دانلود پایان نامه ارشد : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

مبحث اول

واژه شناسی

هر واژه‌ای دارای معنايست، و با به هم پيوستن واژگان است که در يک متن، ما انسانها می توانيم مفاهيم ذهنی خود را به يکديگر انتقال دهيم و بيان نمائيم که مقصودمان از اين نظم و ترتيب و آراستن واژه ها به دنبال هم چه است. از اين رو هر نويسنده ای می بايست برای هر چه بيشتر شناساندن معنايی که در عمق يک متن نهفته است، تا آنجايي که می تواند از کلمات واضح و ساده برای رساندن مقصود خود به مخاطب استفاده نمايد و حتی الامکان از به کارگيری واژگان ثقيل خودداری نمايد. اما گاهی اوقات نويسنده نيازمند است که برای تشريح يک موضوع از واژه ای خاص و مختصّ به يک شاخه يا رشتة علمی، که معمولاً در اجتماع کمتر رواج دارد استفاده نمايد. لذا در اين مورد لازم می آيد که برای هر چه بيشتر به ذهن آشنا کردن آن واژه قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضيحاتی در مورد آن واژه داده شود. حال، هدف اين است که در گفتار اول اين فصل به توضيح مختصری از واژة اکراه از ابعاد مختلف شاخه های علم حقوق، عرف و اصطلاح بپردازيم.

 

گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح

الف- اکراه در لغت

اكراه از ماده‌ي كره (به فتح و ضم اول و سكون ثاني) است[1]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند كه كَره (به فتح) مفهومي غير از كُره (به ضم) دارد. (الكُره بالضم ما اكرهت نفسك عليه و بالفتح ما اكرهك غيرك عليه تقول: جئتك كُرهاً وادخلتني كرهاً[2])؛ كره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن كراهت دارد كره (با فتحه)؛ آنچه كه ديگري تو را بر آن كار وادار مي كند.

در تاج العروس از راغب اصفهاني نقل شده: (الكَره بالفتح المشقه التي تناول الانسان من خارج ممّا يحمل عليه بالاكراه و بالضمّ مايناله الانسان من ذاته[3])؛ كره (با فتحه) مشتقي است كه از خارج به انسان مي رسد و بر او با اكراه تحميل مي شود و كره (باضمه) كراهتي است كه از درون انسان را آزار مي دهد. اما علاوه بر تعاريفي كه اهل لغت در زبان عرب از اكراه ارائه نموده اند در دايره المعارف فرهنگ فارسي معين نيز در معناي اين كلمه بيان گرديده كه:

«اكراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معناي ناخوش داشتن، ناپسند داشتن كسي را به زور به كاري واداشتن، به ستم بر كاري داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است[4]

ب- اکراه در اصطلاح

اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحي آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.

معنای اين کلمه در نزد توده‌ي مردم و آنچه که در كتابهاي واژه شناسي به آن پرداخته شده است بسيار نزديك به هم است. استاد شادروان مرحوم دكتر سيدحسن امامي اكراه را چنين تعريف مي نمايند: «اكراه عبارتست از فشار مادي يا معنوي بر شخص تا او را وادار به انجام عملي نمايد. اعمال اكراه نسبت به اراده كننده، آزادي او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب مي نمايد. شخص مزبور در آن حال براي اينكه از نتايج وخيم اكراه خود را برهاند، تسليم مي گردد و اراده مي نمايد. ايجاد اراده بدين نحو مؤثر نبوده و مولد حق يا مسقط آن نمي باشد.»[5]  

اجبار نيز تأثير نيروي خارج از سنجش مجرم است به طوري كه با جمع ساير شرايط آتيه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمي باشد.[6] علاوه بر آن آقاي عبدالقادر عوده نيز در بيان عقيده ي گروهي از فقها مي‌گويد: «اكراه فعلي است كه انسان به سبب ديگري انجام مي دهد ولي رضايت او زايل و اختيارش معيوب مي گردد يعني به عملي كه از او خواسته شده وادار مي گردد، يا تحميل امري ناپسند است تا عملي را بدون رضايت خويش انجام دهد و يا اينكه اكراه اين است كه شخص توانا، مكَره را به مجازات هاي فوري كه انسان عاقل تحت تأثير آن، فعل، مكره به را انجام مي دهد تهديد مي نمايد به گونه اي كه مكره گمان قوي بر وقوع تهديد در صورت سرپيچي از فرمان مكره داشته باشد.[7]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد