دانلود پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه ای از متن پایان نامه :

چنانچه در مدیحه های منوچهری خصایل روانی ممدوح با طبیعت و عناصر طبیعت سنجیده می گردد و تصاویری از این گونه در شعر او و معاصرانش بسیار می توان دید :

الا یا سایه یزدان و قطـــب دین پیغمبر!             به جود اندر چو بارانها، به خشم اندر چو آذرها
بهار نصرت و مدحی و اخلاقت ریاحینها            بهشت حکمت و جــــودی وانگشتانت کوثرها

                                                                                 (منوچهری دامغانی،1385: 25)

البته میزان دلبستگی گویندگان این دوره به طبیعت یکسان نیست و بر اثر همین اختلاف در زمینه دلبستگی به طبیعت می باشد که تصاویر شعری بعضی از گویندگان از قبیل منوچهری در قیاس با گویندگانی از قبیل عنصری از نظر مواد طبیعت غنی تر می باشد و این تفاوت در قیاس شعر گویندگان قرن چهارم با گویندگان نیمه دوم قرن پنجم نیز می باشد . اَمّا می توان آن را از دیدگاه های مختلف تقسیم نمود». (همان:13)

2-8-1  سبک خراسانی یا ترکستانی 

«سبک شعر فارسی دری را از آغاز نیمه دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم سبک خراسانی می نامند از آنجا که نخستین آثار نظم و نثر زبان جدید فارسی بعد از اسلام در ناحیه خراسان بزرگ پیدا گردید، به سبک این آثار، خراسانی گفته اند. خراسان بزرگ شامل خراسان کنونی، افغانستان و تاجیکستان کنونی، سرزمین ماوراء النهر و ترکستان… هم بود. از این رو در بحث های تاریخ ادبیات و سبک شناسی حدود نیم قرن پیش گاهی به سبک خراسانی،سبک ترکستانی هم گفته اند». (همان:21)

2-8-2  مختصات تاریخی دوره سبک خراسانی یا ترکستانی 

«سبک خراسانی به لحاظ تاریخی سلسله های طاهری و صفاری و سامانی و غزنوی را در برمی گیرد.

2-8-2-1  دوره طاهریان و صفاریان

«به لحاظ فکری اشعار این دوره بیشتر از نوع ادب تعلیمی هستند که با لحنی حماسی در باب مهتری و خوی آزادگی داشتن پند و اندرز می دهند و به لحاظ ادبی بیشتر این اشعار قطعه هستند. قطعات دوبیتی که بیت اول آنها مصرّع نیست، این شعر ها صنایع ادبی ندارند. تصویری نیستند. شعرهایی که مستقیم وحرفی هستند که نمایش نمی دهند و مجسّم نمی کنند و بیشتر مبتنی بر منطق نثرند، نثری که موزون شده باشند». (همان،ص21)

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه