پایان نامه ها و مقالات

پرسش نامه، دانش آموختگان، بهبود مستمر، تعامل سازنده

هم چنین تحقیق نشان داده است که میانگین سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و مزیت رقابتی در دو شرکت پارس خودرو و ایران خودرو بالاتر از حد متوسط می باشد و عناصر سرمایه اجتماعی در شرکت ایران خودرو به ترتیب اولویت عبارتند از ساختاری، شناختی و رابطه ای. در حالی که در شرکت ب عناصر مذکور بترتیب عبارتند از شناختی، ساختاری و رابطه ای. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه فکری بر مزیت رقابتی بیش از تاثیر سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی شرکت های مورد مطالعه بوده است.
7) به کارگیری مدل تعالی سازمانی در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی بیمارستان‏های یزد سال 1387
این تحقیق توسط “حیدر میرفخرالدینی” وهمکاران صورت گرفته است، و به این نتیجه رسیده است که فرهنگ سازمانی در مراکز خدمات درمانی شهرستان یزد مطلوب نمی باشد. نتایج رتبه بندی وضعیت ابعاد فرهنگ سازمانی حاکی از آن است که در مراکز خدمات درمانی استان یزد،ابعاد ابتکار فردی و هدایت رهبری دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد می باشند.
8) مقایسه نتایج دو بیمارستان تأمین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی
این تحقیق توسط “محمد رضا ملکی و احمد رضا ایزدی” صورت گرفته است. این مطالعه مقطعی در دوبیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج و شهدای پانزده خرداد ورامین در سال 1384 انجام شده است.
داده های پژوهش بر اساس چهار معیار نتایج الگوی تعالی سازمانی جمع آوری شد که عبارتند از: نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. هر کدام از این چهار معیار شامل دو زیر معیار شاخص های برداشتی و عملکردی می شوند و هر کدام از زیر معیارها به تعدادی نکات راهنما تقسیم می شوند. رعایت تمامی نکات راهنما و ارجاع به تمام آنها در سازمان اجباری نیست و هر سازمان می تواند با توجه به ماهیت و فعالیت خود به آنها توجه کند. در پژوهش صورت گرفته، بیش ترین امتیاز کسب شده در این دو بیمارستان مربوط به نتایج کلیدی عملکرد بود و امتیاز نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه در مکان های بعدی قرار داشتند.

بخش چهارم:
2-17 دانشگاه تربیت مدرس:
دانشگاه مولود انقلاب
نمادی از آموزش عالی
با هویت اسلامی و انقلابی
الهام بخش در جهان اسلام
دارای تعامل سازنده و موثر
برخوردار از دانش پیشرفته
و توانا در تولید علم و فناوری
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی در کشور، و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی است.
2-17-1 مولفه‏های مأموریت دانشگاه:
* خدمت گیرندگان (مخاطبین):
– جامعه علمی و متقاضیان آموزش عالی
– صنعت و حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
* خدمات:
– آموزش، پژوهش، فناوری و مشاوره علمی
* حوزه جغرافیایی:
– ملی، منطقه ای و بین‌المللی
* تعالی و بالندگی:
– ایجاد فضای رقابتی علمی
– ارتقای جایگاه دانشگاه در کشور و جهان
* فلسفه وجودی:
– تربیت اعضاء هیات علمی
– ارائه آموزش تحصیلات تکمیلی
– تولید علم و پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه
* وی‍ژگیهای متمایز:
– منحصر به تحصیلات تکمیلی
* توجه به انتظارهای جامعه:
– توجه به معیارهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی
* نیروی انسانی:
– توجه به نیروی انسانی دانشگاه به عنوان یک سرمایه اصلی
– تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی
* فناوری:
– بهره‌گیری از فناوری های نوین در انجام وظایف

