دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد در مورد احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری می باشد شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ می باشد وچنانچه حجر برطرف گردید لازم می باشد مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. اما این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .[1]

خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه بایستی موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی گردد برای ادای دین مفلس آنها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت می باشد از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .

اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .[2]

ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر گردد که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه بایستی تقسیم اموال مفلس را باطل ومجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.[3]

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار

محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.[4]

سادساً : حکم صادره در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی گردد . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.[5]

سابعاً : با در نظر داشتن ماده 22 قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می گردد .ثامناً : ماده 36 قانون اعسار مقرر می دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که بهره گیری از آن موثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره بهره گیری کنند . [6]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Add your widget here