مقالات و پایان نامه ها

می‌کنم، کارم، آن‌ها، کارکنان، ، می‌نمایم

رفتاری توام با احترام است.
12 حقوق تک تک کارکنان در سازمان برای مدیر بسیار اهمیت دارد.
13 مدیر هنگام پرداخت پاداش و مزایا، رفتار محترمانه ای با کارکنان دارد.
14 هنگام اعطای حکم ترفیع به کارمند، مدیر آن را در یک جلسه عمومی به دیگران اطلاع می دهد چون برای او اهمیت دارد که کارمندش ترفیع یافته است.
15 احساس می کنم که در هنگام ارائه پاداش از طرف مدیر در سازمان هیچ گونه انحرافی صورت نگرفته است.

تعهد سازمانی
16 من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیشتر از آنچه که معمولا”از من انتظار می رود ، تلاش کنم.

17 من سازمان محل کار خود را نزد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی میکنم.

18 من نسبت به سازمان محل کار خود ،احساس وفاداری کمی دارم.
19 برای ادامه کار در این سازمان ، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود ، میپذیرم.

20 ارزشهای من و ارزشهای سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.

21 من افتخار می کنم به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.

مقیاس
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
22 من میتوانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم ، به شرط آنکه کارش مشابه همین کارم باشد.
23 من موفقیت شغلی خود را واقعا” مرهون و الهام گرفته از این سازمان می دانم.
24 ترک این سازمان تغییر خیلی کمی در اوضاع کنونی من ایجاد می کند.
25 من بی نهایت خوشحالم که از بین سازمانهای دیگر ، این سازمان را برای کار کردن انتخاب نموده ام.
26 ماندن دایمی در این سازمان ، چیز زیادی عاید من نمی کند.
27 من غالبا”با خط مشی های سازمان در مورد امور مهم کارکنان موافق نیستم.
28 من واقعا” نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
29 نسبت به کار کردن در این سازمان ، حساس هستم.
30 تصمیم به کار کردن در این سازمان،برای من اشتباه محض بوده است.
عملکرد شغلی
31 انضباط و مقررات اداری را رعایت می کنم.
32 نسبت به کاری که قبول کرده ام، احساس مسئولیت می نمایم و خود را مسئول عواقب آن می دانم.
33 بدون نظارت مافوق صادقانه کار می کنم.
34 نسبت به کارم دلسوز هستم و سعی می نمایم که آن را با کیفیت مطلوب ارائه دهم.
35 کاری را که بر عهده گرفته ام، برای حصول نتیجه و دلگرمی پی گیری می کنم.
36 در کارم جدی هستم، ارزش آن را حفظ می کنم و در رفع مشکلات کاری می کوشم.
37 با مراجعان و متقاضیان با احترام رفتار می کنم و در رفع مشکلات آنان می کوشم.
38 در افزایش معلومات شغلی خود می کوشم.
39 در مواقعی که فوریتی پیش آید و یا مسائل انسانی مطرح شود، از خود فداکاری و ایثار نشان می دهم.
40 اشتباهات خود را می پذیرم.
مقیاس
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
41 در حفظ اسرار شغلی خود کوشش می کنم.
42 رعایت حال همکاران خود را نموده و به حقوق آن ها احترام می گذارم و نسبت به آن ها حس همکاری دارم.
43 سعی می کنم اطلاعات شغلی خودم را به دیگران منتقل کنم.
44 از اتلاف وقت و انجام دادن کارهای بیهوده خودداری می کنم.
45 از وسایل کار مواظبت نموده و در مصرف آن ها صرفه جویی می کنم.

Share article:

Permalink:
Add your widget here