پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع بررسی خمسۀ نظامی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه ای از متن پایان نامه :

4-1   تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

تصویر آفرینی یکی از اصلی ترین هنرهای شاعران می باشد و بنای آن بر تخیّل نهاده شده می باشد ارتباطی که شاعران یزک داری ز لشکرگاه خورشید          ستام افکند بر برجیس و ناهید

 (همان:169)

یزک‌دار: طلایه‌دار و پیشرو لشکر. یزک‌دارى از لشکرگاه خورشید: نور خورشید. «از سوى خاوران نور خورشید زین و لگام زرین بر مشترى و زهره افگند و ایشان را روانه ساخت».

اشاره می باشد به افتادن نور خورشید به زهره و مشترى و ناپدید شدن ایشان در آسمان پس از طلوع خورشید.

سحرگه که آمد به نیک اختری           گل سرخ بر طاق نیلوفری

(همان:797)

گل سرخ : کنایه از خورشید صبح (در هنگام طلوع).      طاق نیلوفرى : آسمان

ز قطب فلک روشنــائی نمود            برآمد فرو گردید به یک لحظه بود

خط استــــوا  بر افق سرنهاد           میــانجی به قطب شمال اوفتاد

به جائی رسیدند کز آفتـــاب           ندیدند بیش از خیالی به خواب

(همان:1003)

ز قطب فلک روشنایى نمود: از قطب فلک روشنایى نمودار گردید.

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه