پایان نامه بررسي حقوق آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

بزهكاري در داخل زندان

اصولاً غرايز و نیازمندی‌های انسان اگر به طريق مشروع و قانوني ارضاء و تأمين نگردد، خود می‌تواند از موجبات بزهكاري شمرده شود. پس تا وقتی‌که نياز هست مسأله تأمين نياز باقي است و جلوگيري از  ارتكاب جرم يا ساير اعمال انحرافي تنها به صورت تغيير نيازها يا پيدا كردن راه‌های متفاوت براي تأمين آن‌ها ممكن می‌گردد. از جمله نیازمندی‌هایی كه در انسان وجود دارد، ارضاء غريزۀ جنسي است كه بايد تأمين گردد. زندان به دلیل ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی كه دارد مانع از آن می‏شود که اين غريزۀ نهادي به طور طبيعي و مشروع اشباع و ارضاءگردد، در نتيجه سبب بروز انحرافات جنسي در ميان زندانيان می‌گردد. هرچند كه در زندان‌های كشور برنامه‌های ملاقات خصوصي وجود دارد كه زندانيان متأهل می‌توانند در نوبت‌های معين، چند ساعتي را در محل خاص تدارك ديده شده در زندان با همسرانشان ملاقات كنند و به ارضاي تمايلات جنسي خود بپردازند ولي اين امر با توجه به حجم زندانيان در زندان‌ها و امكانات زندان و موانع و مشكلاتي كه در اين امر وجود دارد كافي نمی‌باشد همچنين اگر زندان از امکانات و اسباب سرگرمي و تفريحي و ورزشي و اندازه نياز و قدر لازم برخوردار نباشد، قهراً زمينه بروز  ارتكاب  اعمال ممنوعه‌ای نظير قمار و شرط بندي فراهم شده و گسترش خواهد يافت.

چنانچه نياز معتادين و اعتياد آن‌ها با درمان صحيح و عکس‌العمل مناسب پاسخ داده نشود، خود موجب ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن می‌گردد و حتي ممكن است به تغيير نياز منجر شده و سبب انحراف جنسي گردد. «قاتلين به دلیل طولاني بودن محكوميتشان و اينكه عفو شامل آن‌ها نمی‏شود به انحراف كشيده می‌شوند، زيرا در اين خلاف هم مسأله سرگرمي مطرح است و هم ارضاء نيازي كه به شكل طبيعي قابل دسترسي نيست[1].» كما اينكه درباره معتادين نيز گفته شده است : « موادی‌ها به دو دليل به انحراف كشيده می‌شوند : الف) مسأله سرگرم شدن و جايگزين كردن يك وسيله سرگرمي به جاي استعمال مواد  ب) مجرمين موادي در طول مدت اعتياد به تدريج غرايز جنسي اشان كم شده و دچار يك نوع رخوت و سستي می‌شوند. بعد از ترك اعتياد در زندان مجدداً اين غرايز خفته در آن‌ها بيدارمی‏شود که نتيجۀ آن انحراف جنسي است[2]

ضمن اينكه ساير تخلفات و جرايم ارتكابي داخل زندان نظير خودزني،ايراد ضرب و جرح و حتي قتل، سرقت و غيره را تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال خاص حاكم بر زندان انجام می‌گیرد، نبايد از نظر دور داشت.

1-10-1-3 پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي

مجرمين و محكومين بي سابقه و بي تجربه كه براي تحصيل مجازات حبس، روانۀ زندان می‌شوند، در شرايط روحي نامساعد ناشي از محيط نامأنوس زندان قرار می‌گیرند و براي اينكه از وضعيت رنج آور رهايي يافته و از انزوا خارج شوند، ناگزير بايد خودشان را با محيط زندان تطبيق دهند. بر اين اساس رفته رفته، تمايل و رغبت آنان براي ايجاد ارتباط به سمت کسانی رفت كه داراي سابقۀ تبهكاري بيشتري بوده و به دفعات به زندان آمده‌اند و به دليل حرفه‌ای بودن و شرارت و سابقه‌شان نفوذ و سلطۀ بيشتر بر محيط زندان دارند و به اصطلاح زندانيان رئيس باند می‌باشند. در نتيجه ارزش‌هایی از زندانيان سابقه دار به زندانيان تازه وارد و بي سابقه القا شده و بر آنان حاكم می‏شود ارزش‌های ضد اجتماعي خواهد بود. از آنجائيكه سازمان شخصيت بزهكاران از استحكام و ثبات شديد و قوي برخوردار نيست لذا در مقابل اين تهاجم فرهنگي و ضد ارزش‌ها نمی‌توانند مقاومت و پايداري مناسب نشان دهند، بلكه اعتماد متقابل به يكديگر امر حتمي جماعتي است كه با هم در يك محيط به سر می‌برند و ضامن اين اعتماد، هنجارهايي است كه زندانيان بين خود رواج می‌دهند[3].

با كسب همين ارزش‌های ضد اجتماعي است كه نه تنها قباحت و زشتي اعمال مجرمانه از بين رفته و زايل می‌گردد، بلكه ممكن است اين اعتقاد و شكل گيرد كه  مجازات را نوعي ظلم و ستم بر خودشان تلقي كرده، در نتيجه جرايم  ارتكابي را اعمالي تلافي جويانه و انتقامي و كاملاً موجه و اخلاقي بدانند و همين امر سبب پيدايش  مكانيسم توجيه گرايي و دليل تراشي شده و بدبيني به قانون و دستگاه قضايي را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های بررسی‌های به عمل آمده درباره زندانيان كشور حكايت از آن دارد كه عواملي نظير تفكيك و طبقه بندي نامناسب زندانيان، اطالۀ دادرسي، برخوردهاي غير اخلاقي و غير انساني مراجع انتظامي و محاكم قضايي و به عبارت ديگر عدم رعايت حقوق شهروندي، افزايش سابقه و افزايش بيكاري می‌تواند در ايجاد افزايش حالات فوق‌الذکر مؤثر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد