پایان نامه ارشد: بررسی اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت درتجارت بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

وجه ضمان:وجه ضمان مبلغی است که ضامن به در خواست مضمون عنه وی را در قبال مضمون له تضمین می کند ،لذا مضمون له می توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به میزان وجه ضمان تعیین شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نماید و عامل تعیین کننده قصور مضمون له می باشد و بانکها هیچگونه دخالتی در این امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پیگیری این امر از طریق مراجع قضایی را داردو بانکها کاملا از مسؤلیت مبری می باشند.     

5-سررسید: حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له می باشد علی الاصول هیج تعهد و تضمینی نمی تواند فاقد تاریخ ویا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاریخ استفاده از اسناد اینگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد محاکم قضایی نمی توانند در خصوص انجام یا عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین رای صادر کنند.

6-موضوع ضمانتنامه برحسب نوع تعهدات فی مابین مضمون له و مضمون عنه تعیین می شود با توجه به حدود مسؤلیت هایی که از تکالیف متعهد یا ضمانت خواه ناشی می شود تعیین موضوع ضمانت نامه کاملا ضروری می نماید چراکه برای وصول وجه ضمانت نامه نیاز به اقامه دلیل و اثبات خواسته ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهای منعقده با مضمون عنه نیز نمی تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنماید .لذا استفاده از یک ضمانت نامه در رابطه با سایر تعهدات مضمون عنه ممکن نیست  و از طرفی صدور ضمانتنامه به صورت عام نیز برای بانک مصلحت نمی باشدبنابراین تعیین موضوع ضمانتنامه هم از نظر سیاست های بانکی وهم از نظر پیشگیری از بروز مشکلات آتی ضروری می نماید.(1) [1]

3-3-1-پرداخت به صورت برات

برات نوشته­ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می­دهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حوالهدهد، بپردازد. کسی که برات را صادر می­کند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ  برات رادریافتمی‌کندگیرندهیا دارنده­ی برات نام دارد(2).[2]

مفهوم برات بین المللی:ماده 2 کنوانسیون راحع به برات و سفته بین المللی مصوب 9 دسامبر 1988مقرر می دارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا  پرداخت  آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن     قید وحداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصریح شده باشد.

1-محلی که برات صادر شده است                                                                                        

2-محلی که در کنار امضای برات کش( محیل) ذکر شده است                                                      

3-محلی که در کنار اسم براتگیر محا علیه ذکر شده است                                                            

4- محلی که در کنار اسم دارنده برات ( محال له   )ذکر شده است                                                   

5-محل پرداخت                                                                                                                 

بررسی عوامل دخیل در برات

قید کلمه برات در روی ورقه

سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگی­هایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او می­کند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا می­کند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماً باید متضمن آن باشد. مع­ذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید می­گردد.

1-  – جمشیدی محمد رضا ,ضمانتنامه های بانکی،چاپ سارگل، 1390. صص8-9 

2- اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک) انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت/ اسناد تجاری، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، چاپ اوّل، جلد سوم، صفحه 37 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3/ نظر ی و کاربردی، اسناد تجاری، بانکی، خزانه، و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، اسناد تجارتی، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اوّل، جلد 3، صفحه 11.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد