مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایه گذاری خارجی

بیان مساله

این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل رژیم­های حاکم بر حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس) صورت گرفته است.با بررسی اجمالی در این موضوع می­توان گفت چگونگی تنظیم این نوع قراردادها با قوانین حاکم بر آن، و محل حل اختلاف این قراردادها اهمیت زیادی دارد زیرا که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور مختلف مستقر می­باشند.قراردادهای تامین مالی یا فاینانس از جمله قراردادهای مهم بین‌المللی است.طرفین آن قراردادها معمولا یک بانک یا موسسه مالی است که اصطلاحا تامین کننده یا پرداخت کننده تسهیلات (مسامحتا وام دهنده) نامیده میشود و طرف مقابل آن یک شرکت تجاری دولتی یا خصوصی است که دریافت کننده تسهیلات نام دارد.گرچه قراردادهای تامین مالی تفاوتهایی با قرارداد وام در معنای سنتی آن دارند، اما شاکله اصلی آن از نظر حقوقی یکی است.مهم ترین ویژگی قراردادهای تامین مالی آن است که «بدون وثیقه» (unsecured) می‌باشد.در صورتی که قراردادهای وام معمولا با اخذ وثیقه (اعم از منقول و غیر منقول) منعقد می‌شود.در قراردادهای تامین مالی دریافت کننده تسهیلات تعهدات مفصل و خاصی را می‌پذیرد که در واقع جایگزین وثیقه است و بانک فایننسر را مطمئن می‌سازد که تسهیلات را به متقاضی بپردازد.از جمله مسایل این قراردادها رژیم حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد است.با توجه به اینکه این قراردادها فاقد وثیقه عینی‌اند، بانک‌های فایننسر تاکید زیادی دارند که قرارداد تابع نظام حقوقی مطمئنی باشد؛ بطوری که در صورت تخلف دریافت کننده تسهیلات و عدم پرداخت اقساط، بانک بتواند مطالبات خود را به کمک نظام حقوقی حاکم بر قرارداد، سریعتر و مطمئن‌تر وصول نماید.علاوه بر آن بانکها؛ در باره مرجع صالح به رسیدگی نیز تاکید دارند که حق انتخاب داشته باشند، به نحوی که هر جا مالی از مشتری (تسهیلات گیرنده) یافت شد؛ بتوانند علیه او طرح دعوی کنند.نتیجه اینکه در این قراردادها معمولا شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت کننده پیش بینی کرده باشد.بحث و بررسی همین نکات موضوع این رساله است.

روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه­ای و مراجعه به مطالب و مقالات موجود در این زمینه و مطالعه­ی کتب و مجلات و پایان­نامه­ها و مشاوره با افراد صاحب نظر استفاده شده است.در این موضوع نقایص زیادی وارد است که امید است استادان محترم و خوانندگان گرامی با دیده­ی اغماض بنگرند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با بررسی اجمالی در این موضوع می­توان گفت:قرارداد تامین مالی از منابع بین­المللی را فاینانس می‌نامند.تامین مالی از منابع بین­المللی در دو حالت امکان­پذیر است:1ـ تامین مالی شرکتی؛ 2ـ تامین مالی پروژه.

حالت اول: تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی­های شرکت میسر می­باشد.حالت دوم: تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می­شود.

قراردادهای تامین مالی به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت­ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین کرده و برقرار می­سازد.از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور یا حوزه قضایی مختلف مستقر می­باشند چگونگی تنظیم این قراردادها و قوانین حاکم بر آن و محل رجوع برای حل اختلاف این قراردادها از اهمیت به سزایی برخوردار است.پس این قراردادها بیشتر توسط مشاورین و کارشناسان حقوق تنظیم می­شود.بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از این تسهیلات اعطایی، مهلت پرداخت، چگونگی انجام آن، اظهارات و تعهدات،پیش شرط‌ها، هزینه‌های قانونی و دیرکرد و وجه التزام مرتبط، سررسید ایفای تعهد، نوع ارز تخصیص یافته، تعیین چگونگی حل اختلاف، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات و نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص را شامل می­شود.برای تحلیل حل و فصل اختلافات در این قراردادها لازم است که قراردادهای مدنی و قراردادها و همچنین عرف‌های تجاری مدنظر قرار گیرند و تفاوت­های آنها مشخص شود.از سوی دیگر  رژیم­های حقوقی حاکم بر این قراردادها مورد بررسی قرار گرفته و تحقیق نماییم با توجه به عدم وثیقه در این نوع قراردادها رویه بین­المللی از چه نوع روشی برای حل اختلاف و یا مطالبه وجوه استفاده می­شود.از جمله روش مصالحه، داوری، قضایی غیر انحصاری و….که به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.

پرسش‌های تحقیق

 1. قرارداد تامین مالی چیست؟
 2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
 3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
 4. فاینانس خود گردان چیست؟
 5. ICSID چیست؟
 6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

فرضیه‌های تحقیق

 1. به نظر می‌رسد مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
 2. به نظر می‌رسد از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابراین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
 3. مدیریت، سرمایه و تکنولوژی ارکان مهم کسب و کار هستند که برخورداری از آنها می‌تواند امکان استفاده از موقعیت‌های بازار را فراهم نماید. در این بین، تامین سرمایه می‌تواند مدیریت، نحوه اجرا و در نهایت سودآوری پروژه‌های مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین شناخت روش‌های مختلف تامین مالی چه داخلی و چه بین المللی، عوامل موثر بر انتخاب هر کدام از این روش‌ها و نیز تحلیل مالی پروژه‌های مختلف اهمیت بسیاری خواهد یافت.
 4. به نظر می‌رسد مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس خودگردان واقعی، ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود آن به حامیان متولیان، صاحبان سرمایه پروژه است.
 5. به نظر می‌رسد داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

  خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

Share article:

Permalink:
Add your widget here