پایان نامه بررسی مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي

دانلود پایان نامه
  • تعاریف اصطلاحات

لازم است قبل از ورود به مفهوم هرزه نگاری برخی عبارات نزدیک به این اصطلاح را بررسی کرده و سپس هرزه نگاری را به طور جامع نقد کنیم .

1-1-1رفتار جنسی:

قبل از پرداختن به سایر مباحث مرتبط باهرزه نگاری لازم  دیده شد  که توضیحاتی در مورد رفتار جنسی ارائه گردد. رفتار جنسی مجموعه ای از افکار ، رویه ها ، عملکردها ، بایدها ونبایدها ، باورهای شخصی ،هنجارهای فردی و خانوادگی ، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد در ارتباط با جنس مخالف و امور جنسی است. رفتار جنسی از دیدگاهی مانند یک موجود زند ه ، تولد ، رشد ، و افول دارد، با دوران بلوغ رفتار جنسی در رفتار دختر وپسر نوجوان   شکل  گرفته و با کسب اطلاعات و تجربه های مختلف مراحل رشد و بالندگی را گذرانده و با سپری شدن دوران میانسالی سیر نزولی را طی کرده  وبا رسیدن به کهنسالی به دوران افت و خاموشی خود خواهد رسید.(کاوه ،1386)

همچنین شخصیت از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که رفتار جنسی قسمتی از آنرا تشکیل میدهد. بهبود رشد ، پیشرفت در یک قسمت بربخش های دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود بنابراین بهبود و عملکرد دولت قسمت های مختلف شخصیت بر رفتار جنسی تاثیر مثبت خواهد گذاشت در واقع هر فردی رفتار جنسی خاص و متناسب با شخصیت خویش دارد به عبارتی فرد درون گرا رفتار جنسی متفاوت با فرد برون گرا خواهد داشت فردی که دارای باورهای انسانی و معنوی باشد رفتار جنسی اش با فردی که دارای چنین باورها و اعتقاداتی نباشد متفاوت خواهد بود به همین صورت فردی که رفتار و شخصیت  سالمی داشته باشد معمولاً رفتار جنسی ناسالمی نیز نخواهد داشت.

 

1-1-2جذابیت غریزه جنسی:

جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،1386)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

1-1-3 تنوع طلبی:

معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.

به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های  روی آوردن به هرزه نگاری است.

1-1-4 دنیایی عاری از اخلاق:

اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون  رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که  برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای  بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،1386)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را ب رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

1-1-5 جرائم جنسي:

در ميان جرایم ، جرم جنسي از حساسيت خاصي برخوردار است  زيرا با حيثيت و آبروي افراد وحتي جامعه در ارتباط است و به همين دليل حائز اهميت، براي آشنايي با اين جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحليل ميگردد.(فرخی پور ،1389)

1-1-5-1مفهوم لغوي:

در ارتباط با مفهوم “جرم جنسي ” لغت نامه ها معترض اين عنوان نشده اند دليل آن نيز روشن است زيرا واژه ي مزبور مركب از دو اسم  جرم وجنس   به همراه يا نسبت است و هردو  واژه ي مذكور از نظر لغوي معنا شده اند و همانطور كه ميدانيد نيازي به تعريف واژه هاي مركب نيست جرم در لغت يعني گناه ، خطا و تعدي و از لحاظ معنايي مترادف بزه است واژه ي جنسي در فرهنگ لغت معين به معناي آنچه كه مربوط به امور شهواني باشد آمده است بنابراين مفهوم لغوي جرم جنسي مشخص مي گردد جرم جنسي د رلغت يعني هر گونه خطا يا گناهي  كه مربوط به امور شهواني باشد

 1-1-5-2 مفهوم اصطلاحي:

كتب و ساير منابع حقوقي به ندرت معترض جرم جنسي شده اند و مقنن نيز بدون تعريف جرم جنسي به ذكر مصاديق آن پرداخته است با اين حال حقوقدانان عرب در تعريف جرم جنسي مي نويسد ، ” اعمالي كه شخص براي ارضاي غريزه جنسي مرتكب مي شود و مخالف رسوم و عادت هاي اجتماعي است كه فرد در آن زندگي ميكند ” در اين تعريف به انگيزه ي ارتكاب جرم جنسي توجه شده است هر چند از اين جهت كه جرم جنسي براي ارضاي غريزه ي جنسي  ارتكاب مي يابد نظر مذكور صحيح است اما به نظر مي رسد تعريف بيشتر به تعريف جرم جنسي از منظر علوم اجتماعي نزديك باشد زيرا جرم جنسي را مخالف رسومي تلقي ميكند كه مورد قبول اجتماع است.

در جاي ديگر آمده است: ” جرم جنسي به طيف وسيعي از رفتارهاي جنسي غير اجتماعي اطلاق ميشود كه در قوانين هر كشوري جرم انگاري شده است و براي آن مجازات تعيين گرديده است جرم جنسي به اشكال متعددي واقع ميشود و تنها  محدود به مقاربت هاي فاقد رضايت بزه ديده نمي شود بلكه شامل هر گونه رفتار جنسي غير قانوني از لمس تا تجاوز را در برمي گيرد تعريف حاضرهر چند كاملتر از تعريف سابق است لكن علاوه بر طولاني بودن تعريف نكته اي راجع به آن لازم به ذكر مي باشد که قانون مجازات ايران مبيني بر فقه اسلامي است كه روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنين ممكن است قانون كشوري ، عملي را جرم جنسي بداند كه در قانون ايران  جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نبايد نسبت به روابط جنسي حتي اگر جرم نباشد بي تفاوت بمانند زيرا كه ممكن است زمينه ساز جرائم ديگر شوند و ليكن در تعريف جنسي قانون كشور خودمان بايد در نظر قرار گيرد. بنابراين با توجه به توضيحات فوق تعريف جامع جرم جنسي بدين نحو است.

جرم جنسي به هر گونه عملي اطلاق ميشود كه ارتباط مستقيم  با امور جنسي داشته و در جهت ارضاي غريزه ي جنسي ارتكاب يافته و در قانون نيز مستوجب مجازات باشد  نكته قابل ذكر اين است كه نيازي نيست غريزه ي جنسي از ارتكاب جرم جنسي ارضاء گردد ، همينكه جرم براي ارضاي غريزه ي جنسي ارتكاب يافته باشد براي اطلاق جرم جنسي به آن البته با وجود ساير شرايط كفايت ميكند.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

Author: مدیر سایت