پایان نامه درمورد سلفی، فعالیت، مذهبی، وهابیت

دانلود پایان نامه

مرزهای فلسطین را تا اعماق لبنان در برگرفته بود.
بر علما و اندیشمندان مسلمان واجب است که با دقت و تدبیر در چالش های وحدت إسلامی در لبنان، برای از بین بردن این موانع و یا برای تبدیل این چالش ها به فرصت های تقریبی تلاش کنند.

فصل اول: استکبار جهانی و اسرائیل
استکبار جهانی به محوریت اسرائیل از طریق برخی سیاستمداران لبنانی و رسانه های قدرتمند خود همواره ایجاد و تعمیق اختلافات مذهبی در لبنان، گام بر داشته است و راه کارهای مرموز و مؤثری برای رسیده به این هدف تدارک دیده است.
اسراییل و آمریکا هستند که همواره علیه مسلمانان توطئه می کنند و عامل بحران در همه کشورهای اسلامی هستند. دشمنان إسلام همواره بیشترین بهره را از تشتت و اختلاف های مسلمانان برده اند و از هیچ فرصتی برای ایجاد و یا تعمیق این اختلاف ها فروگذار نبوده اند. دشمنان إسلام برای سیطره بر منافع سرزمینی و جلوگیری از بیداری مسلمانان، بهترین چاره را در تفرقه بین أمت مسلمان می دانند و از این روی است که هرچقدر بین مسلمانان اختلاف و نزاع شدت می گیرد بر قدرت و شوکت دشمنان إسلام افزوده می شود و ضعف جهان إسلام بیشتر و بیشتر می شود.
سیاست معروف “تفرقه بینداز حکومت کن” هیچ گاه از میز کار اسرائیل و آمریکا جمع نمی شود و بلکه هر روز با مدل و لباس جدیدی عرضه می شود و در این بین مسلمانان هستند که باید با تدبیر و هوشیاری با تمسک به آیات قرآن و سنت رسول خدا، با حفظ اتحاد خود در جهان إسلام سیاستی در پیش بگیرند که نقشه های دشمنان در استعمار و استثمار جهان إسلام نقش بر آب شده و إسلام قدرت حقیقی خود را باز یابد.
تفرقه و نزاع بین پیروان مذاهب یکی از مهم ترین سیاست های کشورهای غربی و اسرائیل است و استعمار ایمان دارد که حفظ منابع و منافع قدرت هایشان زمانی تامین و تضمین می شود که ابتدا مسلمانان از پیکره اسلامی جدا و گرفتار جنگ و ستیز یا به نوع اختلاف مذاهب شوند، بدین معنی که هر چه مسلمانان با یکدیگر اختلاف بیشتری داشته باشند به همان میزان منافع آنها بهتر تامین می شود.
کشور لبنان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و مرز مشترک با رژیم إشغالی اسرائیل و منافع و منابع سرزمینی خود همواره مورد طمع استکبار و استعمار بوده است و لبنان در طول تاریخ هیچ گاه از دسیسه و سیاست های استعماری غرب و آمریکا در امان نبوده است و چه بسا جنگ های داخلی لبنان نیز از خارج از لبنان هدایت می شده است.
باید دانست که دشمنان اسلام از وحدت مسلمانان در هراسند و این هراس به جهت این است که اگر مسلمانان با دور ماندن از تفرقه و دودستگی، جایی برای استکبار و استعمار در جهان إسلام باقی نخواهد ماند.
شیخ محمد زعبی362 می گوید: شکی نیست که استعمار و صهیونیست نقش بزرگی را در شعله ور کردن فتنه و اختلاف مذهبی بازی می کنند و این همان کاری است که فرعون انجام می داد هم چنان که خداوند می فرماید: فرعون در زمین برترى جویى کرد، و اهل آن را به گروه هاى مختلفى تقسیم نمود، گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏کشاند.363 این همان فعالیت های امروز آمریکا و اسرائیل است که برای تعمیق اختلاف مذهبی بین مسلمانان صورت می گیرد.364
دکتر عبدالله حلاق در تقسیم بندی أسباب اختلاف مذهبی می نویسد: سعی غرب و در رأس آن آمریکا از طریق فعالیت های فرهنگی و مراکز مطالعات سیاسی و رسانه ها، به دنبال فتنه و اختلاف مذهبی بین مسلمانان است تا از این طریق بر جهان إسلام حاکمیت داشته باشد.365
دکتر محسن صالح366 رسانه های اسرائیلی را بزرگترین فعالیت برای تعمیق اختلاف بین مسلمانان لبنان می داند و می نویسد: در راستای تحریک و تعمیق دوگانگی و شکاف بین لبنانی ها، هر سخنی که به دروغ و بهتان و إفترا از رسانه های صهیونیستی بخش می شود، در رسانه های آمریکایی و روزنامه های عربی و خارجی و مواضع سیاستمداران و عالمان لبنانی منعکس می شود.367
مدیر سابق شبکه المنار می گوید: بنا به گفته امام خمینی، اسرائیل در رأس همه مشکلات است. اسرائیل عامل ناآرامی، ترس و تهدید و ترور در منطقه است. اسرائیل نماد و تمثال بدی هاست و همچون یک غده سرطانی است. مداخلات اسرائیل علت اصلی ناامنی کشور ماست و ما بر اساس اندیشه های امام خمینی مقاومت می کنیم.368
شیخ عبدالله حلاق اسباب سیاسی اجتماعی، اختلافات مذهبی را این گونه بیان داشته اند:
1. تلاش غرب و در راس آن آمریکا از طریق موسسات سیاسی و فرهنگی و رسانه های جمعی برای دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی.
2. پشتابانی رسانه های غربی و اسرائیلی از فتنه مذهبی در کشورهای إسلامی از طریق بزرگ نمایی اختلافات تاریخی و شرعی و فقهی بین شیعه و سنی.
3. متمرکز شدن ماهواره های بیگانه غربی و عربی بر قضایای اختلافی حساس بین وشیعه و سنی، و دعوت از علمای تندرو شیعه و سنی در گفتگوهای اختلاف افکنانه به ط.ری که آتش فتنه اختلاف را شعله ور کند.
4. عملکرد برخی کشورهای عربی و برخی سخنان سیاسی رهبران کشورهای عربی مبنی بر شعله ور شدن آتش فتنه مذهبی در جهان إسلام (بر حذر داشتن جهان إسلام از جمهوری إسلامی ایران و شیعه گری ایرانی)
5. تلاش برخی رسانه های عربی برای ایجاد رعب و خطر نسبت به پیروزی حزب الله بر اسرائیل (به گونه ای که این پیروزی ها را روزنه ای برای گرایش شیعی جهان إسلام و عرب می دانند)369
تلاش استکبار برای تفرقه بین مسلمانان و ایجاد دودستگی و اختلافات بین مذاهب إسلامی را می توان در دو عامل خلاصه کرد؛
عامل اعتقادی: بدین معنی که اس
تکبار در تلاش است برتری ایدئولوژی شکست خورده دموکراسی غربی را در مقابل جریان رو به رشد اسلام گرایی در جهان حفظ نماید.
عامل اقتصادی: استکبار وجود و بقای خویش را در گرو تفرقه و دودستگی مسلمانان می داند.
استکبار با تمسک به این دو عامل در تلاش است که اسلام را دینی غیر پاسخگو در برابر نیازهای جهانی و امروزی بشر معرفی کند و از این رو در کشورهای اسلامی در صدد ایجاد مشکلات و بحران های پیچیده است تا جلوی رشد و توسعه آنها را بگیرد. تلاش برای تفرقه میان مذاهب اسلامی به ویژه در میان شیعه و سنی از مهم ترین روش های استکبار در این راستا است و از این رو است که علما و اندیشمندان در مبارزه با این سیاست شیطانی نقش و رسالت مهمی دارند و بیداری أمت إسلام و تدبیر علمای إسلام می تواند این توطئه را خاموش کند.
بحران سوریه که مولود سیاست های استکبار است، خطری است که منطقه را تهدید می کند و اگر بیداری مسلمانان و علمای مسلمان نباشد چه بسا دامن لبنان و دیگر کشورها را آلوده سازد.
شکی نیست که بحران و ناهنجاری های منطقه از سوی رژیم صهیونیستی به نمایندگی از استکبار جهانی هدایت می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیواقع گرایی، ناخودآگاه

فصل دوم: جریان های مذهبی با محوریت سلفی گری و وهابیت
در کنار قدرت های استکباری و استعماری که برای ضربه زدن به إسلام از هبچ فعالیت و تلاشی فروگذار نبودند امروزه شاهد ظهور فرقه ای هستیم که بنام إسلام ظهور کرده است و با تکفیر سایر مذاهب و ایجاد نفاق و تفرقه و فتنه در میان مسلمانان، دانسته یا ندانسته اساس إسلام را تهدید می کند.
بزرگترین چالش پیش روی وحدت إسلامی و اتحاد مسلمانان در مقابل دشمنان إسلام، گروه های تکفیری و وهابیت می باشد، که به صورت فزاینده ای نیز در حال رشد هستند. خطر فرقه تندروی وهابیت که با نام سلفی گری نیز شناخته می شود بارها از خطر استکبار و استعمار بیشتر است چرا که ایشان به نام دین و به نام إسلام ظهور کرده اند و به نام دین بر علیه دین فعالیت می کنند و به جرأت می توان گفت یکی از بزرگ‌ ترین مصیبت های کنونی جهان اسلام فعالیت های تکفیری وهابیت و سلفی ها است و بیشتر حوادث تروریستی در کشورهای اسلامی و غیر إسلامی به دست ایشان انجام می شود.
وهابیت توهین های فراوانی به علمای شیعه و سنی داشته و تا زمانی که وهابیت ظهور نکرده بود، شیعه و سنی با وجود اختلاف زندگی خوبی با یکدیگر داشتند ولی با ظهور وهابیت و جریان سلفی گری و گروه های تکفیری، مانع و مشکل بزرگی بر سر راه وحدت مسلمانان ایجاد شد. امروزه یکی از فعالیت های مهم وهابیت تکفیر سایر فرقه های إسلامی است در حالی که تکفیر در اسلام جایگاهی ندارد.370
علامه یزبک فعالیت های سفلی ها را در لبنان این گونه بیان داشتند که: در لبنان مثل سایر کشورهای إسلامی فعالیت های تکفیری وجود نداشت و شیعیان و اهل سنت زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشتند واحدی از اهل سنت یا شیعه تکفیری نشنیده بودیم، شیعیان در مراسمات دینی و مذهبی اهل سنت و اهل سنت در مراسمات مذهبی شیعیان شرکت می کردند و می کنند ولی با ورود سلفی ها و وهابی ها به لبنان، در صدد جدایی بین مسلمانان هستند و نه جدایی بین شیعه و سنی بلکه در بین خود اهل سنت هم دوگانگی و تفرقه می افکنند و این خطری است که متوجه اصل اسلام است.371
علمای لبنان بزرگترین چالش پیش روی اسلام، تکفیر می دانند و بر لزوم مبارزه با آن تأکید دارند.372
علما و اندیشمندان لبنانی مسئولیت شرعی خود می دانند که مردم لبنان را به عمل به اسلام صحیح به دور از هر گونه تکفیر دعوت کنند و با جلوگیری از هر گونه تفرقه در راه قرآن و سنت رسول خدا قدم بر دارند.373
احمد قبلان فرزند شیخ عبدالأمیر قبلان374 می گوید: کلمه “لا اله الا الله محمد رسول الله” بیانگر وحدت و الفت بین مسلمانان است و احکام شرعی حرمت خون مسلمان، آبرو و خونش را بدون هیچ مجادله ای حفظ کرده است و هیچ توجیهی برای قتل و تکفیر برجای نمی گذارد.375
ایشان در راستای مقابله با فکر تکفیری و سلفی گری معتقد است: فقه تکفیر به مکتب نسل کشی، قتل و تخریب متحول شده است.376
با اینکه علمای لبنان جریان های سلفی گری و وهابیت را در لبنان توانسته اند تا حدود زیادی کنترل کنند ولی هستند افرادی که با شعارهای ضد تقریبی و ردای سلفی گری بر طبل اختلاف می کوبند. شیخ الشهال و شیخ أحمد الأسیر نمونه ای از این افراد هستند که آموزه های سلفی گری و وهابیت را در لبنان تبلیغ می کنند و چه بسا فعالیت های تقریبی جریان های شیعه و سنی را تهدید و منکوب می نمایند. عمده شعار و فعالیت های این افراد با ندای سلفی گری بعد از بحران سوریه شروع شد و تبلیغات گسترده ایشان بر محور حمایت از معارضین سوریه بر ضد بشار أسد می باشد.
جریان سلفی گری که توسط شیخ سالم الشهال در سال 1946 در طرابلس تأسیس شده بود و در طول حیات خود مؤسسات و گروه های نظامی را تدارک دیده بود ولی واقعیت این است که این جریان رشد و گسترش چشمگیری نداشت تا این که پایگاه مذهبی اهل سنت در لبنان از الازهر مصر به عربستان سعودی تغییر کرد، به این معنی که واعظان لبنانی در زمان ریاست جمهوری ناصر در مصر، بورس های تحصیلی زیادی از سوی الأزهر دریافت می کردند که با روی کار آمدن انور سادات این کمک ها قطع شد و عربستان سعودی به محل جدید آموزش واعظان لبنانی تبدیل گردید که بدین شکل وهابیت به لبنان راه یافت و با تأسیس دارالفتوای اهل سنت در لبنان این جریان تثبیت شد.
در کنار این تغییر پایگاهی، ترور رفیق حریری و عقب نشینی نیرو
های سوری از لبنان در 2005م تأثیر زیادی در افزایش قدرت سلفی ها داشت.
امروزه جریان سلفی گری با شعار دفاع از مظلومان بحران سوریه، می تواند فعالیت های تقریبی را تحت الشعاع قرار دهد، علی الخصوص بعد از این که این بحران تعداد بی شماری از مردم سوریه را آواره و بی خانمان کرده و تعداد زیادی را به کام مرگ کشانده است. یکی از کشته شدگانی که می تواند در لبنان تأثیر منفی در موضوع وحدت داشته باشد فرزند شیخ الشهال رهبر جریان سلفی لبنان است که در درگیری های سوریه کشته شده است و رسانه های جمعی از زید الشهال فرزند شیخ شهال به عنوان شهیدی که به دست حکومت بشار أسد به شهادت رسیده است یاد می کنند.
از یک سو مخالفین حکومت بشار أسد از اهل سنت هستند و از سوی دیگر حامیان بشار أسد یا شیعه هستند و یا به نوعی گرایشات شیعی دارند، پس طبیعی است که این دعوا و جنگ، با عنوان دعوای مذاهب در اذهان باقی بماند و موضوع اصلی این جنگ که قدرت طلبی برخی استعمارگران است در حاشیه باشد.
دکتر رضوان السید از نویسندگان

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید