پایان نامه بررسی اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

امضا یا مهر صادرکننده

برات یک سند محسوب می­شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی­شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.

4-3-1-پرداخت به روش  وصولی

وصول به معنی دریافت و گرفتن می باشد وهمانگونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده  بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می شوند ودر صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی

 نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.

منظور ازاسناد مالی و تجاری چیست؟

financial documentsاسناد مالی

قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره 22اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر می دارد .اسناد مالی عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می باشد متفاوت هستند .

Commercial documentsاسناد تجاری

قسمت ب 2بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر می دارد .اسناد تجاری عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.

طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی

واگذارنده يا اصيل- Principal: فردي است كه انجام وصولي را به بانك واگذار مي نمايد كه عموماً فروشنده ( صادركننده ) است .

بانك کارگزار– Remitting Bank : بانكي است كه اصيل انجام امور وصولي اسنادي را به آن واگذار مي كند.

بانك وصول كننده – Collecting Bank : هر بانكي به جز بانك ارسال كننده كه در امر وصولي نقش دارد.

بانك ارائه كننده – Presenting Bank : بانك وصول كننده اي است كه اسناد را به برات گير ارائه مي دهد.

برات گير- Drawee : شخصي است كه اسناد، وفق دستور وصولي، بايد به وي ارائه گردد.

نکاتی که خریدار و فروشنده باید در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند

نکاتی که فروشنده باید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد

پس از اينكه فروشنده، روش وصولي اسنادي را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اينكه بانكها اسناد را كنترل نمي كنند، بايستي اطمينان حاصل كند كه :

1-تمام الزاماتي كه در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاري مورد توافق قرارگرفته است، رعايت شده است.

2-اسناد به درستي و به صورت كامل وفق قرارداد تجاري صادر شده است.

3-اسناد به درستي امضا و تاييد شده اند.

4-بارنامه، بيمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاري صادر و در صورت نياز به درستي ظهرنويسي شده اند.

5-به منظور جلوگيري از تاخير در انجام امور وصولي، نام و آدرس كامل برات گير و ديگر موارد قيد شده در بند ب ماده 14 مقررات URC522 ، در دستور وصولي درج گرديده است.

6-جزئيات مربوط به بانك ارائه كننده اسناد شامل نام كامل، آدرس پستي، سوئيفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولي اشاره شده است.

7-چنانچه دستور وصولي با برات همراه مي باشد، بايستي مشخص كند كه واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذيرد يا خير. بدون وجود چنين دستوري؛ بانك وصول كننده ( ارائه كننده ) هيچگونه تعهد و مسئوليتي براي اقدام به واخواست ندارد. به عبارت ديگر، بايد اطمينان حاصل كند كه دستورات لازم در صورت عدم قبولي يا عدم تطبيق با ساير دستورات به روشني بيان گرديده است.

8-شرايط تحويل اسناد در قبال پرداخت و يا قبولي به صورت واضح و غير مبهم مشخص شده است.

9–در ارتباط با هزينه هاي بانك و هرگونه هزينه اضافي و مخارج وصولي، ماده 21 مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولي به روشني مشخص مي باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد