پایان نامه مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

معیار عینی

کلمه Treason از ریشه لاتینی یعنی واژه tradere مشتق شده است و مقصود ازآن مباشرت در تسلیم اطلاعات به قدرت بیگانه است و تسلیم در اینجا عام است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیر نظامی با در اختیار گذاشتن نیرو یا امکاناتی که موجب سلطه اجنبی گردد، می شود. پس در حقیقت خیانت تسلیم چیز امانی است که در نزد شخص امانت است و این شامل اسرار وامکانات و مساعدت های دیگر است ولی تجسس در جایی است که اسرار در نزد جانی نیست بلکه برای یافتن آن تفحص و تجسس می نماید.

رکن مادی جاسوس تفحص و تفتیش برای رسیدن به اطلاعات سری است ولی رکن مادی و موضوعی خیانت تسلیم است و این شامل تسلیم استحکامات نظامی یا اسلحه وغیره می گردد.

بر همین اساس محاکم فرانسوی خیانت را از نوع جنایت و تجسس را ازنوع جنحه دانسته اند زیرا جست وجوی اسرار و حتی بدست آوردن آن جاسوسی است و هنگامی که در اختیار جانی قرار گرفت و جانی آن را به بیگانه تسلیم کرد، خیانت محقق می گردد، به عبارت دیگر می توان گفت که جاسوسی شروع به خیانت است و مجازات شروع به جرم در قانون فرانسه مجازات جرم تام را دارد.

به هر حال عنصر مادی موضوعی است که در اغلب انواع خیانت ها، تسلیم نمودن و به تصرف درآوردن چیزی به دشمن است و در جاسوسی جاسوس از عملیات تفحص و تفتیش  تجاوز نمی کند. از آنچه گفته شد روشن می شود که خیانت عمل تسلیم است به نیروهای بیگانه، ولی جاسوسی به اختیار و تملک درآوردن اطلاعاتی است که در نزد جاسوس نیست لذا جاسوس  برای بدست آوردن آن اطلاعات تجسس می کند، گرچه این عمل گاهی از مواقع نوعی خیانت محسوب می شود.

این معیار در ایجاد تمایز در مواقعی که تجسس وتسلیم در یک زمان انجام می شود نارساست ولی در عین حال در بقیه موارد برای تفصیل و تمایز بین جاسوسی و خیانت بسیار مفید است.

 

1-2) معیار ذهنی

کسانی که معیار مادی را برای ایجاد تمایز بین جاسوسی و خیانت به کشور کافی ندانسته اند از معیار دیگری استفاده نموده اند که نقش اساسی درآن مربوط به نیت جانی است و می گویند اگر نیت فاعل ایراد ضرر به امنیت کشور و دولت باشد عملش خیانت است و در صورتی که قصدش رسیدن به مطامع پست نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن مرتکب شود خائن نخواهد بود ومجازاتش اخف از خائن می باشد ولی اعتماد به این معیار درجدا نمودن جاسوسی از خیانت به کشور بسیار مشکل است زیرا جداسازی انواع نیات مجرم، کاری بس دشوار است وما نیز وسیله نیت سنج برای اندازه گیری نوع نیت مجرمانه در اختیار نداریم.

بنابراین بحث ودستیابی به نیت و نوع نیت مجرم کاری بس دشوار است. بحث تقسیم جرائم براساس رکن عمومی و عنصر روانی در گفتار آتی در تشخیص سیاسی یا عادی بودن جرائم فوق به طور مبسوط تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) معیار ملیت(تابعیت)

عده ای معیار تابعیت را برای تمایز جاسوسی و خیانت به کشور ابداع کرده اند. مقنن فرانسوی در جداسازی جاسوسی از خیانت به کشور به این معیار پناهنده شده است، بنابراین شهروندی که پیمان شکنی در مقابل وطن خود کرده خائن و شخص خارجی در صورت جمع آوری اطلاعات جاسوس است. در مباحث قبل ارزش حقوقی این معیار مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کشورها از قبیل فرانسه، رومانی، ایتالیا و سوئیس از این معیار پیروی کرده اند و درتوجیه حقوقی آن آورده اند:

هم وطن و شهروندی که وطن خویش را مورد حمله وتعرض قرار می دهد و به عهد و پیمان واجب الوفایین خویش وکشورش خیانت کرده و آنرا نقص می نماید,نسبت به اجنبی ای که می خواهد جمع آوری اطلاعات نماید، ضرر بیشتر دارد. شخص اول یقیناً خائن است و دومی جاسوس است اگرچه جاسوس آداب مهمان بودن را رعایت نکرده و خلاف قرار دادامان عمل کرده ولی به هر حال خائن نیست.[1]

2- مدل انتخابی ایران و فرانسه

به نظر می رسد بین دو جرم جاسوسی و خیانت به کشور رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است زیرا در برخی از مصادیق جاسوسی خیانت هم صدق می کند. یعنی بعضی از جاسوسی ها خیانت به کشور نیز هست مثل این که مرتکب جاسوسی ایرانی باشد که با فعل جاسوسی مرتکب خیانت هم شده است یعنی عمل واحد دارای دو عنوان است و ازمصادیق تعدد معنوی است.

برای تایید برداشت فوق می توان به آیه(یا ایها الذین امنوا لا تخونو الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون).[2] استشهاد نمود زیرا شأن نزول آیه درباره جاسوسی است ولی خداوند بزرگ آن را با لفظ خیانت مورد خطاب قرارداده است.در سبب نزول آیه شریفه در تفسیر((منهج الصادقین))چنین آمده است:

جبرئیل نزد رسول(ص) آمده و گفت: یا رسول الله ابوسفیان در فلان جای فرود آمده است با جمعی از مشرکان به تهیه حرب ایشان مشغول شوید واین خبر را پوشیده دارید تا ناگهان برسر ایشان تازید یکی از منافقان بر صورت حال اطلاع یافته نامه نوشت و ابوسفیان را از آمدن مسلمانان خبر دار کرد.[3]

حتی برخی از مصادیق جرم جاسوسی نیز که از طرف کافر ذمی و کافر مستامن ارتکاب  یابد از مصادیق تعدد معنوی است و خیانت هم برآن صادق است زیرا این گونه افراد با عقد قرارداد ذمه یا عقد امان متعهد می شوند که برخلاف مصالح کشوری که درآن ساکن هستند عمل نکنند ودر صورت انجام جاسوسی خیانت کار نیز محسوب می شوند.

در برخی از موارد و مصادیق تنها جاسوسی ویا خیانت صدق می کند مانند این که خیانت به کشور از مصادیقی باشد که طبعا مشتمل بر عمل جاسوسی نیست.

[1]. سعد ابراهیم الاعظمی، جرائم التجس فی التشریع العراقی، جامعه البغداد، 1981، ص34-38.

[2]. انفال(8) آیه 27.

[3]. فتح الله کاشانی، تفسیر منهج الصادقین، ج4، کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران، ]بی تا[، ص182و183.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با فرمت ورد