پایان نامه ارشد:بررسي حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

طرح پروژه

با توجه به این که پروژه حاضر، بر مبنای توصیف شرایط موجود متهمین و (محکومین ) ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  می‌پردازد. از روش پژوهشی توصیفی- پیمایشی که متناسب با موضوع پژوهش حاضر می‌باشد، استفاده شده است.

در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی برای تهیه مطالب و گرد آوری داده‌ها استفاده شده است.

3-2 روش کتابخانه‌ای

     الف – برای تدوین مبنای نظری (تئوریک ) تحقیق: به منظور تبیین ابعاد مسئله از دیدگاه نظری، مطالب با استفاده از کتاب و نشریات فارسی و لاتین و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده شده است.

      ب- برای پاسخگویی به سئوالات و فرضیه‌های پژوهش پرسشنامه با 18 گویه در پنج مقوله مورد نظر تنظیم گردید.

3-3 روش پیمایشی

      از آنجا که برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر از متهمین و ( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر ضروری بود ابزار جمع آوری اطلاعات تهیه شود. لذا ابتدا از طریق نظرخواهی و مصاحبه با متخصصان فن و اساتید صاحب نظر نسبت به تهیه ابزار اندازه گیری اقدامات لازم صورت پذیرفت و به این ترتیب با استفاده از ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) محقق ساخته، داده‌های مربوطه به متهمین و( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر جمع آوری شد و به وسیله آمار توصیفی فراوانی آن‌ها توصیف شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-4 جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل  یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ( صفت‌ها ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد [1]. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متهمین و محکومین به جرم حمل و استعمال مواد مخدر استان اصفهان که همگی در اردوگاه اصفهان به سر می‌برند. که تعداد این افراد در زندان در سه ماه اول یال 1391 برابر با 3000 نفر می‌باشد.

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-5-1 حجم نمونه

     انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت [2] (جامعه ) به صورت سرشماری [3] وجود ندارد،لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه گیری [4] اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم [5] این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.

به همین منظور محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزار گرد آوری آن‌ها و ساختار جامعه آماری و غیره نمونه‌ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد انتخاب نماید [6].

بر این اساس و با توجه به محدودیات تحقیق از بین 3000 نفر جامعه آماری متهمین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در استان اصفهان با مراجعه به جدول مورگان، حجم نمونه به تعداد 40 نفر تعیین شد.

3-5-2 روش نمونه گیری

به منظور گرداوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه می‌توان یکی از روش‌های زیر را بکار برد :

الف: گردآوری داده‌ها از طریق شمارش كامل افراد.

ب: گردآوری داده‌ها از طریق نمونه گیری.

در پژوهش‌های علوم رفتاری، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل از چند جنبه برتری دارد، از جمله این جنبه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد :

1- با صرفه بودن.

2- سرعت عمل و کوتاه‌تر بودن زمان مورد نیاز.

3- کیفیت داده‌ها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آن‌ها.[7]

عمده‌ترین مسئله نمونه گیری، انتخاب واقعی نمونه است. ملاحظه‌های نظری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از :    الف) نماینده واقعی بودن نمونه     ب) تصادفی بودن

از جمله روش‌های نمونه گیری، نمونه گیری سیستماتیک یا منظم است. در این روش برای انتخاب یک نمونه به حجم N از یک جامعه به حجم N، ابتدا حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسیم می‌کنیم تا فاصله نمونه گیری مشخص شود :

  سپس یک عدد تصادفی را چنان انتخاب می‌کنیم که کوچک‌تر یا مساوی فاصله نمونه گیری باشد. و این عدد مبنای شروع کار خواهد بود پس از آن فاصله نمونه گیری را با اولین فرد نمونه جمع می‌شود و دومین فرد نمونه تعیین می‌گردد. و به این ترتیب فاصله را به نمونه انتخاب شده اضافه می‌کنیم. و سومین فرد نمونه بدست می‌آید.

مزیت نمونه گیری سیستماتیک، سهولت انتخاب واحدهای نمونه است. این روش نمونه گیری در صورتی بکار می‌رود که : الف) فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه (چارچوب نمونه گیری ) در دسترس باشد. ب) تغییرات در جامعه مورد مطالعه شدید نباشد[8].

در پژوهش حاضر محقق با توجه به امکانات و نوع پژوهش برای نمونه گیری از روش سیستماتیک استفاده کرده است. به طوری که در ابتدا تمامی متهمین ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر لیست شده در مرحله بعد فاصله نمونه گیری از تقسیم تعداد جامعه آمار (3000 نفر ) بر 40 نفر بدست آمد سپس بر اساس فرمول روش نمونه گیری سیستماتیک نمونه‌های مورد نظر انتخاب شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد