375 الي 1381 نشان می‌دهد 80  درصد از معتادان بيكاري بوده‌اند و از درآمد كافي و وافي برخوردار نبوده اند.

5-1-4 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال چهارم  تحقيق

سوال چهارم  تحقيق : آيا زمینه‌های فرهنگي مربوط به جامعه و محيط رشد فرد ( اعم از خانواده، مدرسه و محل زندگي و دوستان ) در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

نتايج حاصله از داده‌های توصيفي مربوط به سوال چهارم پژوهش كه در جداول شماره 4-10 الي 4-15 ارائه شده است نشان می‌دهد. بيشترين  فراواني مربوط گزینه‌های خيلي زياد و زياد است.

نتايج حاصله از گويه هاي 10، 11، 12، 13، 14 و 15 پرسشنامه  نشان می‌دهد اكثر سواد تحصيلي پدران و مادران معتادين به ترتيب 90 و 95  ديپلم  به پايين بوده است. و مابقي مؤلفه ها سطح فرهنگ و محيط رشد افراد ميانگين 52 را به خود اختصاص داده است به عبارتي معتادين و محكومين به ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر معتقد بودند خانواده، دوستان، محل زندگي و جامعه مردم پيراموني تأثیر گذار بوده‌اند.

نتايج تحقق حاضر در زمينه تأثیر زمینه‌های تأثیر زمینه‌های فرهنگي بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج تحقيقات انجام شده در گذشته از جمله تحقيقات انجام شده توسط محمد حسن موسوي (1377) تحت عنوان « علل موثر بر ارتكاب حمل و استعمال مواد مخدر و تكرار آن در استان مركزي » و  تحقيق مراد عبداللهيان (1377) هم‌خوانی دارد. و اين خود دلیل صحت نتايج می‌باشد.

 5-1-5 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال پنجم  تحقيق

سوال پنجم  تحقيق : آيا اعتياد به مواد مخدر در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

براي پاسخ به اين سوال اصلي به 4 سوال فرعي ( گويه هاي 16 الي 19 پرسشنامه ) در زمینه‌های تأثیر اعتياد بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصيفي ارائه شده در جداول توصيفي داده شماره 4-19 الي 4-21 تجمع  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتايج  تحقيق حاضر در زمينه تأثیر اعتياد به مواد مخدر بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج  تحقيقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقيقات انجام شده توسط دفتر خدمات ماشيني سازمان زندان‌های جمهوري اسلامي، آمار موجود زندانيان كل كشور، 1380 نشان داده كه « حمل و استعمال مواد مخدر نخستين جرم معتادان است. به طوری که 81  درصد جرائم معتادان را تشكيل می‌دهد و 60  درصد سارقان معتاد هستند.»[1] همچنين « گزارش گروه پزشكي دانشگاه جان هاپكينز ايالات متحده آمريكا در سال 1971 نشان داد كه از 12 هزار معتاد شهر بالتيمور سالانه چندين ميليون دلار اجناس مختلف را از مغازه دزدیده‌اند و پس از فروش آن‌ها به ثلث قيمت صرف استعمال مواد مخدر کرده‌اند هم‌خوانی دارد. و اين خود دليل صحت نتايج می‌باشد.

5-2 بحث و نتيجه گيري

نتايج اين  تحقيق در پرتوي تجزيه و تحليل نهايي سوالات اصلي و فرعي، حاكي از آن است عوامل مورد نظر كه در سوالات اصلي  تحقيق شامل جنسيت، سن، عامل جغرافيا، بيكاري و وضعيت اقتصادي، زمینه‌های فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر و دخاني در ارتكاب مجرمين به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاري هر كدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

[1] – دفتر خدمات ماشيني سازمان زندانهاي جمهوري اسلامي، آمار موجود زندانيان كل كشور، 1380

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد