دانلود پایان نامه : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

 کار کودکان در بخش کشاورزی[1]

کشاورزی یک بخش اقتصادی است که بیشترین تعداد کودکان در آن بخش مشغول به کار می باشند؛ 60 درصد کودکان کارگر در جهان مربوط به بخش کشاورزی می باشند.[2]

   بخش کشاورزی به عنوان یکی از خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود. اما علی رغم خطراتی که در این بخش شایع هستند، قوانین مربوط به کار در این بخش یا به خوبی تنظیم شده نیستند یا معمولا اجرا نمی گردند.[3] از جمله دلایل بی توجهی نسبی به کودکان کارگر در زمین های کشاورزی این است که آنهایی که مشکلات کار کودک را مطالعه می کنند و به دنبال توسعه برنامه هایی برای منع کار کودکان می باشند معمولا در شهرها مستقر هستند و به احتمال زیاد بر شرایط موجود در شهرها نظیر کودکان کارگر در خیابان ها که بسیار مشهود هستند، تمرکز می کنند. نواحی روستایی اغلب به لحاظ فیزیکی و فرهنگی دور هستند که این مانع از پیگیری محققین و برنامه ریزان می گردد. در بسیاری از کشورها معمولا شرایط موجود در شهرها توجه دولت و مقامات مسئول را جلب می کند و اینکه بسیاری از سیاست گذاران ملی و بین المللی تصور می کنند زمین های کشاورزی خانوادگی نمی تواند برای کودکان مضر و خطرناک باشد.

   خطراتی که این دسته از کودکان در جوامع فقیر و روستایی با آنها مواجه می شوند شامل قرار گیری در معرض باران و آفتاب سوزان و حیوانات و حشرات خطرناک می باشد. آنها ممکن است بوسیله ابزار و آلات کشاورزی به خود آسیب برسانند. کار در زمین های سرد و نمناک با پاهای برهنه باعث می شود به بیماری هایی نظیر سینه پهلو مبتلا شوند. مشکلات پوستی، تنفسی یا عصبی می توانند بر اثر قرار گیری در معرض این آفت کش ها رخ دهند. [4]

   کودکان بسته به گروه سنی شان در فعالیت های مختلفی در بخش کشاورزی شرکت       می کنند. آنها معمولا علف های خشک، علف های هرز و نی ها را با استفاده از ابزار دستی می چینند، از حیواناتی نظیر گاو و گوسفند نگهداری می کنند و همچنین زنبیل های سنگین حاوی محصولات را حمل می کنند. ساعاتی که این کودکان به طور متوسط در زمین های کشاورزی سپری می کنند 8 تا 10 ساعت می باشد. وظیفه اصلی کودکان کارگر در زمین های بزرگ کشاورزی سم پاشی و کود دهی است. بسیاری از کودکان 12 ساله برروی زمین های کشاورزی ممکن است تراکتورهای بزرگ را بدون نظارت برانند. در استرالیا و آمریکا تقریبا 30 درصد پسران 7 تا 9 سال در زمین های کشاورزی راننده تراکتور می باشند. [5]

   دختران و پسران کارهای مشابهی را در زمین های کشاورزی انجام می دهند، اما برخی از وظایف خاص بر اساس جنسیت به آنها محول می شود. پسران بیشتر برای کارهای خطرناک تر انتخاب می شوند، اما دختران ممکن است هم در زمین های کشاورزی و هم در کارهای خانگی به کار واداشته شوند. در سرتاسر جهان، تقسیم کار بین زنان و مردان و بین دختران و پسران در بین مناطق مختلف، متغیر است. به لحاظ سنتی، بیشتر کار دختران و زنان در بخش کشاورزی متشکل از کار بدون دستمزد می باشد به این خاطر که اغلب برای خانواده خود در زمین های کشاورزی کار می کنند. [6]

   به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین[7] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.[8]

   طبق گزارش کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار، در منظقه جنوب آسیا میلیون ها کودک ناچارند به خاطر بازپرداخت بدهی خانواده خود تن به کار های سخت و دشوار دهند. اغلب قضیه از این قرار است که خانواده ای مجبور می شود مبلغی وام دریافت کند و در مقابل بازپرداخت آن کار کند، در واقع آنها به هیچ عنوان نمی توانند بدهی خود را به موقع بپردازند بنابراین نه تنها از مبلغ وام کم نمی شود بلکه وام دهندگان بی انصاف با افزایش نرخ بهره و حیله و نیرنگ میزان بدهی را همچنان بالا می برند و همه اعضای خانواده از جمله کودکان به صورت برده در می آیند. [9]

در ذیل به نمونه هایی از کار کودکان در بخش کشاورزی در کشورهای مختلف اشاره می گردد:

   در مصر، بسیاری از کودکان معمولا برای برداشت گل یاس استخدام می شوند. بین ماه جولای و اکتبر، زمین داران کودکان را از دهکده های اطراف رود نیل برای جمع آوری گل ها در نیمه شب، استخدام می کنند. زمین داران ترجیح می دهند کودکان کم سن و سال را به کار گیرند به این خاطر که دستان کوچک آنها بهتر قادر به چیدن گل ها می باشد. کودکان با پای برهنه در گل و لای کار می کنند و با توجه به کمبود نور در شب باید از حس لامسه خود برای چیدن گل ها استفاده کنند. کودکان بدون وقفه تا طلوع خورشید 9 ساعت کار می کنند. چنانچه این کودکان به هر دلیلی از کار باز ایستند، ممکن است توسط زمین دار تنبیه شوند. [10]    در زیمباوه، زمین داران چای تعداد زیادی از کودکان 10 تا 12 ساله را استخدام می کنند. آنها معمولا بر طبق میزان چای برداشت کرده دستمزد می گیرند. این کودکان کارگر کار خود را از 5.30 صبح آغاز می کنند و 5 تا 8 کیلومتر را تا رسیدن به زمین های چای پیاده روی می کنند. پس از پایان روز آنها بسته های سنگین حاوی برگ های چای را به انبار اصلی حمل می کنند. [11]

   در برزیل، 15 درصد از 70000 کودکان میوه چین زیر 14 سال می باشند. برخی از کارفرمایان کودکان را استخدام می کنند به این خاطر که آنها سبک وزن هستند و بهتر قادر به بالا رفتن از درخت ها می باشند. آنها برای 14 ساعت کار در روز 3 دلار دریافت می کنند. [12]

   در کشورهای توسعه یافته، کار کودک به چشم می خورد اگرچه در مقیاسی کمتر. برای مثال، گروه های مرتبط با کار کودک برآورد کرده اند که بیش از 300000 کودک به طور غیر قانونی در آمریکا کار می کنند، بیش از نیمی از آنها در زمین های کشاورزی تجاری مشغول به کار می باشند. [13]

[1]. Child Labour in Agriculture.

[2]. Rural Employment Team, FAOs Work on Eliminating Child Labour in Agriculture 2007-2010. pp 1-9, at 2, available at: www.fao-ilo.org/…/FAO_Child_Labour_Work_07-10_080411.pdf

[3]. Kumar Yadav Surendra and Sengupta Gowri, Environmental and Occupational Health Problems of Child Labour: Some Issues and Challenges for Future, Department of  Environment Management, Institute of Environment Management & Plant Sciences, Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh, India, 2009, p 144, available at: www.krepublishers.com/…Yadav…/JHE-28-02-143-09-1764-Yadav.

[4]. IPEC, Tackling Hazardous Child Labour in Agriculture: Guidance on Policy and Practice Guide Book 2 Overview of Child Labour in Agriculture, 2004, pp 1-42, at 12.

Available at: www.ilo.org /ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=2799.

[5]. Forastieri, V. Children at Work: Health and Safety Risks. ILO Child Labour Collection (second edition) Geneva, 2002, p 31.

[6]. Hobbs, Sandi, McKechniem, Jim and Lavalette, Michael, Child Labour: A World History Companion, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, USA, 1999, pp 1-292, at 8.

[7]. Debt Bondage.

[8]. Child Labour: A Textbook for University Students, op.cit, p 35.

[9]. بی نام، کودکان کارگر در جهان، نشریه اقتصاد کار و جامعه، 1372، شماره 3، ص 36.

[10]. Bitter Harvest: Child Labour in Agriculture, ILO Project Developing National and International Trade Union Strategies to Combat Child Labour. International Labour Office. Bureau for Workers’ Activities, (Geneva), pp 1-25, at 10, Available at: www.ilo.org/actrav/what/pubs /WCMS_111427/lang…/index.htm.

[11]. Ibid.

[12]. Ibid.

[13]. Child Labour: A Textbook for University Students, op.cit, p32.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد