دانلود پایان نامه :بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اردوگاه مركزي اصفهان

اشتغال و انجام كار در اردوگاه مركزي اصفهان جز در خصوص كارهاي عمومي كه مربوط به تنظيف خوابگاه‌ها و اماكني كه زنداني از آن استفاده می‌کند در ساير موارد اختياري می‌باشد و زنداني هیچ‌گونه اجباري جهت انجام كار ندارد. در حال حاضر نزديك 30 درصد محكومين اين زندان اشتغال به كار دارند و آنان با توجه به نظر شوراي طبقه بندي زندان و بر اساس تبحر و تخصص خويش مشغول به انجام  كار مناسب با استعداد و توانايي خويش و امكانات اردوگاه مركزي می‌گردند. در ضمن اشتغال به كار صرفاً توسط محكومين صورت می‌پذیرد و متهمان نمی‌توانند تقاضاي اشتغال به كار داشته باشند. اولويت در اشتغال به كار مربوط به  زندانياني می‌گردد كه علاوه بر تبحر و تخصص لازم داراي تأمین مناسب از نوع وثيقه باشند. در خصوص محكومين تمام محكومين با داشتن شرايط لازم جز محكومين به اعدام می‌توانند تقاضاي اشتغال به كار داشته باشند. در مورد اين دو دسته اخير صرفاً به لحاظ امنيتي و اينكه امكان فرار آن‌ها در محیط‌های كار باز و نيمه باز وجود دارد اين حق از آن‌ها سلب شده است وليكن اين  زندانيان می‌توانند در کارگاه‌هایی كه در محيط بسته وجود دارد مشغول انجام كار گردند. علي رغم اينكه تقاضاي اشتغال به كار اردوگاه مركزي اصفهان زياد می‌باشد وليكن به لحاظ عدم امكانات كافي زندان، تمامي متقاضيان نمی‌توانند مشغول به كار گردند.

       بر اساس اظهارات رياست اردوگاه مركزي اصفهان و بازديدهاي صورت گرفته توسط اينجانب انواع كار محول شده به زندانيان اين زندان عبارتند از :

الف) جز كارهاي عمومي و اجباري دسته‌ای از  زندانياني در كارهايي كه براي مجموعه زندان می‌باشد داوطلبانه و بدون دريافت اجرت مشغول به كار می‌شوند. اين كارها شامل نظافت ساير بخش‌های زندان، ساختمان سازي و امور بنايي مربوط به زندان، انجام تعميرات وسايل زندان، ترابري و حمل و نقل زندان و… می‌باشد. اين  زندانيان در قبال انجام اين كارها از مزاياي مربوط به اشتغال نظير مرخصي، ملاقات حضوري و خصوصي و… بهره مند می‌گردند.

2-5 كارهاي توليدي زندان كه خود به چند دسته كلي تقسيم می‌گردد :

2-5-1 كارهاي توليدي صنعتي زندان

  كه شامل كارخانجات اردوگاه مركزي اصفهان و كارگاه بتون می‌باشد. كارخانجات اردوگاه مركزي اصفهان مجموعه‌ای عظيم داخل در خود زندان می‌باشد كه داراي کارگاه‌های بزرگ فلز كاري، تراشكاري، نقاشي، پرس، صافكاري، برق، نجاري و درودگري و خياطي می‌باشد. در حال حاضر تقریباً 1200 نفر از  زندانيان در اين كارخانجات مشغول به كار می‌باشند. محصولات اين كارخانه قابل رقابت با محصولات بسياري از کارخانه‌های بزرگ می‌باشد و سفارش دهندگان توليد محصول به اين كارخانه همواره از كيفيت محصولات رضايت كامل دارند.

در حال حاضر اين كارخانجات با توجه به مزایده‌هایی كه در آن شركت نموده است داراي قراردادهايي با سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي در خصوص توليد چادر و لباس گرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خصوص توليد لباس‌های نظامي، چادر، كيسه خواب، كيسه انفرادي، ساك و وسايل نظامي، شركت مخابرات ايران در خصوص توليد كيوسك و کافی مخابراتي، دولت افغانستان در جهت توليد كيوسك و کافی مخابراتي و شركت گاز و مخابرات ايران در جهت توليد نوارهاي اخطار می‌باشد.

كارگاه بتون نيز تقریباً كاري تخصصي و فني می‌باشد. در اين كارگاه قطعات پيش ساخته بتوني ساختمان‌ها و ديوارهاي بتوني توليد می‌گردد و 80 نفر از  زندانيان در آن مشغول به كار می‌باشند.

