پایان نامه بررسی ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی

دانلود پایان نامه
  • مفهوم اصطلاحي انحراف و اختلال جنسي

در این بخش مفهوم انحراف و اختلال جنسی ،ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین اثرات هر یک از آنها با توجه به شدت تخریب روابط صحیح جنسی بررسی و تحلیل می شود.

1-1-6-1 مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي:

انحراف و اختلال جنسي معاني تقريباً نزديك بهم دارند ،  حتي بعضي از نويسندگان بين آنها تفاوتي قائل نيستند و تمامی  مصادیق آنها را تحت عنوان انحرافات جنسي مورد مطالعه قرار مي دهند با اين حال در نظر اغلب روان شناسان انحراف جنسي از اختلال جنسي متفاوت است.

فرويد: ارضاء تمايلات جنسي را به نحوي كه از اصل توليد مثل خارج باشد انحراف جنسي مي نامد درحاليكه اختلال رازماني مطرح ميكند كه در زندگي فردي و اجتماعي نا به ساماني ايجاد شده و جريان عادي زندگي را بر هم زده باشد.

براساس مطالب فوق ميتوان گفت: انحراف جنسي ، عدول از هنجارهاي مربوط به مسائل جنسي است زمانيكه فرد به فهم درستي از غريزه ي جنسي دست نيابد و آنرا در مسير مناسب هدايت نكند ممكن است رفتارهايي از او سر زند كه مطابق هنجارهاي جنسي پذيرفته شده جامعه نبوده وبين انحراف جنسي باشد ، مانند بچه بازي ، حيوان بازي ، عريان گرايي ، خودآزاري ، ديگر آزاري ، چشم چراني و…

نكته قابل ذكر اينكه ممكن است صورت خفيف هر يك از انحرافات جنسي د ر هر فردي مشاهده شود مثلاً چشم چراني ممكن است در افراد بسياري خصوصاً مردان يافت گردد اما بايد دقت كرد كه زماني به آن انحراف جنسي اطلاق ميگردد كه فرد چشم چران  رضايت جنسي خود را به وسيله ي چشم چراني از قبيل ديدن دستگاه جنسي ساير افراد مخصوصاً زنان به دست مي آورد.

1-1-6-2 مفهوم  اصطلاحي اختلال جنسي:

اختلال جنسي به حالتي اطلاق ميگردد كه از مسير معمول روابط جنسي انحراف حاصل شود اما فراتر از انحراف جنسي است درواقع  انحراف از مسير  اختلال جنسي به حدي است كه در زندگي فرد خلل ايجاد مي نمايد فرويد تاكيد ميكند اختلال جنسي به صورت حاد زندگي را خطر مي اندازد در حقيقت تفاوت اصلي انحراف و اختلال در اين است كه در انحراف جنسي فرد مبتلا كاملاً به عمل خود آگاه است در حاليكه اختلال جنسي موجب از بين رفتن اراده ميگردد و فرد مبتلا به آن اعمال خاص مربوط به بيماري ،اراده ي خود را از دست مي دهد.(فرخی پور،1389)

حتي ممكن است بعضي از مصاديق اختلال جنسي به جنون نزديك شوند كما اينكه به عقيده “ريچارد كرافت اوبينگ ” مبتلايان به مرده پرستي تقريباً داراي نوعي سايكوز( جنون ) هستند  در آخر لازم به ذكر است كه طبق آخرين استاندارد اعلام شده از سوي انجمن پزشكي آمريكا اختلالات و انحرافات جنسي تحت عنوان اختلالات جنسي مطرح شده  و به سه دسته تقسيم مي گردند. كه دسته دوم آن همان انحرافات جنسي است كه دانشمنداني چون فرويدذكر كرده بودند.

و دسته اول  نارسايي هاي كاركرد جنسي است كه با آشفتگي در تمايل جنسي و تغييرات رواني و فيزيولوژيكي مشخص می باشد.

هم اکنون هزاران سایت و از جمله صدها سایت فارسی زبان در اینترنت به ارائه خدماتی چون دوست یابی آن لاین می پردازند. در حال حاضر هزاران سایت اینترنتی وجود دارد که حاوی تصاویر مستهجن است تصاویر موجود در این سایت ها بسیار وقیح و زننده است اشکال گوناگونی از هرزه نگاری در اینترنت روبه فزونی و گسترش است تصاویر و فیلم های مستهجن تبلیغات و آگهی های بازرگانی که آشکارا حاوی اشارات غیر اخلاقی هستند از نمونه های این هرزه نگاری به شمار می روند.

متاسفانه دستیابی به هرزه نگاری در اینترنت بسیار ساده است  و دانش مردم نیز نسبت به هرزه نگاری بسیار کم است کسانی که ماهیت مخرب هرزه نگاری را درک کرده اند باید این مفهوم را به هرکسی در دنیا برسانند تصویرهایی که بسیار خجالت آور است و باید تلاش بین المللی به توقف انتشار چنین تصاویری همت گمارد که به راحتی قابل دسترس است و بهترین راه برای جلوگیری از اثر تخریبی هرزه نگاری آگاهی دادن به مردم از خطرناک بودن آن است.

اگر مردم بدانند نهایت کار اینترنت چیست ، جلوی هرزه نگاری را میگیرند  لذا باید این مسئله را به همگان متذکر شویم.

1-1-7محتوای مستهجن جنسی:

جوانان به چه دلیل براییافتن اطلاعات جنسی به اینترنت رو می آورند ، از جمله اطلاعاتی که نمیتوانند از والدینیا مدارس خود بدست آورند و نیز در یافتن پاسخی برای سئوالاتی که مطرح کردنشان خجالت آور است و اصولا هنگامی که براییافتن مسائل مورد نیاز و علاقه خود در مورد رشد بدن و فعالیت های جنسی به اینترنت رجوع می کنند غالبا با تصاویر و مطالب مستهجن نا خواسته مواجه میشوند. سایت هایاطلاع رسانی غیرعلنی نیز محتویات جنسی را به صورت تفریح و رقابت و کالایی نشان میدهند که در آن مردان ومردانگی نشانه قدرت و زنان تجسم تسلیم بودن میباشند.(میربد،1387)

نتایج مطالعاتی که در آن نوجوانان با محتوای مستهجن جنسی برخورد کرده اند نشان میدهد که میزان http://lawfile.ir/جنسی و ارتکاب جنسی یا قربانی شدن در اینترنت از عوارض مواجه با چنین محتوای نامناسبی است.

1-1-8مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)

هرزه نگاری معادل کلمه پورنوگرافی است که از کلمات یونانی «Porno» و «Graphy» گرفته شده استکه  در لغت به معنای هرزه نگاری و نوشتن موارد مستهجن آمده ( پورنو: فاحشه؛ گرافی: نگاشتن). مواد و موضوعاتی که شامل توصیف صریح یا نمایش ارگانهای جنسی یا فعالیت آنها به منظور تحریک جنسی است؛ این امر، غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف است(رحمانیان وحبیب زاده،1390ص89). هرزه نگاری در سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی، به پژوهش ها و نوشته هایی درباره فاحشه گری گفته می شود اما به طور کلی، هر نوع نمایش اعمال جنسی به روش فنی و هنری می باشد؛ نشان دادنی که همواره متوجه یک جمع مخاطب خواهد بود و در بسیاری موارد هدف از آن برانگیختن شور جنسی است. در فرهنگ حقوقی بلک نیز آمده است: نمایش محتوای فعالیت جنسی یا رفتار شهوانی( همچون نوشته ها، عکس ها و فیلم ها) به قصد تحریک انگیزه های شهوانی. که در چند دهه اخیر با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند ،صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای هرزه نگاری ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است ،البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.

در واقع، میتوان گفت هرزه نگاری هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی است که هیچگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند[1].(بای و پور قهرمانی،1388ص100).

قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین حمایت خود را متوجه هرزه نگاری  کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک[2]، درباره فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک[3]، مصوب 5  می  2000 که مفتوح برای امضاء الحاق و پذیرش بوده و از 8 ژانویه 2002 هم قدرت اجرایی یافته است[4].هرزه نگاری  کودک به این صورت تعریف شده است: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی.

از دیدگاه اقتصادی گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال 1998،حجم در آمد سالیانه صنعت هرزه نگاری را از طریق اینترنت بین 750 میلیون دلار تا  1 میلیارد دلار تخمین زده است.این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در استفاده از فناوری های جدید پخش ویدیو به حساب می آیدو تنها نکات مخالفت با هرزه نگاری به طور کلی از دو منبع سرچشمه می گیرد ،اعتقادات دینی و فمنیستی که در این مخالفت ها بعضأ شکل قانونی در کشورهای مختلف می گیرند که یکی از موارد مطرح شده در این مخالفت ها امکان http://lawfile.ir/به هرزه نگاری است.(WIKIPEDIA).

1-1-9تاریخچه و نقش یهود در این صنعت،اثرات و ویژگی ها:

یهود (صهیونیست)از سالها قبل در صدد جنگ نرم روانی و تأثیر بر جوامع اسلامی بوده است ،با این تفکر از طرق مختلف منجمله ترویج آثار هرزه نگاری در فضای مجازی سعی در رسیدن به هدف دراز مدت خود داشته و دارد.که در این گفتار علاوه بر تاریخچه ،تأثیرات و برخی ویژگیهای آن را ذکر می کنیم.

1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود

هرزه نگاری از سالیان دور حتی سالیان نخست زندگی انسان وجود داشته است و می توان شواهدی از آن را در طول تاریخ یافت، اما این جرم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیوع فراوان یافت. آنچه به صورت هرزه نگاری از برخی مآخذ قدیمی به دست آمده است، نشان می دهد این جرم در اوایل بیشتر ناظر به زنان بوده است. با فناوری صنعت چاپ و امکان نشر این گونه موضوعات مجرمانه، نقطه عطفی در هرزه نگاری پدید آمد.

سیر تحول هرزه نگاری ، بیانگر تغییر الگوی آن از تصویر کاغذی وعکس های مجلات و نشریات خاص اینگونه امور به تصاویر مستهجن متحرک فیلم های ویدیویی مستهجن، اصوات مستهجن و مانند آن است. نشریات، کتاب ها، متون و تصاویر(فیلم و اسلاید) مستهجن به تدریج گسترش یافته و بیشتر نقاط جهان را فرا گرفته  است. در ایران با وارد شدن ویدیو در دهه شصت و گسترش استفاده از آن در دهه هفتاد، فیلم های مستهجن در انواع مختلف وارد کشور شد و تکثیر و استفاده از آن به صورت رایج ولی مخفیانه درآمد. به تدریج، امکان ذخیره تصویر مستهجن میسر شد و این امر مستلزم ذخیره سازی تصاویر و فیلم ها به صورت آن لاین شد. امروزه صنعت مونتاژ تصویرکه قبلاً باید غیر دیجیتال انجام می شد با استفاده  از نرم افزارهای مربوط به روی اینترنت تولید، تکثیر و عرضه می شود. ایجاد سایت های حاوی اینگونه تصاویر و فیلم ها و افزایش چشمگیر آنها بر حجم معضلات افزوده است.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

Author: مدیر سایت