کنوانسیون، بازیابی، ، استرداد، دارایی¬ها، سرقت

بعد چک لیست خود ارزیابی مطابق با دستورالعمل دبیرخانه تهیه و با پاسخ به آن ها وضعیت خود را مشخص می¬کنند سپس کشور تحت بررسی توسط دو کشوری که توسط دبیرخانه تعیین شده بررسی می¬شود (¬در حال حاضر کشورها فقط در اجرای فصول 3و4 کنوانسیون بررسی می¬شوند) تا معلوم شود خود ارزیابی صورت گرفته چه قدر درست بوده است البته باید حداقل یکی از دو کشور بازدید کننده از نظر جغرافیایی و نظام حقوقی شبیه کشور مورد بررسی باشند و از کشور مورد بررسی باید برای اقداماتی که در چک لیست آورده مدارکی را ارائه نماید. در موارد استثنایی دو کشور دیگر از مناطق دیگر برای بررسی کشور تحت بررسی تعیین می¬شوند که در این شرایط آن ها اطلاعات به دست آمده از خود ارزیابی و اطلاعات حاصل از بررسی دو کشور نخست را بررسی می¬کنند تا نتیجه درست به دست آید و بعد این اطلاعات با گفت و گو بین کشورهای بررسی کننده و تحت بررسی نهایی می¬شود و گزارشی (مطابق دستورالعمل دبیرخانه) توسط دو کشور بررسی کننده تهیه می¬شود که شامل:
موفقیت¬ها و شیوه¬های خوب
چالش¬ها
میزان اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد
کمک¬های مورد نیاز برای اجرای کنوانسیون می¬باشد.
نکته مهم این است که این اطلاعات باید محرمانه باقی بماند و در صورت تمایل کشور تحت بررسی همه یا بخشی از آن در اختیار همگان قرار می¬گیرد.
و پس از پایان چرخه بررسی در جلسه¬ای که در وین برگزار می¬شود مکانیزم¬های بکار رفته مورد ارزیابی و بررسی قرار می¬گیرد.
تجارب کشورها
در سال اول روند بررسی و بازبینی، 26 کشور و در سال دوم 41 کشور (در فصول 3و4 کنوانسیون) بررسی شدند، هر یک از اعضاء در دو دوره 5 ساله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از جمله کشورهایی که در (فصول 3و4 کنوانسیون) مورد بررسی قرار گرفته¬اند:
آرژانتین، بنگلادش، برزیل، بلغارستان، شیلی، فیجی، اندونزی، لیتوانی، مغولستان، نیجر، پرو، رواندا، توگو، اوگاندا، زامبیا، ایران، سیرالئون، موریس، سریلانکا، فیلیپین، گرجستان، السالوادور، کلمبیا، انگلستان، پرتغال، سوئیس،کوبا
استرداد دارایی ها
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمینه استرداد دارائی¬های بدست آمده از فساد، استرداد و برگرداندن سیستماتیک و زمان بندی شده دارائی¬ها بر اساس مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد گام برداشته است و در همین راستا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری گروه بانک جهانی اقدام به تأسیس موسسه¬ای بنام استار نمود. اهداف موسسه استار عبارتند از: کاهش موانع در فرآیند استرداد دارائی¬ها، ایجاد ظرفیت¬های ملی در زمینه استرداد دارائی¬ها و ارائه کمک¬های فنی اولیه برای استرداد دارائی¬ها. (unodc,2007).
طرح بازیابی دارایی¬های به سرقت رفته توسط بانک جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تأمین مالی می¬شود. همکاران و شرکاء این طرح عبارتند از: نروژ، سوئد، سوئیس، فرانسه، انگلستان و هلند، علاوه بر این، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مشارکت¬هایی را برای حمایت از این طرح از کانادا، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، نروژ، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، انگلستان و ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
بازیابی اموال به سرقت رفته بر 4 ستون استوار است:
توانمند سازی
این طرح به کشورها کمک می¬کند که ابزارهای قانونی و نهادهای مورد نیاز برای بازیابی درآمدهای حاصل از فساد ایجاد کنند. این طرح کمک می¬کند که مهارت¬های خاص مورد نیاز برای بازیافت دارایی¬ها ، از طریق به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، و ارائه آموزش ردیابی دارایی¬ها و همکاری¬های بین¬المللی در مورد مسائل حقوقی انجام شود .¬این طرح به کشورها در به کار بردن ابزار¬ها و مهارت¬های ارتباطی بین حوزه¬های قضایی برای بازیافت دارایی¬ها کمک می¬کند.

مشارکت
این طرح با گرد هم آوردن دولت¬ها، مقامات قانونی، سازمان¬های اهدا کننده، مؤسسات مالی، و سازمان¬های جامعه مدنی¬، تشخیص و بازیابی دارایی¬های به سرقت رفته را تسهیل می¬کند.
ابداع
از این طرح (در قالب ابزارهای حقوقی و فنی) برای بازیابی دارایی¬ها استفاده می¬شود و بهترین شیوه¬های بازیابی جهانی را به اجرا در آورده می¬شود.
استانداردهای بین¬المللی
طرفداران این اقدام برای تقویت و پیاده سازی موثر فصل 5 کنوانسیون مبارزه با فساد (بازیابی اموال به سرقت رفته) و دیگر استانداردهای بین¬المللی¬، از بهبود درآمد حاصل از فساد حمایت می¬کنند. کار کردن با انجمن¬های جهانی مانند کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد و گروه بازیابی دارایی¬ها و سایر نهادهای چند ملیتی، به کشورها برای اجرای استانداردها مورد توافق کمک می¬کند.