دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه ای از متن پایان نامه :

و این گونه قطعه های کوتاه وصفی در شعر شاعران تازی از قبیل ابن معتز و ابن رومی و سری رفاء نمونه‌های بسیار دارد و مقصود از آنها وصف به خاطر وصف می باشد و نوعی نقاشی.

از این گونه شعرهای کوتاه که بگذریم قصایدی می باشد درمورد طبیعت که مستقیما” مطرح می گردد اَمّا به بهانه مدیح یا بندرت موضوعی دیگر در همین حدود، این دسته شعرها را نیز بایستی از مقوله وصف به خاطر وصف به شمار آورد، از قبیل بیشتر وصف های منوچهری.

در این گونه وصف ها، که حاصل مجموعه ای از تصاویر طبیعت می باشد، غیر از ترسیم دقیق چهره های طبیعت شاعر قصدی هنری ندارد و این گونه تصـــاویر طبیعت گاه به طور ترکیبی در ضمن قصاید ترسیم می گردد و گاه جنبه روایی و وصف قصــه وار دارد و در این وصف های قصه وار، اگر چه گرفتن امری می باشد بدیهی اَمّا به هنگام سخن گفتن از چیزهایی که بیرون از حوزه طبیعت می باشد اگر شاعری از طبیعت و عناصر آن کمک بگیرد در آنجاست که شعرش بیشتر عنوان شعر طبیعت می تواند پیدا کند و این نکته اغلب از نظر ناقدان و شاعران عصر ما نیز مورد غفلت واقع شده می باشد که تصور می‌کنند سخن گفتن مستقیم از روستا، تصاویر یا دید شاعر را روستایی می کند. همچنین اگر گوینده‌ای درمورد جبر یا اختیار یا مرگ و زندگی سخن گفت دید فلسفی دارد، در صورتی که در چنین مواردی، نفس موضوع می باشد که روستا می باشد و نفس موضوع می باشد که فلسفه می باشد.

جستجوی عناصر طبیعی در شعر گویندگان این عصر نشان می دهد که دید گویندگان این دوره بیشتر دید طبیعی می باشد و نه تنها در وصف های طبیعت بلکه در زمینه های دیگر نیز توجه شاعران به طبیعت نوعی تشخص و امتیاز دارد و در هر زمینه ای از زمینه های معنوی شعر، در تصویرهای شعر، عنصر طبیعت بیشترین سهم را داراست. البته این طبیعت در این سه قرن تحولاتی دارد که نباید فراموش گردد زیرا در دوره نخستین تا نیمه اول قرن چهارم ـ بجز موارد استثنایی ـ ساده و زنده می باشد و در شعر نیمه دوم قرن پنجم ـ بجز در موارد استثنایی – طبیعتی می باشد مصنوعی، اما در هر دو دوره، طبیعت امری آشکار می باشد.

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Share article:

Permalink:
Add your widget here