پایان نامه ارشد: مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

1عوامل موثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت

عامل مهمی که  در تجارت بین الملل به انتخاب بهترین شیوه پرداخت اهمیت می بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خریدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسایلی نطیرقوانین و مقررات مختلف وعرفهای تجاری متفاوت وسایر موارد تاثیر گذار دیگر را در امر تجارت بین الملل مطرح می سازداز این جهت یک تاجر بین المللی لازم است تا با در نظر گرفتن یکسری عوامل نظیر عوامل فیزکی ،روانی ،سیاسی و اقتصادی ، قوانین ومقررات و وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترین شیوه پرداخت نمایدتا بتواند در عرصه تجارت بین الملل موفق عمل نماید و به مطلوب خود دست یابد.

1-2-1- عامل فیزیکی

بعد مسافت مهمترین مسئله ایست که به عامل فیزیکی اهمیت می بخشد وتاجررا مجبور می سازد تا در انتخاب بهترین شیوه پرداخت توجه خاصی را بدان مبذول دارد.

دوری راه و فاصله مابین اقامتگاه تجاری فروشنده و خریدار که معمولا هر کدام در کشوری متفاوت از کشور طرف مقابل هستند به غیر ازاین مسئله که هردودارای دو نظام حقوقی متفاوت هستند مسائل تاثیرگذار دیگری نظیر هزینه های حمل وبیمه ؛ومخاطرات احتمالی همچون خطر دزدی دریای در حملهای از طریق دریا ,ویا بازرسی های متعدد ناشی از عبور از کشورهای مختلف که هرکدام قوانین امنیتی مخصوص به حقوق داخلی خود را دارند و در زمان رسیدن کالا به مقصد موثر است و دیگر مخاطراتی که ارتباط مستقیم با بعد مسافت دارندرا مطرح می نماید که مجموع این عوامل به اهمیت بررسی عامل فیزیکی می افزاید.

2-2-1-عامل روانی

 یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب بهترین شیوه پرداخت عامل روانی است معمولا در اکثر موارد طرفین یک قرارداد تجاری شناختی هر چند ناچیز از یکدیگر دارند بویژه در تجارت داخلی که معمولا اخبار تجاری بسیار سریعتر از تجارت بین الملل منتشر و به گوش سایر تجار می رسدو همین شناخت اندک خود راه را برای شناخت بیشتر و زمینه سازی جهت جلب اعتماد بیشتر و تجارتی مبتنی بریک اعتماد دو طرفه هموار می سازد که نقش زبان مادری یکسان وعرفهای تجاری یکسان را در تسریع این جلب اعتماد مشترک نمی توان نادیده انگاشت در تجارت بین الملل معمولا چون تجار طرفین یک قراردادمتعلق به دو کشور متفاوت و دارای دو زبان متفاوت هستند این شناخت و جلب اعتماد به کندی صورت می پذیرد و حتی گاهی اصلا صورت نمی پذیرد و تجار در شرایطی مجبور به معامله ای می شوند که شناخت کافی از طرف منقابل و اعتبار تجاری او ندارند و این امرگاهی  زمینه ساز سو ءاستفاده را فراهم می آورد چرا که ممکن است ثمن کالا یا خود کالا با آن اوصافی که در قرار داد ذکر شده به دست خریدار ویا فروشنده نرسد از این جهت تجار در عرصه تجارت بین الملل همواره تلاش می نمایند تا با انتخاب یک شیوه درست و مناسب پرداخت بر این مشکل غلبه نمایند و خلا نبود شناخت کافی و اعتماد لازم را بواسطه آن پر نمایند.

 3-2-1- عوامل سیاسی و اقتصادی

عوامل سیاسی و اقتصادی که در غالب بحرانهای اقتصادی  همچون ,تحریم ها , رکود شدید اقتصادی ویا نا آرامی های سیاسی نظیر شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان می دهد راهرگز نمی توان در انتخاب یک شیوه مناسب توسط یک تاجر بین المللی نادیده انگاشت این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسیار زیاد و جبران نا پذبری را نظیر ازبین رفتن کامل سرمایه اختصاص داده شده به آن تجارت یا مفقود و صدمه دیدن کالا در جریان نا آرامی های سیاسی  ویا ورشکستگی یکی از طرفین در حین تجارت ناشی از رکود شدید اقتصادی کشوری که مشکلات اقتصادی داردبه تاجر وارد نماید از اینرو  تاجر می کوشد تا برای جلو گیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طرف مقابل اقدام به تصمیم گیری نماید تا بهترین شیوه پرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بیشتر از منافعش انتخاب نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد