پایان نامه ارشد : ارزيابي حقوق زندانيان در اردوگاه مركزي اصفهان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات

روش‌ها و فنون متعددی برای جمع آوری اطلاعات از متهمین به حمل و استعمال مواد مخدر وجود دارد که هر کدام هدف، کاربرد و شرایط خاص خود را دارند. لذا ضروری است که با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند زمان، بودجه، سطح و حوزه مطالعه، ویژگی‌های مخاطبین، فرهنگ و جو سازمانی زندان و… روش مناسبی انتخاب گردید.

از آنجا که جمع آوری اطلاعات از مجرمان حمل و استعمال مواد مخدر، مستلزم بررسی مراجعه به خود متهمین بود لذا از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. پرسشنامه تدوین شده متشکل از مقدمه و سوالاتی در مورد ویژگی‌های تحصیلاتی، وضعیت تأهل، تعداد ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  و محل حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ دهنده و پنج بخش اصلی به صورت 18 گویه تنظیم شده که نمونه‌ای از آن در ضمایم گزارش پژوهش آورده شده است.

3-7 روش تهیه پرسشنامه [1]

3-7-1 روایی / اعتبار [2]

     روایی از واژه « روا » به معنای جایز و درست گرفته شده که به معنای صحیح و درست بودن است.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نا مناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد [3].

   به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش، راه‌های مختلف و متعددی وجود دارد که با توجه به هدف‌های خاص هر آزمون این روش‌ها انتخاب می‌شوند. هنگام سنجش عملکرد یک ابزار پیمایش، معمولاً به چند روش روایی آن را اندازه گیری می‌کنند که جمله این روش‌ها روایی ظاهری [4] و محتوایی [5] است. در زیر به بررسی این روش‌ها پرداخته خواهد شد که جهت برآورد روایی ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه ) پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

3-7-1-1 روایی ظاهری

منظور از روایی ظاهری منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است و زمانی اهمیت می‌یابد که ظاهر سوال‌ها، انگیزش، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید.

روایی ظاهری مبتنی بر مرور سریع سوال‌ها توسط داوران ناکار آزموده مانند خواهر، دوست یا هم‌کلاسی شما است. سنجش روایی ظاهری ممکن است فقط شامل نشان دادن پیمایشتان به چند فرد غیر مجرب باشد تا این افراد ببینند آیا سوال‌ها به نظر آن‌ها خوب است یا نه [6] به منظور بررسی روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش حاضر، آن را در اختیار تعدادی از همکاران قرار داده و پس از جمع آوری نقطه نظرات آن‌ها، نسبت به اصلاح پرسشنامه تهیه شده اقدام شد.

3-7-1-2 روایی محتوایی

این نوع روایی بیانگر آن است که نمونه سوال‌ها، تکالیف یا پرسش‌های ابزار سنجش تا چه حد معرف مهارت‌ها، توانایی‌ها، درک مفاهیم و دیگر رفتارهاست. برای این منظور باید سوال‌های پرسشنامه بر اساس هدف‌های رفتاری و محتوای مورد اندازه گیری تدوین شود.

روایی محتوایی عبارت است از : برداشت‌های ذهنی در خصوص میزان متناسب بودن سوال‌ها از نظر دسته‌ای از افراد که در مورد سوال‌ها اطلاعاتی دارند و در آن‌ها تجدید نظر می‌کنند. سنجش روایی محتوایی نوعاً شامل تجدید نظری سازمان یافته در محتوایی پیمایش است تا اطمینان یابیم واجد تمامی چیزهایی که باید و فاقد تمامی چیزهایی که نباید است. برای تعیین روایی یک ابزار، هیچ گونه روش آماری وجود ندارد، بلکه از قضاوت متخصصان در این باره استفاده می‌شود که سوال‌های ابزار اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه یا حوزه محتوایی هستند [7]. بر این اساس پس از تدوین پیش نویس پرسشنامه، آن را در اختیار 10 نفر از کارشناسان وکلا و قاضیان متخصص و 3 نفر از اساتید با تجربه دانشگاه قرار داده، و از آن‌ها خواسته شد تا در رابطه با پرسشنامه، نظرات اصلاحی خود را بیان نمایند. حاصل دقت نظر آن‌ها در حک و اصلاح محتوای سوال‌ها ( عبارت‌ها ) و شیوه بخش بندی نهایی ابزار، گردآوری اطلاعات و تنظیم پرسشنامه نهایی گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد