پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت درباره : علامه طباطبایی

buyers and other consumers.Psychology & Marketing, 13(8), 803-819.
Fornell, C. and J. Cha (1994). “Partial least squares.” Advanced methods of marketing research 407: 52-78.
Fornell, C. and D. F. Larcker (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error.” Journal of marketing research: 39-50.
Frew, E. A. and R. N. Shaw (1999). “The relationship between personality, gender, and tourism behavior.” Tourism Management 20(2): 193-202.
Gardner, M. P. and D. W. Rook (1988). “Effects of impulse purchases on consumers’ affective states.” Advances in consumer research 15(1): 127-130.
Gatignon, H. and T. S. Robertson (1989). “Technology diffusion: an empirical test of competitive effects.” The Journal of Marketing: 35-49.
Gerbing, D. W. and J. C. Anderson (1988). “An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment.” Journal of Marketing research: 186-192.
Gosling, S. D., P. J. Rentfrow and W. B. Swann Jr (2003). “A very brief measure of the Big-Five personality domains.” Journal of Research in personality 37(6): 504-528.
Gountas, J. and S. Gountas (2007). “Personality orientations, emotional states, customer satisfaction, and intention to repurchase.” Journal of Business Research 60(1): 72-75
.
Green, C. W. (1998). “Normative influence on the acceptance of information technology measurement and effects.” Small Group Research 29(1): 85-123.
Grubb, E. L. and H. L. Grathwohl (1967). “Consumer self-concept, symbolism and market behavior: a theoretical approach.” The Journal of Marketing: 22-27
.
Harmancioglu, N., R. Z. Finney and M. Joseph (2009). “Impulse purchases of new products: an empirical analysis.” Journal of product and brand management 18(1): 27-37.
Harris, E. G. and D. E. Fleming (2005). “Assessing the human element in service personality formation: personality congruency and the five factor model.” Journal of Services Marketing 19(4): 187-198.
Hausman, A. (2000). A multi-method investigation of consumer motivations in impulse buying behavior. Journal of Consumer Marketing, 17(5), 403–419.
Herabadi, A. G. (2003). Buying impulses: A study on impulsive consumption, [Sl: sn].
Herbig, P. and B. Hale (1997). “Internet: the marketing challenge of the twentieth century.” Internet Research 7(2): 95-100.
Hoch, S. J., & Loewenstein, G. F. (1991). Time-inconsistent preferences and consumer self-control. Journal of Consumer Research, 17, 492–507.
Hoyer, W. D., R. Chandy, M. Dorotic, M. Krafft and S. S. Singh (2010). “Consumer cocreation in new product development.” Journal of Service Research 13(3): 283-296.
Hunger, J. D. and T. L. Wheelen (2003). Essentials of strategic management, Prentice Hall New Jersey.
Iyer, E. S. (1989). “Unplanned purchasing: Knowledge of shopping environment and time pressure.” Journal of Retailing.
Jeffrey, S. A. and R. Hodge (2007). “Factors influencing impulse buying during an online purchase.” Electronic Commerce Research 7(3-4): 367-379
.
Jeswani, S. and S. Dave (2012). “INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT (IJM).” Journal Impact Factor 3(2): 387-400.
John, O. P. and R. W. Robins (1993). “Determinants of interjudge agreement on personality traits: The Big Five domains, observability, evaluativeness, and the unique perspective of the self.” Journal of personality 61(4): 521-551
.
Jones, M. A., K. E. Reynolds, S. Weun and S. E. Beatty (2003). “The product-specific nature of impulse buying tendency.” Journal of Business Research 56(7): 505-511.
Junglas, I. and C. Spitzmuller (2006). Personality traits and privacy perceptions: an empirical study in the context of location-based services. Mobile Business, 2006. ICMB’06. International Conference on, IEEE.
Kacen, J. J. and J. A. Lee (2002). “The influence of culture on consumer impulsive buying behavior.” Journal of consumer psychology 12(2): 163-176.
Kasser, T., Cohn, S., Kanner, A. D., & Ryan, R. M. (2007). Some costs of American corporate capitalism: A psychological exploration of value and goal conflicts. Psychological Inquiry, 18, 1–22.
Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. Journal of consumer research, 29(4), 595-600.
Kollat, D. T. and R. P. Willett (1967). “Customer impulse purchasing behavior.” Journal of Marketing Research: 21-31.
Koufaris, M., A. Kambil and P. A. LaBarbera (2002). “Consumer behavior in web-based commerce: an empirical study.” International Journal of Electronic Commerce 6: 115-138.
LaRose, R. (2001). “On the Negative Effects of E‐Commerce: A Sociocognitive Exploration of Unregulated On‐line Buying.” Journal of Computer‐Mediated Communication 6(3): 0-0.
Lee, J. (2008). Relative and inteRaction effects of situational and PeRsonal factoRs on imPulse Buying, ProQuest.
Liang, Y.-P. (2012). “The relationship between consumer product involvement, product knowledge and impulsive buying behavior.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 57: 325-330.
Lowrey, T. M. (1991). “The use of diffusion theory in marketing: a qualitative approach to innovative consumer behavior.” Advances in consumer research 18(1): 644-650.
Luo, X. (2005). “How does shopping with others influence impulsive purchasing?” Journal of Consumer Psychology 15(4): 288-294.
Mai, N. T. T., K. Jung, G. Lantz and S. G. Loeb (2003). Factors influencing impulse buying behaviors in a transitional economy: an exploratory study of urban consumers in Vietnam. ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH, VOL 30, ASSOC CONSUMER RESEARCH C/O JAMES A MUNCY, PO BOX 2310, VALDOSTA, GA 31604 USA.
Mattila, A. S. and J. Wirtz (2001). “Congruency of scent and music as a driver of in-store evaluations and behavior.” Journal of Retailing 77(2): 273-289.
Mattila, A. S. and J. Wirtz (2008). “The role of store environmental stimulation and social factors on impulse purchasing.” Journal of Services Marketing 22(7): 562-567.
McCrae, R., R, Costa, P., T. (2003). Personality in adulthood: A five-factor theory
perspective (2nd ed.). New York: Guilford.
Paulhus, D., L, Lys.
McQuarrie, E. F. and J. M. Munson (1992). “A revised product involvement inventory: Improved usability and validity.” Advances in consumer research 19(1): 108-115.
Mesiranta, N. (2009). “Consumer online impulsive buying.” Acta Universitatis Tamperensis 1439
.
Mihić, M. and I. Kursan (2010). “Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach.” Management: Journal of Contemporary Management Issues 15(2): 47-66.
Mihić, M. and I. Kursan (2010). “Influence of demographic and individual difference factors on impulse buying.” Tržište 22(1): 7-28.
Miller, J. L., Schmidt, L. A., & Vaillancourt, T. (2008). Shyness, sociability, and eating problems in a non-clinical sample of female undergraduates. Eating behaviors, 9(3), 352-359.
Mowen, J. C. and E. G. Harris (2003). “The MDPS method of message theme development: a new tool for managers.” Journal of Consumer Marketing 20(5): 428-445.
Nichols, R. C.,&Bilbro, W.C. (1966). The diagnosis of twin zygosity.Acta Genetica, 16, 265–275.
Park, J. and S. J. Lennon (2006). “Psychological and environmental antecedents of impulse buying tendency in the multichannel shopping context.” Journal of Consumer Marketing 23(2): 56-66.
Peck, J. and T. L. Childers (2006). “If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing.” Journal of business research 59(6): 765-769.
Pham, M. T. and A. V. Muthukrishnan (2002). “Search and alignment in judgment revision: Implications for brand positioning.” Journal of Marketing Research 39(1): 18-30.
Piron, F. (1991). “Defining impulse purchasing.” Advances in consumer research 18: 509-514.
Puri, R. (1996). Measuring and modifying consumer impulsiveness: A cost–benefit accessibility framework. Journal of Consumer Psychology, 5, 87–113.
Ramanathan, S., & Men
on, G. (2006). Time-varying effects of chronic hedonic goals on impulsive behavior. Journal of Marketing Research, 43, 628–641.
Rook, D. W. (1987). “The buying impulse.” Journal of consumer research: 189-199.
Rook, D. W. and R. J. Fisher (1995). “Normative influences on impulsive buying behavior.” Journal of consumer research: 305-313.
Rook, D. W. and S. J. Hoch (1985). “Consuming impulses.” Advances in consumer research 12(1): 23
-27.
Sharma, P., B. Sivakumaran and R. Marshall (2010). “Impulse buying and variety seeking: A trait-correlates perspective.” Journal of Business Research 63(3): 276-283.
Silvera, D. H., A. M. Lavack and F. Kropp (2008). “Impulse buying: the role of affect, social influence, and subjective wellbeing.” Journal of Consumer Marketing 25(1): 23-33.
Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 69, 99–118.
Solomon, M. R., C. Surprenant, J. A. Czepiel and E. G. Gutman (1985). “A role theory perspective on dyadic interactions: the service encounter.” The Journal of Marketing: 99-111.
Stern, H. (1962). “The significance of impulse buying today.” The Journal of Marketing: 59-62.
Tanaka, J. S. and G. J. Huba (1984). “Confirmatory hierarchical factor analyses of psychological distress measures.” Journal of personality and social psychology 46(3): 621.
Tellegen, A. (1982). Brief manual for the Multidimensional Personality
Questionnaire. Unpublished manuscript, University of Minnesota,MN
Tremblay, A. J. (2005). “Impulse buying behavior: Impulse buying behavior among college students in the borderlands.”
Trope, Y., & Fishbach, A. (2000). Counteractive self-control in overcoming temptation. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 493–506.
Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, 117, 440–463.
Tversky, A. and D. Kahneman (1981). “The framing of decisions and the psychology of choice.” Science 211(4481): 453-458.
Verplanken, B. and A. Herabadi (2001). “Individual differences in impulse buying tendency: Feeling and no thinking.” European Journal of personality 15(S1): S71-S83.
Verplanken, B. and A. Sato (2011). “The psychology of impulse buying: An integrative self-regulation approach.” Journal of Consumer Policy 34(2): 197-210.
Wansink, B. and S. B. Park (2000). “Methods and measures that profile heavy users.” Journal of Advertising Research 40(4): 61-72.
Youn, S., & Faber, R. J. (2000). Impulse buying: its relation to personality traits and cues. Advances in consumer research, 27, 179-185.
Yurchisin, J. and K. K. Johnson (2004). “Compulsive buying behavior and its relationship to perceived social status associated with buying, materialism, self‐esteem, and apparel‐product involvement.” Family and Consumer Sciences Research Journal 32(3): 291-314
پیوست شماره 1 – پرسشنامه ها

به نام خدا
دانشجوی عزیز
ضمن عرض سلام و وقت‌ بخیر
پرسشنامه‌ای که پیش‌روی شماست، در راستای پژوهشی پیرامون رفتار مصرف‌کنندگان پوشاک، تهیه شده است. از آنجایی که ارتقای کیفی این پژوهش به پاسخ‌های شما بستگی دارد، محقق بر خود لازم می‌داند پیشاپیش از وقتی که برای خواندن سوالات و پاسخ دقیق به آنها، صرف می‌نمایید، قدردانی نماید. قابل ذکر است که کلیه نظرات و اطلاعات شخصی شما محرمانه تلقی شده و فقط در جهت اهداف پژوهشی این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
به نام خدا
دانشجوی عزیز
ضمن عرض سلام و وقت‌ بخیر
پرسشنامه‌ای که پیش‌روی شماست، در راستای پژوهشی پیرامون رفتار مصرف‌کنندگان پوشاک، تهیه شده است. از آنجایی که ارتقای کیفی این پژوهش به پاسخ‌های شما بستگی دارد، محقق بر خود لازم می‌داند پیشاپیش از وقتی که برای خواندن سوالات و پاسخ دقیق به آنها، صرف می‌نمایید، قدردانی نماید. قابل ذکر است که کلیه نظرات و اطلاعات شخصی شما محرمانه تلقی شده و فقط در جهت اهداف پژوهشی این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
.
M
M

خلیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگا‌نی
دانشگاه علامه طباطبایی
mrtzkhalili@yahoo.com
خلیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگا‌نی
دانشگاه علامه طباطبایی
mrtzkhalili@yahoo.com

(به هر سطر جداگانه پاسخ دهید)
(به هر سطر جداگانه پاسخ دهید)
به طور کلی پوشاک و البسه برای شما:
5
4
3
2
1
اهمیت دارد
بی‌اهمیت است
لذت‌بخش است
لذتی ندارد
دغدغه‌ نیست
دغدغه محسوب می‌شود
جذابیتی ندارد
جذاب است
I
I

لطفاً متن زیر را بخوانید:
“مهران 21 ساله و دانشجو است. او به شکل پاره ‌وقت در جایی، مشغول به کاراست . اگرچه او همین چند روز پیش حقوق گرفته‌ است اما فقط 200 هزار تومان، جهت مخارج ضروری، برایش باقی مانده‌است. از آنجا که مهران قصد شرکت در یک مهمانی را دارد، به فکر خرید یک پیراهن مناسب می‌افتد، از این‌رو با دوستش بهنام رهسپار خرید می‌شوند. آنها

Share article:

Permalink:

Add your widget here