منابع مقالات علمی : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۴

۱- سیاست میانه انحراف مطلق[۲۷]۲- سیاست رگرسیون محلی[۲۸]۳- سیاست رگرسیون محلی قوی[۲۹]۴- سیاست بازه میان چارکی[۳۰].همگی سیاست ها بر اساس داده های جمع آوری شده از میزان بهرهوری پردازنده در…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۴

دسته بندي علمی – پژوهشی : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۵

از سوی دیگر در هنگام کوچ ماشینهای مجازی به منظور فرار از وضعیت فرابار نیز تصمیم گیری تنها بر مبنای بهرهوری پردازنده نیز کار کاملا صحیحی نمیباشد؛ چراکه ممکن است…

ادامه خواندن دسته بندي علمی – پژوهشی : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده- قسمت ۵

ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده

 فهرست شکل هاشکل۱-۱ میزان مصرف انرژی مراکز داده جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ۳شکل ۱-۲ نگاه سیستم از بالا به پایین ۶شکل ۲-۱ طبقه بندی سطح بالای مدیریت توان…

ادامه خواندن ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۵

. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶، چ اول، ج ۱، ص۲۴۵٫ ↑. الهامی، داود، سیر تشیع در ایران: کوفه. پایگاه…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۵

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۶

ممتحن، حسینعلی، نهضت شعوبیه جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، تهران: مؤسسه انتشارات باورداران، ۱۳۶۹، ص۱۴۸٫ ↑ . زیدان، جرجی ، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش علی…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۶

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

[۳]. حاجی اسماعیلی، دکتر محمد رضا ، تحلیل دستوری برخی از واژههای قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبعه و تأثیر آن در تفسیر قرآن، نشریه علوم قرآن و حدیث، صحیفه مبین، ،…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، پیشین، ۱۳۷۳، ج۱، صص ۲۸و۲۷؛ زرگری نژاد، غلامحسین، پیشین، ص۹و۱۰٫ ↑. زرگری نژاد ، پیشین به نقل ازحتی، فیلیپ، تاریخ عرب،…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

. ابراهیم حسن، حسن، پیشین،ج۱، ص ۲۵۶٫ ↑. همان، ج۱، ص ۲۴۳ ؛ آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۴ ↑. ابراهیم حسن، همان، ص۲۴۰٫ ↑. آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۵٫ ↑. ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

.Mouritanie ↑. دولانس، شارل، تاریخ جهانی پیش از تاریخ تا قرن ۱۶، ترجمه احمد بهمنمنش، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دهم، ج۱، ۱۳۸۵، ص۷۰۸ ↑. همان، ص ۳۳۵٫ ↑. ابراهیم…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸

[۴۳]. خلیل الله مقدم، احمد، تاریخ مستند ایران و جهان از عهد باستان تا عصر پهلوی، تهران: انتشارات جمالی پور با همکاری انتشارات دژ، ۱۳۸۰٫[۴۴]. درودی، موسی، نخستین مفسران پارسی نویس، تهران: انتشارات…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