2-5-2 كارهاي توليدي خدماتي

 شاغلين اين قسمت تقریباً 30 نفر از  زندانيان در مؤسسه كشاورزي زندان مركزي اصفهان كه در محلي خارج از زندان مركزي اصفهان واقع در شهر جديد بهارستان می‌باشد مشغول به كار می‌باشند. اين مؤسسه داراي60 هكتار زمين كشاورزي بوده كه در حال حاضر از 5 هكتار آن استفاده می‌گردد.

محصولات كشاورزي آن عبارت از گل آفتاب‌گردان، گندم، جو، ارزن و انار می‌باشد. آسايشگاه اين كارگران زنداني نيز در محل مؤسسه می‌باشد.

علاوه بر اين تعداد از  زندانيان در دامداري و مؤسسه دام و طيور مشغول به كار می‌باشند.

2-5-3 كارهاي توليدي هنري

 اين كارها شامل خاتم كاري، قلم زني، قاب سازي، ماكت سازي، سفالگري، سنگ‌های تزئيني، منبت كاري، مجسمه سازي، قالب بافي، كوبلن دوزي، قلاب بافي، منجوق دوزي و ساير رشته‌های هنرهاي دستي به صورت جسته گريخته می‌باشد.

2-5-4 كار خدمات اجتماعي

     اردوگاه مركزي اصفهان آمادگي كامل جهت انعقاد قرارداد با نهادهاي دولتي و خصوصي و عمومي جهت استفاده از نيروي كار زندانيان می‌باشد. در حال حاضر قراردادهايي با شهرداري، آموزش و پرورش و دادگستري منعقد شده است. اين نهادها بيشتر در امور خدماتي و فني نظير تنظيف و رنگ آميزي جدول‌ها و نرده‌های كنار خيابان، ساختمان سازي، محوطه سازي، بنايي و ساخت و ساز، امور فني و تعميرات و… از این زندانيان استفاده می‌کنند و در حال حاضر نزديك دويست نفر از  زندانيان در اين نهادها مشغول به كار می‌باشند.

     همچنين چند كارگاه كوچك مربوط اردوگاه مركزي اصفهان وجود دارد كه اين کارگاه‌ها به شرط استفاده از نيروي زنداني به عنوان كارگر به بخش خصوصي اجاره داده شده است. اين بخش تنها از غير زنداني به عنوان استادكار و جهت آموزش و سرپرستي كارگران زنداني می‌تواند استفاده كند. در اين کارگاه‌ها تأمین آب و برق و گاز و نيروي كار ارزان قيمت و سرمايه گذاري اوليه با اردوگاه مركزي اصفهان و بكارگيري، آموزش و پرداخت حقوق به زنداني با بخش خصوصي می‌باشد. اين کارگاه‌ها تحت نظام مختلط می‌باشند.

     جهت ايمني كار تقریباً هر روزه بازرسين اداره كار نسبت به بازرسي كارخانجات و كارگاهها اقدام نموده و همچنين تمامي شاغلين تحت بيمه درمان و حوادث می‌باشند. ساعات کار  زندانيان نيز وفق قانون كار هشت ساعت در روز می‌باشد.

   در خصوص حرفه آموزي به  زندانيان قراردادهايي با سازمان فني و حرفه‌ای، سازمان صنايع دستي و سازمان ميراث فرهنگي جهت معرفي استاد كار منعقد شده است. اين سازمان‌ها همكاري زيادي با زندان مركزي در خصوص حرفه آموزی به  زندانيان می‌نمایند. همچنين در مواردي از  زندانيان متخصص به عنوان استادكار استفاده می‌گردد. مشاغل و حرفه‌هایی كه به  زندانيان در حال حاضر آموزش داده می‏شود عبارت از تعميرات راديو و تلويزيون، تعميرات تلفن همراه، عكاسي، مكانيك خودرو، آرايشگري، خياطي، خاتم كاري، تعميرات كامپيوتر و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه كار با كامپيوتر ICDL، قلم زني، منبت كاري، معرق‌کاری، و ساير هنرهاي دستي حسب تقاضاي  زندانيان، پرورش قارچ خوراكي و… می‌باشد. پس از پايان دوره‌های آموزشي و موفقيت زنداني در يادگيري مهارت‌های رشته شغلي مورد آموزش به  زندانيان مدرك رسمي دال بر موفقيت در رشته شغلي بدون درج محل آموزش رشته شغلي و زنداني بودن اين فرد اعطا می‌گردد.  زندانيان پس از آزادي از زندان با مدرك اخذ شده تا سقف ده ميليون تومان وام اشتغال دريافت می‌نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد