پایان نامه مدیریت

مقاله درباره عملکرد سازمان

باشگاهی
9/1
5/5
1/9
1/1
(منبع رابینزر، 1378، ص 648)
پنج حالت ویژه در نمودار 1 مدیریت
در حالت 1/1 فقط تا حدی که به عضویت فرد در سازمان خدشه وارد نشود برای انجام دادن کارها تلاش می‎شود (مدیریت نامحسوس).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حالت 9/1 توجه صرف به تولید است و دخالت روابط انسانی تا حد امکان کاهش می‎یابد (مدیریت باشگاه) درحالت 5/5 بین حفظ روحیه کارکنان و انجام وظایف توازن ایجاد شده و بازدهی سازمان در حد مطلوب است (مدیریت انسانی و سازمانی).
در حالت 1/9 توجه صرف به روابط انسانی است. تلاش می‎شود محیط دوستانه به وجود آید ولی کارها با حوصله انجام می‎شود (مدیریت استبدادی) در حالت 9/9 (تیمی) جوی صمیمانه و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان به وجود می‎آید و به دلیل معاونت و مشارکت صمیمانه اهداف سازمان درحد بالایی انجام می‎گیرد. در نمودار مدیریت، مدیرانی که از نظر رفتار در وضع 9/9 قرار می‎گیرند بهترین عملکرد را دارند و برعکس کسانی که در وضع 1/9 (تحکم) و یا در حالت 9/1 (باشگاه) قرار می‎گیرند عملکرد بسیار پایینی دارند نمودار فوق فقط چارچوبی برای شیوه مدیریت است ولیکن نتایج حاصل از شیوه مدیریت را ارائه نمی‎دهد و نمی‎توان مدعی شد که حالت 9/9 برای تمامی شرایط بهترین است (رابینز، 1378).
2-16-4-1- سبک مدیریت لیکرت
رنسیس لیکرت دانشمند و محقق آمریکایی پساز 20 سال مطالعه و تحقیق، در دو اثر خود به نام‎های “الگوی جدید مدیریت” و “سازمان انسانی” نظریه خویش را در زمینه تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی و تاثیر آنها در اثر بخشی سازمان عرضه نمود. وی در ارتباط با اثربخشی سازمانی سه متغیر علمی، میانجی و غایی را معرفی نموده است. به عقیده وی رفتار یا سبک مدیر به عنوان علتی عمل نموده و بر روی کارکنان سازمان تاثیر گذارده، موجب عوارض و عواقبی می‎گردد که به عنوان ویژگی‎های سازمان از آن یاد می‎شود. بر این اساس به معرفی چهار سیستم سازمانی و ویژگی آنها که حاصل چهار نوع سبک مدیریتی است می‎پردازد (هرس و بلانچارد، 1376، ص 95 و 96).
لیکرت در مطالعاتش دریافت که سبک‎های متداول سازمان را می‎توان بر روی یک پیوستاری از سیستم یک تا چهار نشان داد. به طور خلاصه مدیریت یک سیستم ولی سبکی وظیفه مدار، آمرنه و ساخت‎گرا است. در حالی که مدیریت سیستم چهار یک سبک روابط مدار است که برکار گروهی و اطمینان و اعتماد متقابل استوار می‎باشد. سیستم‎های دو و سه سبک‎های حد فاصل میان افراط و تفریط فوق هستند.
برای تسهیل چنین تحلیلی از رفتار موجود یک سازمان، گروه لیکرت ابزاری برای سنجش ساخته است که اعضا با استفاده از آن می‎توانند سازمان خود را بر حسب مدیریت آن نمره‎گذاری کنند. این ابزار به منظور جمع‎آوری اطلاعات درباره پاره‎ای از ویژگی‎های عملیاتی یک سازمان طراحی شده است. این ویژگی‎ها شامل رهبری، انگیزش، ارتباط، تصمیم‎گیری، تعامل و تاثیرگذاری، تعیین هدف و فراگرد کنترل مورد استفاده می‎شود. لیکرت در اثر دوم خویش تحت عنوان سازمان انسانی، سیستم‎های چهارگانه را بشرح زیر نام‎گذاری نمود:
سیستم 1- سبک آمرانه
سیستم 2- سبک آمرانه خیرخواهانه
سیستم 3- سبک مشورتی
سیستم 4- سبک مشارکتی (هرسی و بلانچارد، 1376، ص 67-66).
لیکرت در مورد هر یک از سبک‎های فوق به شرح 8 متغیر زیر پرداخته است (لیکرت 1967 ص 197-211)
1- فرآیند رهبری 2- نیروهای انگیزشی
3- فرآیند ارتباطات 4- فرآیند تعامل و نفوذ
5- فرآیند تصمیم‎گیری 6- هدف‎گذاری یا دستوردهی
7- فرآیند کنترل 8- اهداف اجرایی و آموزش
2-16-4-2- سیستم‎های مدیریت لیکرت
1- سبک آمرانه
این سبک مدیریت به زیردستان هیچ اعتماد و اطمینانی ندارند زیرا که آنها را به ندرت در فراگرد تصمیم شرکت می‎دهند. همه تصمیمات و هدف‎گذاری سازمان در راس انجام می‎گیرد و به منظور ایجاد انگیزه برای کار، از تهدید، تنبیه و پاداش‎های اتفاقی در سطوح فیزیولوژیک استفاده می‎شود.
2- سبک خیرخواهانه
این نوع مدیریت اعتماد و اطمینان توأم با مدارائی نظیر اعتماد و اطمینان ارباب به خدمتکار، نسبت به زیردستان دارد. در حالی که تصمیم‎ها و تعیین هدف‎های سازمان در راٌس انجام می‎گیرد، بعضی از تصمیم‎ها در چارچوب تجویزشده‌ای در سطح پایین‎تر اتخاذ می‌شود.
3- سبک مشورتی:
این نوع مدیریت اطمینان و اعتماد قابل توجه ولی نه کامل، به زیردستان دارد. در حالی که خط‌مشی‎های کلی و تصمیمات مهم در سطح عالی اتخاذ می‎گردد به زیردستان نیز اجازه داده می شود که در سطوح پایین‎تر در موارد بسیار خاص و تخصصی به تصمیم‎گیری بپردازند. پاداش‎ها تا اندازه‎ای مشارکت در کار برای انگیزش کارگران مورد استفاده قرار می‎گیرند. کنش و واکنش‎های متقابل معتدلی میان رئیس و مرئوس جریان دارد که غالباً با اعتماد و اطمینان متعادلی همراه است. جوانب مهم فراگرد کنترل به پایین واگذار می‎شود و این کار در هر دو سطح بالا و پایین با احساس مسئولیت توام است. سازمان غیر رسمی ممکن است شکل پیدا کند ولی یا هدف‎های سازمانی را تایید می‎کند یا تا اندازه‎ای در مقابل آن مقاومت می‎ورزد.
4- سبک مشارکتی:

در این نوع مدیریت، اعتماد و اطمینان کاملی نسبت به زیردستان ابراز می‌شود. با این که تصمیم‌گیری بطور وسیع در سراسر سازمان توزیع می‌گردد ولی از یک وحدت مطلوبی برخوردار است. ارتباطات نه فقط در جهات بالا و پایین بلکه بین گروه‎ها و همگنان جریان دارد. انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنها در تعیین پاداش‎های اقتصادی، هدف‎ها، بهبود روش‎ها، و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدف‎ها به وجود می‎آید. تحت این نوع مدیریت کنش و واکنش متقابل رئیس، مرئوس گسترده، دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان فراوان است. از لحاظ فراگرد کنترل مسئولیت جمعی و گسترده‌ای وجود دارد که واحدهای پایینتر کاملاً در آن مشارکت دارند. سازمان رسمی و غیررسمی غالباً یکی است لذا همه نیروهای اجتماعی از کوشش‎هایی که برای تحقق هدف‎های سازمانی به عمل می‎آید جانبداری می‎کنند (لیکرت 7-66).
2-16-5- سبک‎های وایت من
در تحقیقی که به تحقیق مدرسه وایت من مشهور است هشت سبک مدیریت مطرح شده است. هر یک از سبک‎ها به اختصار معرفی می‎شود.
الف- سبک ارتباطی نزدیک: در این سبک مدیر در مواجهه با مشکل به برقراری ارتباط با زیردستان خود می‎پردازد.
ب- سبک مباحثه‎ای نزدیک: در این سبک مدیر در اداره امور به مباحثه رودررو تاکید می‎کند.
پ- سبک توافقی بالا: در این سبک مدیر تلاش می‎کند پیشنهاد زیردستان خود را عملی سازد.
ت- سبک تحلیل گرایانه: طبق این سبک مدیر در تجزیه و تحلیل مشکلات اداری نسبت به دیگران تلاش بیشتری را از خود نشان می‎دهد.
ث- سبک رابطه‎ای نزدیک: این سبک به برقراری روابط نزدیک در سطح سازمانی، خصوصا رابطه نزدیک بین سرپرستان تاکید می‎کند.
ج- سبک سازمانی کاری بالا: این سبک نشان دهنده تاکید بسیارزیاد مدیر بر سازماندهی و زمان‎بندی کار است.
ح- سبک هدایت کار: طبق این سبک دستورات معلومی می‎دهد و با زیردستان هیچ مشورتی ندارد.
2-16-6- نظریه کریس- آرگریس
گریس آرگریس بر تعارض اساسی بین فرد و سازمان انگشت می‎گذارد و می‎گوید افراد پس از طی دوران کودکی که فرد به صورت فرمانبردار و مطیع و پدر و مادر و سرپرستان خود است به دوران بلوغ یعنی دوران استقلال و خلاقیت و قبول مسئولیت می‎رسد در حالیکه سازمان‎ها کارکنان را افرادی نابالغ و کودک صفت تصویر می‎کنند که بایستی آنها را اداره نمود و در تصمیم‎گیری‎ها دخالت نداد و بنابراین سازمان زمانی بهترین بهره‎وری را خواهد داشت که بتواند بین حفظ انگیزه‎ها و خلاقیت‎های افراد و اهداف سازمان تعادل لازم را ایجاد نماید. آرگریس در رفتار مدیران دو عمل را تشخیص می‎دهد:
الف- مدل وضع موجود (خیالی)
ب- مدل واقعی
آرگریس پیشنهاد می‎کند که جهت بهبود عملکرد سازمان مدیران خود را با مدل واعی یعنی شرایط زیروفق دهند:
1- هر اقدامی باید بر پایه اطلاعات صحیح باشد.
2- هر اقدامی باید بر پایه انتخاب آزاد و آگاهانه باشد.
3-هر اقدامی باید بر پایه تعهد درونی نسبت به انتخاب و مراقبت و کنترل دائم از آن باشد.
2-16-6-1- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری
به طور کلی همه نگرش‎های رفتاری به دنبال (تنها راه مدیریت صحیح) بوده‎اند بعلاوه بحث موقعیت و شرایط سازمان و تاثیر آن در نحوه مدیریت را نادیده گرفته‎اند
2-16-7-نظریه اقتصادی فیدلر
فرد فیدلر و همکارانش در دانشگاه ایلینویز پس از 15 سال مطالعه و پژوهش پیگیر طی سال‎های 1950 تا 1964 مدلی را طراحی نمودند که اغلب تحت عناوین اقتصادی یا تئوری اثربخش نامیده می‎شود. ویژگی این مدل به طور کلی آن است که بر پایه آزمون‎های میدانی و آزمایشگاهی تدوین شده و ارتباط سبک مدیریت را با عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می‎دهد. این نظریه شامل سه بخش اصلی می‎باشد.
1- روش شناخت سبک رفتاری مدیریت.
2- چهارچوبی برای طبقه‎بندی موفقیت‎های مدیریت
3- مدلی برای تعیین مناسب‎ترین شیوه برای هر موقعیت.
به طور کلی فیدلر موقعیتی نشان می‎دهد که عملکرد موفقیت‎آمیز گروه بستگی بهتناسب و هماهنگی موجود بین شیوه تعامل رهبری با کارکنان و رجه‎ای که موقعیت به رهبر اجازه کنتل و اثربخش می‎دهد دارد (رابینز، 1377).
جدول(2-4) شکل پیوستار موقعیت‎های رهبر (الگوی فیدلر)
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
ضعیف
ضعیف
ضعیف
ضعیف
خوب
خوب
خوب
خوب
روابط مدیر با افراد
کم
کم
زیاد
زیاد
کم
کم
زیاد
زیاد
ساختار وظیفه
کم
زیاد

Share article:

Permalink:

Add your widget here