پایان نامه بررسی اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی

درایران نخستین بانک ایرانی در سال 1304به نام بانک سپه تاسیس شدو2سال بعددر تاریخ 14/2/1306قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده 5قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(1).                                                                  

بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابراین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابراین در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش [1]یافت .(1)

3-4-1-تاریخچه برات: سابقه برات به تاريخ روابط بازرگاني در قرون چهارده و پانزده ميلادي باز م يگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نميشناخت اما بازرگانان اين اسناد را به عنوان جايگزيني براي پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه هاي اختصاصي آنان نيز كه براساس حقوق بازرگانان به دعاوي رسيدگ مي كردند، آنها را معتبر مي شناختند. به تدريج كه اهميت و كاربرد اين اسناد افزايش ي يافت، اعتبار حقوقي آنها هم رو به تزايد نهاد تا اينكه در انگلستان در سال 1822 به موجب ”قانون بروات انگلستان“ 2 و در ايالات متحده در سال 1866 به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشكل“ 3 اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانين مدون مور شناسايي و تاييد قرار گرفتند. امروزه برات در آمريكا تحت حاكميت ”قانون تجارت متحدالشكل ايالات متحده“ 4 و در بريتانيا تحت حاكميت ”قانون بروات“ 5 و در بيش از بيست كشور ديگر دنيا تحت حاكميت ”كنوانسيون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال 1930 قرار دارد[2]. (2)

4-4-1-پیشینه ای از وصولی اسنادی

وصولی اسنادی نیز یکی از روشهای پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن 1995توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه 1996به مرحله اجرا در آمد.

1-کاشانی ،سید محمود،ضمانت نامه های بانکی،موسسه عالی بانکداری جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول ،1387،ص3.                         

2-هداوند میرزایی ،سیمین دخت،برسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،دانشگاه آزادتهران مرکز ،پایان نامه،1382،ص17.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد