تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

[۷۷]. فرای، ریچاردن، عصرزرین فرهنگ ایران، تهران: سروش، بیچا، ۱۳۶۳٫[۷۸]. فلوتن، فان، تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، ترجمه سید مرتضی حائری، تهران: اقبال، بیچا، ۱۳۲۵هـ.ش.[۷۹]. فیاض، علی اکبر،تاریخ اسلام، تهران:…

ادامه خواندن تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۴

[۱۳]. ابن عبدربه اندلسی، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق احمد امین و احمد الزین و ابراهیم ابیاری، قاهره: بینا، بیچا، ۱۹۴۰م و بتحقیق محمد سعید عریان، ۱۳۷۲هـ.ش.[۱۴]. ابن عساکر، علی…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۴

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

[۴۹]. ___________، معجم رجال الحدیث، بیروت- لبنان، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۹هـ.ق،۱۹۸۹م.[۵۰]. داودی، محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت : دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.[۵۱]. دمشقی، جمال الدین، تاریخ الجهمیه والمعتزلیه، بیروت:…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۶

[۸۵]. _________________،لسان المیزان، بیروت- لبنان: دارالفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۰۷هـ.ق.- ۱۹۸۷م.[۸۶]. عسکری، أبوهلال، کتاب الاوائل، تحقیق محمد مصری و ولی قصاب، دمشق: بینا ،بیچا، ۱۹۷۵م.[۸۷]. عسکری، سید مرتضی، ائمه علیهم السلام و احیاء دین، مقدمه…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۶

فايل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۰

۴-۱-۶-۴-راویان کعب الاحبارأسلم مولی عمر بن خطاب، عطاء بن ابی رباح مولی آل أبی خثیم یا مولی بنی جمح.[۸۳۸]۴-۱-۶-۵-راویان عبدالله بن سلامأنس بن مالک، عوف بن مالک اشجعی،[۸۳۹] عطاء بن یسار…

ادامه خواندن فايل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۰

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۹

نومسلمانان غیرعرب همچنان حاملان زبان، فرهنگ، تاریخ و خصوصیات عمدهای بودند. این نومسلمانان پارسی، سوری، قبطی و رومی هر کدام پیش از اسلام آوردن تلقی خاصی از واژههای اساسی دین…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۹

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۴

ذهبی می‏نویسد: عطا؛ ثقه، فقیه، و دانشمند بود و فراوان حدیث نقل می‏کرد و فتوای اهل مکه به او منتهی می‏شود. ابن عباس هنگامی که اهل مکه برای اخذ معارف…

ادامه خواندن دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۴

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۷

۴-۱-۳- موالی و حدیثنهضت شعوبیه نیز از جمله جنبشهایی است که موالی در آن حضور داشتهاند، از یک طرف به جعل حدیث و از جهتی دیگر به تدلیس حدیث منجر…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۷

پژوهش – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲

۱-۱-قرائتسعید بن جبیر از عالمان و بزرگان علم قرائت است که قرائت را از ابنعباس اخذ کرده است. همچنین وی قرائت صحابه را جمعآوری کرده است؛ اسماعیل بن عبدالملک میگوید:…

ادامه خواندن پژوهش – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۳

۱) آزاداندیشی در ارائه آرا و دیدگاههای عقلی؛[۶۱۴] ۲) توجه به تشبیه و تمثیل؛[۶۱۵] ۳) توجه به نکات عرفانی؛ ۴) ذکر فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام (اگرچه بسیاری از اهل سنت نیز فضایل…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۳