2-17-2 مأموریت دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی نسبت به تربیت اعضای هیات علمی و محققان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی متخصص در رشته های علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور اقدام نموده وتلاش می کند در آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخ گویی به نیازهای جامعه دانش محور سرآمد باشد. ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود دانسته و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی، صنعت و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی می‏پردازیم. دانشگاه تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی در کشور و جهان با رعایت عدالت محوری و اخلاق اسلامی می بیند.
این دانشگاه باید در راستای برنامه های استراتژیک آموزش عالی هم سو شده و در مقوله علم وفناوری که از مهم ترین زیر ساخت های پیشرفت کشور و یک ابزار جدی برای رقابت در سطح جهانی است سهم بالایی را به خود اختصاص دهد.
بدون شک برای رسیدن به این امر نیاز به ترسیم یک نقشه و نحوه پیمودن این مسیر یک امر ضروری است که باید در این مسیر منابع و امکانات لازم به طور شفاف و دقیق روشن شوند.
2-17-3 معاونت‏های دانشگاه تربیت مدرس:
1- معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
2- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
3- معاونت پژوهشی و فناوری
4- معاونت دانشجویی
5- معاونت فرهنگی و اجتماعی
2-17-4 حوزه‌های دانشگاه تربیت مدرس و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی* آموزش
* پژوهش
* فناوری
* نیروی انسانی
* دانشجویی
* مدیریت
* زیرساختارها
* همکاریهای علمی
* منابع مالی
* فرهنگی
2-17-5 اهداف راهبردی دانشگاه
* ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
* دست یابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
* تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاست گذار، ایجاد نهضت نرم افزاری، کسب فناوری های نوین (از جمله ریزفناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
* برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
* توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
* بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
* فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
* ارتقاء همکاری با مراکز علمی- فراهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
* فراهم آوردن منابع مالی پایدار
* تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مکتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی
2-17-6 ارزش های محوری دانشگاه
* پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه و محیط بین‌المللی
* مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
* تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
* کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای
* حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
* عدالت محوری، اعتلای فرهنگ اسلامی انقلابی در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، تقویت روحیه رقابت علمی
* توسعه همکاریهای بین المللی
* آزادگی در نظریه پردازی علمی
* ارتباط هدفمند و مستمر با دانش آموختگان
* نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی

مقدمه
در این فصل، به تشریح روش شناسی تحقیق پرداخته شده است. در ابتدا فرآیند علمی تحقیق، فرضیات تحقیق جامعه و نمونه آماری تشریح شده است. سپس، نوع و روش تحقیق، روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه ها و سرانجام روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرارداده شده اند.
3-1 فرآیند تحقیق
این تحقیق براساس یک فرآیند شش مرحله ای به شرح زیر انجام گرفته است:
– جلسه ها مصاحبه بررسی تحقیقات انجام شده
– مطالعه های نظری و اکتشافی
– طراحی مدل مفهومی تحقیق
– مطالعه میدانی و جمع آوری اطلاعات
– پردازش و تحلیل داده‏ها
– نتیجه گیری و پیش نهاد ها
همانطور که در فرایند تحقیق نشان داده می شود، ابتدا با مطالعات اکتشافی اولیه، سؤال ها و هم چنین فرضیه های تحقیق در ذهن پژوهشگر شکل گرفته است که نتایج آن در قالب طرح تحقیق ارائه گردیده و تحت عنوان فصل اول این پایان نامه تدوین شده است. در گام بعد، مطالعات پیرامون موضوع تحقیق درابعاد مختلف ادامه یافته است. این مطالعات شامل بررسی ادبیات علمی و هم چنین جلسات با گروه دانشگاه و نیز اساتید راهنما و مشاور و همچنی ن برخی از مدیران سازمان مورد مطالعه بوده است. در نتیجه، مبانی نظری تحقیق در این مرحله شکل منسجمی به خود گرفت که با عنوان مبانی نظری در فصل دوم تدوین گردیده است. مجموعه مطالعه ها و بررسی های انجام شده در مراحل قبل به محقق این امکان را داد تا چارچوب نظر ی یا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. پس از تدوین مدل مفهومی، مدل عملیاتی تحقیق شامل ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اندازه گیری آنها، و هم چنین روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات میدانی مشخص شده اند، که تمامی آنها در فصل سوم تحقیق تحت عنوان روش شناسی تحقیق آورده شده اند. پس از انجام مطالعه میدانی، داده های تحقیق جمع آوری شده و با کمک آزمون ها آماری مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند که نتایج حاصله تحت عنوان یافته های تحقیق در فصل چهارم این تحقیق جمع بندی و تدوین شده است. است. در پایان براساس تحلیل یافته ها، نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق فعلی و نیز تحقیقات آینده ارائه شده، که در فصل پنجم این تحقیق بیان شده اند.
3-2 فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1- بین بعد ساختاری و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.
2- بین بعد شناختی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.
3- بین بعد رابطه ای و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، رابطه مثبت وجود دارد.

ابعاد سرمایه اجتماعی
دیدگاه گوشال و ناهاپیت
ابعاد سرمایه اجتماعی
شاخص ها
بعد ساختاری
پیوندهای شبکه ای

وضعیت شبکه

سازمان مناسب
بعد رابطه ای
اعتماد

هنجار

الزام ها

هویت

تعهد
بعد ساختاری
زبان و کدهای مشترک

داستان‏های مشترک

(گوشال و ناهپیت،1998)
جدول 3-1: ابعاد سرمایه اجتماعی

3-3 نوع و روش تحقیق:
روش تحقیق علمی،عبارت است از: فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقع
یت نامعین، و منظور از کاربرد آن دستیابی به موارد زیر است:
– افزایش میزان مناسبت و ارتباط بین جواب و مسأله مورد نظر
– بالابردن میزان اعتبار و روایی
– کاهش میزان تورش (خاکی، 1387)
تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی محسوب می شود؛ چرا که نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان انجام می شود، و تلاشی است برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی که در دنیای واقعی وجود دارد. از آن جا که در این تحقیق، محقق به دنبال بررسی رابطه دو به دو متغیرهای سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی درون سازمان است ؛ این تحقیق از لحاظ نحوه گرد آوری داده های تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نوع تحلیلی می باشد.
بنابراین، این تحقیق می تواند در حوزه سرمایه اجتماعی به خلاء نظری موضوع از حیث بررسی روابط سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کمک کند. به علا وه، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی پیمایشی تحلیلی است. بدین معنی که، در این تحقیق به توصیف و تحلیل روابط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی وتعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس پرداخته شده است.
3-4 جامعه و نمونه آماری:
جامعه عبارت است ازهمه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند تعمیم یافته های پژوهش به آن ها است(دلاور،1376).
جامعه آماری این تحقیق با توجه به فرمول جامعه محدود و تعداد پرسنل دانشگاه تربیت مدرس و واحد های تابعه 435 نفر در بر گیرنده ی نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و خرید خدمت که شامل: ( مدیر، مدیر گروه، معاون، رئیس اداره،، کارشناس مسئول، کارشناس و کارمند) می باشد.
نمونه گیری و حجم نمونه
با توجه به مشخص و محدود بودن این جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است) آذر و مؤمنی)، 1377

P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 0. 5 = P
Z: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 95 درصد؛ 1. 96 = z?/2
?:مقدار اشتباه مجاز ؛ 08/0 ?=
N = تعداد جامعه آماری ؛

n=160
هم چنین، به منظور افزایش شباهت نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه گیری برای برآورد پارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگی های جامعه درنمونه و با درنظر گرفتن این نکته که جامعه مورد مطالعه ازگروه های نا همگون شکیل یافته است، از روش نمونه گیری تصادفی گروه بندی شده یا طبقه بندی شده استفاده شد. در این روش، جامعه به گروه های متجانس تقسیم و هر گروه از افرادی تشکیل می شود که دارای ویژگی های مشابه هستند. پس از تقسیم جامعه به گروه های متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص می شود.
3-5 روش‏های جمع آوری اطلاعات
الف – مطالعات کتابخانه‏ای
در هر تحقیقی جمع آوری اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق دارای اهمیت اساسی است. دراین تحقیق محقق براساس روش های پیمایشی و کتابخانه ای در این مرحله برای کسب داده های ثانویه (داده هایی که قبلا تولید شده و در منا بع موجود قابل دسترسی است) به بررسی کتاب‏ها، مجله ها، پایان نامه ها و سایر مستند های موجود در کتابخانه های تخصصی پرداخته و با استفاده از فیش برداری به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق پرداخته است. با توجه به کمیابی منابع کتابخانه ای در مورد موضوع تحقیق، مهم ترین منبع مورد استفاده اینترنت بوده است که این مسأ له بر اهمیت تحقیق و بروز بود ن اطلاعات می افزاید.
ب- تحقیقات میدانی
روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، روش میدانی با استفاده از پرسش نامه است، با توجه به این که پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده‏‏های پژوهش است محقق در این پژوهش به منظور دست‏یابی به حقایق

Share article:

Permalink:

Add your widget here