دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ومشمول کلیه مواد مربوط به اعسار میگردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ومشمول کلیه مواد مربوط به اعسار میگردید. اما در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مزبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می گردید.(مواد 26و28 قانون اعساروافلاس) .[1]

د : قانون فعلی اعسار[2]

پس از تصویب قانون اعسار در 20آذرماه 1313 ه.ش قانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310ه.ش منسوخ گردید. برابرماده 33 قانون اعسار ناظر بر ماده 512 قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی گردد وبازرگان مدعی اعسار مکلف می باشد ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده می باشد .

24/4/1318 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب نمود . این قانون که برای جلب اعتماد مراجعان به دادگستری وضع شده می باشد دارای 60 ماده می باشد ودر آن تاسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر، اداره آنها ، وتقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده می باشد . متاسفانه این قانون نیز که هدفش از تسریع در رسیدگی به امر ورشکستگی ورساندن طلبکاران به حق آنها می باشد ، توفیق چندانی پیدانکرده می باشد ، وبه علت بی اعتمادی وعدم مراجعه مردم به آن به تدریج در حال فروپاشی می باشد. نمونه بارز این بی اعتمادی در شیراز مشاهده شده که اداره تصفیه آن ، به علت عدم مراجعات کافی ، که الزاماً دلیل عدم تراکم موارد ورشکستگی در این شهر نیست تعطیل گردید.[3]
حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود .[4]

با تعریف بالا ، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار می باشد ، ثانیاً تاجری ورشکسته به شمار می رود که از تادیه دیون خود متوقف بشود .[5]

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه